Egzekucja z nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

master
dc.abstract.enThe paper presents a means of execution which is the execution against real estate. It is divided into five chapters providing an in-depth analysis of this means.The first chapter has been devoted to issues such as subject, object and administrative conditions of the execution against real estate. The execution concerning statutory joint property of a debtor and his/her spouse has been discussed here.The next chapter presents the first stage of execution against real estate - foreclosure. This section indicates the ways of enforcement proceedings, the moment of seizure, extent of seizure, seizure of a fractional part of the property and seizure of perpetual usufruct. This chapter has also raised a question on administration of real estate.The third chapter presents the second stage of execution against real estate - a description and estimate of property value. It indicates the term and describes the activities preceding the description and estimate of property value.The following chapter describes the next stage of execution against real estate, which is auction. This chapter further presents issues related to the auction notice, the law of the acquisition of ownership of the property before the auction. As part of this chapter the winning bid issue and the granting of property have also been discussed.The fifth chapter presents the final stage of execution - the allocation of the amount obtained from the execution against real estate.pl
dc.abstract.otherPraca przedstawia środek egzekucyjny jakim jest egzekucja z nieruchomości. Podzielona jest na pięć rozdziałów, które szczegółowo charakteryzują ten środek.Pierwszy rozdział poświęcony został zagadnieniom takim jak podmiot, przedmiot oraz przesłanki administracyjnego postępowania egzekucyjnego z nieruchomości. Omówiona została egzekucja z nieruchomości stanowiąca współwłasność ustawową małżeńską zobowiązanego i jego małżonka. Kolejny rozdział prezentuje pierwszy etap egzekucji z nieruchomości - zajęcie nieruchomości. W rozdziale tym wskazany został sposób zajęcia nieruchomości, chwila zajęcia, zakres zajęcia, zajęcie ułamkowej części nieruchomości oraz zajęcie prawa użytkowania wieczystego. W rozdziale tym poruszona została również kwestia dotycząca zarządu nieruchomości.Trzeci rozdział przedstawia drugi etap egzekucji z nieruchomości – opis i oszacowanie wartości nieruchomości. Wskazano w nim termin i omówiono czynności poprzedzające opis i oszacowanie wartości nieruchomości. W następnym rozdziale omówiony został kolejny etap egzekucji z nieruchomości jakim jest licytacja. Rozdział ten prezentuje też zagadnienia związane z obwieszczeniem licytacji, prawem przejęcia na własność nieruchomości przed terminem licytacji. W ramach tego rozdziału omówione zostało przybicie oraz przyznania własności.Piąty rozdział prezentuje ostatni etap postępowania egzekucyjnego – podział kwoty uzyskanej z egzekucji nieruchomości.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKiełkowski, Tadeusz - 128779 pl
dc.contributor.authorMucha, Sebastianpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKnysiak-Sudyka, Hanna - 128939 pl
dc.contributor.reviewerKiełkowski, Tadeusz - 128779 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T17:54:09Z
dc.date.available2020-07-14T17:54:09Z
dc.date.submitted2011-06-15pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-54437-120513pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169444
dc.subject.enexecution against real estate, creancer, debtor, enforcement authority, auction,pl
dc.subject.otheregzekucja z nieruchomości, wierzyciel, zobowiązany, organ egzekucyjny, licytacjapl
dc.titleEgzekucja z nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.pl
dc.title.alternativeExecution against real estate in execution proceeding in administration.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper presents a means of execution which is the execution against real estate. It is divided into five chapters providing an in-depth analysis of this means.The first chapter has been devoted to issues such as subject, object and administrative conditions of the execution against real estate. The execution concerning statutory joint property of a debtor and his/her spouse has been discussed here.The next chapter presents the first stage of execution against real estate - foreclosure. This section indicates the ways of enforcement proceedings, the moment of seizure, extent of seizure, seizure of a fractional part of the property and seizure of perpetual usufruct. This chapter has also raised a question on administration of real estate.The third chapter presents the second stage of execution against real estate - a description and estimate of property value. It indicates the term and describes the activities preceding the description and estimate of property value.The following chapter describes the next stage of execution against real estate, which is auction. This chapter further presents issues related to the auction notice, the law of the acquisition of ownership of the property before the auction. As part of this chapter the winning bid issue and the granting of property have also been discussed.The fifth chapter presents the final stage of execution - the allocation of the amount obtained from the execution against real estate.
dc.abstract.otherpl
Praca przedstawia środek egzekucyjny jakim jest egzekucja z nieruchomości. Podzielona jest na pięć rozdziałów, które szczegółowo charakteryzują ten środek.Pierwszy rozdział poświęcony został zagadnieniom takim jak podmiot, przedmiot oraz przesłanki administracyjnego postępowania egzekucyjnego z nieruchomości. Omówiona została egzekucja z nieruchomości stanowiąca współwłasność ustawową małżeńską zobowiązanego i jego małżonka. Kolejny rozdział prezentuje pierwszy etap egzekucji z nieruchomości - zajęcie nieruchomości. W rozdziale tym wskazany został sposób zajęcia nieruchomości, chwila zajęcia, zakres zajęcia, zajęcie ułamkowej części nieruchomości oraz zajęcie prawa użytkowania wieczystego. W rozdziale tym poruszona została również kwestia dotycząca zarządu nieruchomości.Trzeci rozdział przedstawia drugi etap egzekucji z nieruchomości – opis i oszacowanie wartości nieruchomości. Wskazano w nim termin i omówiono czynności poprzedzające opis i oszacowanie wartości nieruchomości. W następnym rozdziale omówiony został kolejny etap egzekucji z nieruchomości jakim jest licytacja. Rozdział ten prezentuje też zagadnienia związane z obwieszczeniem licytacji, prawem przejęcia na własność nieruchomości przed terminem licytacji. W ramach tego rozdziału omówione zostało przybicie oraz przyznania własności.Piąty rozdział prezentuje ostatni etap postępowania egzekucyjnego – podział kwoty uzyskanej z egzekucji nieruchomości.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kiełkowski, Tadeusz - 128779
dc.contributor.authorpl
Mucha, Sebastian
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Knysiak-Sudyka, Hanna - 128939
dc.contributor.reviewerpl
Kiełkowski, Tadeusz - 128779
dc.date.accessioned
2020-07-14T17:54:09Z
dc.date.available
2020-07-14T17:54:09Z
dc.date.submittedpl
2011-06-15
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-54437-120513
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169444
dc.subject.enpl
execution against real estate, creancer, debtor, enforcement authority, auction,
dc.subject.otherpl
egzekucja z nieruchomości, wierzyciel, zobowiązany, organ egzekucyjny, licytacja
dc.titlepl
Egzekucja z nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
dc.title.alternativepl
Execution against real estate in execution proceeding in administration.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Gliwice
1
Ottawa
1
Radom
1
Sochaczew
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available