Bożonarodzeniowe ozdoby podkrakowskiej chaty (na materiale rękopisów Zwyczaje ludowe pod Krakowem w czasie Świąt Bożego Narodzenia spisane na przełomie 1903/1904 roku)

licenciate
dc.abstract.enThe subject of the work entitled ,, Christmas decorations of a cottage near Krakow (on the material of manuscripts Folk customs near Krakow during Christmas, written at the turn of 1903/1904) is a linguistic and cultural analysis of Christmas decorations that were located in huts near Krakow at the beginning of the 20th century. The aim of the study was to reconstruct Christmas customs related to folk decorations on the basis of a cultural and linguistic analysis of manuscripts. The study uses the method of cultural linguistics, which examines the relationship between language and culture. The analysis of the etymology of the names of customs, the way they are expressed linguistically and the rich variability of the names of ornaments, were compared with the evaluation of these rites by the people themselves. Two categories of ornaments are particularly focused on the work: plant and straw ornaments, whose symbolism and roots are common. The rural population ascribed to the holiday decorations a fertility, fertility, Christian meaning related to the circle of nature.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem pracy pt. ,,Bożonarodzeniowe ozdoby podkrakowskiej chaty (na materiale rękopisów Zwyczaje ludowe pod Krakowem w czasie Świąt Bożego Narodzenia spisane na przełomie 1903/1904) jest analiza lingwistyczno-kulturowa ozdób bożonarodzeniowych, które znajdowały się w podkrakowskich chatach na początku XX wieku. Celem pracy była rekonstrukcja świątecznych zwyczajów, związanych z dekoracjami ludowymi na podstawie kulturowo-językowej analizy rękopisów. W pracy wykorzystano metodę lingwistyki kulturowej, która bada relację między językiem, a kulturą. Analiza etymologii nazw obyczajów, sposobu ich językowego ujęcia i bogatej wariantywności nazw ozdób, zestawione zostały z wartościowaniem tych obrzędów przez sam lud. W pracy szczególnie poddane zostały dwie kategorie ozdób: roślinnych i słomianych, których symbolika i korzenie są wspólne. Ludność wiejska dekoracjom świątecznym przypisała znaczenie płodnościowe, zaklinające urodzaj, chrześcijańskie, dotyczące kręgu natury.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKwaśnicka-Janowicz, Agata - 129821 pl
dc.contributor.authorKukuczka, Mariapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerKwaśnicka-Janowicz, Agata - 129821 pl
dc.contributor.reviewerSikora, Kazimierz - 131862 pl
dc.date.accessioned2020-10-21T18:55:23Z
dc.date.available2020-10-21T18:55:23Z
dc.date.submitted2020-09-18pl
dc.fieldofstudynauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-144581-244517pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249873
dc.languagepolpl
dc.subject.endecorations, customs, straw, Christmas tree, imagery, referent, fertility symbolism, etymology, manuscriptpl
dc.subject.plozdoby, zwyczaje, słoma, choinka, symbolika, desygnat, symbolika płodnościowa, etymologia, rękopisypl
dc.titleBożonarodzeniowe ozdoby podkrakowskiej chaty (na materiale rękopisów Zwyczaje ludowe pod Krakowem w czasie Świąt Bożego Narodzenia spisane na przełomie 1903/1904 roku)pl
dc.title.alternativeChristmas decorations of a cottage near Krakow (on the material of manuscripts Folk customs near Krakow during Christmas, written on the cusp of 1903/1904)pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the work entitled ,, Christmas decorations of a cottage near Krakow (on the material of manuscripts Folk customs near Krakow during Christmas, written at the turn of 1903/1904) is a linguistic and cultural analysis of Christmas decorations that were located in huts near Krakow at the beginning of the 20th century. The aim of the study was to reconstruct Christmas customs related to folk decorations on the basis of a cultural and linguistic analysis of manuscripts. The study uses the method of cultural linguistics, which examines the relationship between language and culture. The analysis of the etymology of the names of customs, the way they are expressed linguistically and the rich variability of the names of ornaments, were compared with the evaluation of these rites by the people themselves. Two categories of ornaments are particularly focused on the work: plant and straw ornaments, whose symbolism and roots are common. The rural population ascribed to the holiday decorations a fertility, fertility, Christian meaning related to the circle of nature.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem pracy pt. ,,Bożonarodzeniowe ozdoby podkrakowskiej chaty (na materiale rękopisów Zwyczaje ludowe pod Krakowem w czasie Świąt Bożego Narodzenia spisane na przełomie 1903/1904) jest analiza lingwistyczno-kulturowa ozdób bożonarodzeniowych, które znajdowały się w podkrakowskich chatach na początku XX wieku. Celem pracy była rekonstrukcja świątecznych zwyczajów, związanych z dekoracjami ludowymi na podstawie kulturowo-językowej analizy rękopisów. W pracy wykorzystano metodę lingwistyki kulturowej, która bada relację między językiem, a kulturą. Analiza etymologii nazw obyczajów, sposobu ich językowego ujęcia i bogatej wariantywności nazw ozdób, zestawione zostały z wartościowaniem tych obrzędów przez sam lud. W pracy szczególnie poddane zostały dwie kategorie ozdób: roślinnych i słomianych, których symbolika i korzenie są wspólne. Ludność wiejska dekoracjom świątecznym przypisała znaczenie płodnościowe, zaklinające urodzaj, chrześcijańskie, dotyczące kręgu natury.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kwaśnicka-Janowicz, Agata - 129821
dc.contributor.authorpl
Kukuczka, Maria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Kwaśnicka-Janowicz, Agata - 129821
dc.contributor.reviewerpl
Sikora, Kazimierz - 131862
dc.date.accessioned
2020-10-21T18:55:23Z
dc.date.available
2020-10-21T18:55:23Z
dc.date.submittedpl
2020-09-18
dc.fieldofstudypl
nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-144581-244517
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249873
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
decorations, customs, straw, Christmas tree, imagery, referent, fertility symbolism, etymology, manuscript
dc.subject.plpl
ozdoby, zwyczaje, słoma, choinka, symbolika, desygnat, symbolika płodnościowa, etymologia, rękopisy
dc.titlepl
Bożonarodzeniowe ozdoby podkrakowskiej chaty (na materiale rękopisów Zwyczaje ludowe pod Krakowem w czasie Świąt Bożego Narodzenia spisane na przełomie 1903/1904 roku)
dc.title.alternativepl
Christmas decorations of a cottage near Krakow (on the material of manuscripts Folk customs near Krakow during Christmas, written on the cusp of 1903/1904)
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
22
Views per month
Views per city
Warsaw
11
Krakow
5
Dublin
2
Wroclaw
2
Bytom
1
Saint-Constant
1

No access

No Thumbnail Available