WIZERUNEK BANKU BPH S.A. NA PODSTAWIE OPINII KLIENTÓW BANKU

master
dc.abstract.enThe objective of the study is the analysis of the bank marketing methods and the evaluation of its effectiveness from the customer of BPH point of view. The author argues that the promotional activities of the financial institution affect the level of the customer`s satisfaction and have the impact on the number of the customers. This lecture defines the key elements of the bank`s strategy and it presents their influence on the customer’s behavior and decisions. The author describes as well the correlation between the marketing campaigns and the image and the position of the bank.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest analiza metod marketingu bankowego i ocena jego efektywności z punktu widzenia klienta Banku BPH. Autorka stawia tezę, że działalność promocyjna instytucji finansowej wpływa na poziom zadowolenia i wzrost liczby klientów. Niniejsza praca definiuje kluczowe elementy strategii banku i prezentuje ich zastosowanie na przykładzie analizy oceny odbiorców usług banku.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.authorMrozik, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerStępniewski, Jan - 132105 pl
dc.contributor.reviewerJedynak, Monika - 128511 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T05:21:28Z
dc.date.available2020-07-25T05:21:28Z
dc.date.submitted2014-10-29pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudypsychologia w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-91681-170264pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199868
dc.languagepolpl
dc.subject.enbank marketing – banking service – image – logopl
dc.subject.pllogo – marketing bankowy – usługa bankowa – wizerunekpl
dc.titleWIZERUNEK BANKU BPH S.A. NA PODSTAWIE OPINII KLIENTÓW BANKUpl
dc.title.alternativeThe image of the Bank BPH S.A. on the basis of the bank's customerspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The objective of the study is the analysis of the bank marketing methods and the evaluation of its effectiveness from the customer of BPH point of view. The author argues that the promotional activities of the financial institution affect the level of the customer`s satisfaction and have the impact on the number of the customers. This lecture defines the key elements of the bank`s strategy and it presents their influence on the customer’s behavior and decisions. The author describes as well the correlation between the marketing campaigns and the image and the position of the bank.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest analiza metod marketingu bankowego i ocena jego efektywności z punktu widzenia klienta Banku BPH. Autorka stawia tezę, że działalność promocyjna instytucji finansowej wpływa na poziom zadowolenia i wzrost liczby klientów. Niniejsza praca definiuje kluczowe elementy strategii banku i prezentuje ich zastosowanie na przykładzie analizy oceny odbiorców usług banku.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.authorpl
Mrozik, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Stępniewski, Jan - 132105
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.date.accessioned
2020-07-25T05:21:28Z
dc.date.available
2020-07-25T05:21:28Z
dc.date.submittedpl
2014-10-29
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
psychologia w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-91681-170264
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199868
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
bank marketing – banking service – image – logo
dc.subject.plpl
logo – marketing bankowy – usługa bankowa – wizerunek
dc.titlepl
WIZERUNEK BANKU BPH S.A. NA PODSTAWIE OPINII KLIENTÓW BANKU
dc.title.alternativepl
The image of the Bank BPH S.A. on the basis of the bank's customers
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Des Moines
1
Dublin
1
Lublin
1
Oświęcim
1
Tarnowskie Gory
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available