'Możliwość pociągania do odpowiedzialności prawnej osób chronionych immunitetem'

master
dc.abstract.enMaster thesis "The ability to bring legal responsibility to persons protected by immunity" is based on an analysis of the constitutional, criminal, civil and disciplinary responsibilities of high-ranking officials referred to in Art. 198 of the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 - the President of the Republic of Poland, the Prime Minister and the members of the Council of Ministers or the President of the Supreme Chamber of Control. The most important assumptions of the work were to indicate the genesis of immunities, to describe the entities that are included in it, and to indicate the procedure for taking responsibility. The constitutional authority established to enforce the legal responsibility of persons protected by immunity for violations of the Constitution and statutes in connection with their position or office is the State Tribunal. It is important, in the context of criminal enforcement authorities, to describe in the work of the dispute that was pending around the possibility of drawing the President of the Supreme Chamber of Control to the common court. The work ends with a sample of cases (not too many), a debate on the future of immunities, and a tabloid showing Poles' support for restriction on parliamentary immunity, based on CBOS research.pl
dc.abstract.plPraca magisterska pt. "Możliwość pociągania do odpowiedzialności prawnej osób chronionych immunitetem" opiera się na analizie odpowiedzialności konstytucyjnej, karnej, cywilnej oraz dyscyplinarnej wysokich rangą urzędników, wymienionych w art. 198 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz członków Rady Ministrów czy Prezesa Najwyższej Kontroli. Najważniejszymi założeniami pracy było wskazanie genezy immunitetów, opisanie podmiotów, które są nim objęte oraz wskazanie procedury pociągania do odpowiedzialności. Konstytucyjnym organem powołanym do egzekwowania odpowiedzialności prawnej osób chronionych immunitetem za naruszenie konstytucji i ustaw, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania jest Trybunał Stanu. Nie bez znaczenia, w kontekście organów egzekwujących odpowiedzialność karną, jest opisanie w pracy sporu, który toczył się wokół możliwości pociągania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli przed sąd powszechny. Pracę kończy opis przykładowych spraw (których nie było za wiele), debata na temat przyszłości immunitetów oraz tabla przedstawiająca poparcie polaków dla ograniczenia immunitetu poselskiego, opracowana na podstawie badań CBOSu.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorTuleja, Piotr - 132438 pl
dc.contributor.authorTypel, Szymonpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerTuleja, Piotr - 132438 pl
dc.contributor.reviewerFlorczak-Wątor, Monika - 127931 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T10:45:58Z
dc.date.available2020-07-27T10:45:58Z
dc.date.submitted2017-09-25pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-118214-146241pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223323
dc.languagepolpl
dc.subject.enConstitutional law, immunity, President of the Republic of Poland, Prime Minister, Prime Minister, President of the Supreme Chamber of Control, Criminal Responsibility, Constitutional Responsibility, State Tribunal, Constitution, Constitutional Courtpl
dc.subject.plPrawo konstytucyjne, immunitet, immunitet formalny, immunitet materialny, Prezydent RP, Premier, Prezes Rady Ministrów, Prezes Najwyższej izby kontroli, odpowiedzialność karna, odpowiedzialność konstytucyjna, odpowiedzialność dyscyplinarna, trybunał stanu, konstytucja, trybunał konstytucyjnypl
dc.title'Możliwość pociągania do odpowiedzialności prawnej osób chronionych immunitetem'pl
dc.title.alternativeThe ability to bring legal responsibility to persons protected by immunitypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Master thesis "The ability to bring legal responsibility to persons protected by immunity" is based on an analysis of the constitutional, criminal, civil and disciplinary responsibilities of high-ranking officials referred to in Art. 198 of the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 - the President of the Republic of Poland, the Prime Minister and the members of the Council of Ministers or the President of the Supreme Chamber of Control. The most important assumptions of the work were to indicate the genesis of immunities, to describe the entities that are included in it, and to indicate the procedure for taking responsibility. The constitutional authority established to enforce the legal responsibility of persons protected by immunity for violations of the Constitution and statutes in connection with their position or office is the State Tribunal. It is important, in the context of criminal enforcement authorities, to describe in the work of the dispute that was pending around the possibility of drawing the President of the Supreme Chamber of Control to the common court. The work ends with a sample of cases (not too many), a debate on the future of immunities, and a tabloid showing Poles' support for restriction on parliamentary immunity, based on CBOS research.
dc.abstract.plpl
Praca magisterska pt. "Możliwość pociągania do odpowiedzialności prawnej osób chronionych immunitetem" opiera się na analizie odpowiedzialności konstytucyjnej, karnej, cywilnej oraz dyscyplinarnej wysokich rangą urzędników, wymienionych w art. 198 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz członków Rady Ministrów czy Prezesa Najwyższej Kontroli. Najważniejszymi założeniami pracy było wskazanie genezy immunitetów, opisanie podmiotów, które są nim objęte oraz wskazanie procedury pociągania do odpowiedzialności. Konstytucyjnym organem powołanym do egzekwowania odpowiedzialności prawnej osób chronionych immunitetem za naruszenie konstytucji i ustaw, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania jest Trybunał Stanu. Nie bez znaczenia, w kontekście organów egzekwujących odpowiedzialność karną, jest opisanie w pracy sporu, który toczył się wokół możliwości pociągania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli przed sąd powszechny. Pracę kończy opis przykładowych spraw (których nie było za wiele), debata na temat przyszłości immunitetów oraz tabla przedstawiająca poparcie polaków dla ograniczenia immunitetu poselskiego, opracowana na podstawie badań CBOSu.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Tuleja, Piotr - 132438
dc.contributor.authorpl
Typel, Szymon
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Tuleja, Piotr - 132438
dc.contributor.reviewerpl
Florczak-Wątor, Monika - 127931
dc.date.accessioned
2020-07-27T10:45:58Z
dc.date.available
2020-07-27T10:45:58Z
dc.date.submittedpl
2017-09-25
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-118214-146241
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223323
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Constitutional law, immunity, President of the Republic of Poland, Prime Minister, Prime Minister, President of the Supreme Chamber of Control, Criminal Responsibility, Constitutional Responsibility, State Tribunal, Constitution, Constitutional Court
dc.subject.plpl
Prawo konstytucyjne, immunitet, immunitet formalny, immunitet materialny, Prezydent RP, Premier, Prezes Rady Ministrów, Prezes Najwyższej izby kontroli, odpowiedzialność karna, odpowiedzialność konstytucyjna, odpowiedzialność dyscyplinarna, trybunał stanu, konstytucja, trybunał konstytucyjny
dc.titlepl
'Możliwość pociągania do odpowiedzialności prawnej osób chronionych immunitetem'
dc.title.alternativepl
The ability to bring legal responsibility to persons protected by immunity
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
67
Views per month
Views per city
Warsaw
19
Krakow
10
Katowice
4
Kielce
3
Lublin
2
Radom
2
Ruda Śląska
2
Rzeszów
2
Szczecin
2
Tarnowskie Gory
2

No access

No Thumbnail Available