„Teatr jest złem…”- narracje medialne o skandalach teatralnych we współczesnej Polsce (2013-2016) na tle skandali teatralnych w Europie

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of this thesis is to create a directory of topics and measures by means of which it would be possible to create a theatrical scandal based on the theatre (for which no release has to come). The work consists of a preface, theoretical chapter, research parts (two chapters) and the end. In the theoretical part describes considerations for the phenomenon of the scandal in terms of interdisciplinary (H. M. Kepplinger, J. Thompson, R. Girard and others) communication and media (inter alia: model communication ritual, Schramm and Moles models of communication, the hypothesis agenda setting, theory of framing) and theater (socio-cultural history of theatre, theatre as a medium) the main labour party is a qualitative analysis of media scandalisation processes of six performances (for example Jan Klata, Oliver Frljic, Romeo Castellucci). Key threads work on around a polarization of views, attitudes of columnists to performance and its reception as a scandal and political actors in the process of scandalisation. Show also that the theatre, as well as the narratives created in the media about it, can reveal the social, political or religious conflicts in a given society.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy licencjackiej jest stworzenie katalogu tematów oraz środków przy wykorzystaniu których możliwe byłoby wykreowanie skandalu teatralnego w oparciu o przedstawienie teatralne (do którego premiery nie musi dojść). Praca składa się ze wstępu, rozdziału teoretycznego, części badawczej (2 rozdziały) oraz zakończenia. W części teoretycznej przedstawiono zagadnienia dotyczące zjawiska skandalu w ujęciu interdyscyplinarnym (H.M Kepplinger, J. Thompson, R. Girard i in.) komunikowania i mediów (między innymi: model komunikowania rytualnego i wspólnoty doświadczeń, hipoteza agenda setting, teoria oprawy) oraz teatru (społeczno-kulturowa historia teatru, teatr jako medium) Główną partię pracy stanowi analiza jakościowa medialnych procesów skandalizacji 6 spektakli (m.in. Jana Klaty, Olivera Frljicia, Romeo Castellucciego). Kluczowe wątki pracy ogniskują się wokół polaryzacji poglądów, postaw publicystów wobec spektaklu i jego recepcji jako skandalu oraz udziału aktorów politycznych w procesie skandalizacji. Pokazuję również, że spektakl teatralny, jak również narracje tworzone w mediach na jego temat, mogą ujawniać konflikty społeczne, polityczne czy religijne w danym społeczeństwie.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorHodalska, Magdalena - 199974 pl
dc.contributor.authorDąbrowski, Bartoszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerHodalska, Magdalena - 199974 pl
dc.contributor.reviewerSłupek, Lucyna - 131939 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T09:38:02Z
dc.date.available2020-07-27T09:38:02Z
dc.date.submitted2017-07-13pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-117072-180151pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222311
dc.languagepolpl
dc.subject.enmedia narration, theatre scandal, Jan Klata, Oliver Frljić, social conflict, theatre and politicspl
dc.subject.plnarracja medialna, skandal teatralny, Jan Klata, Oliver Frljić, konflikt społeczny, teatr a politykapl
dc.title„Teatr jest złem…”- narracje medialne o skandalach teatralnych we współczesnej Polsce (2013-2016) na tle skandali teatralnych w Europiepl
dc.title.alternative"Theatre is the evil" - media narrations about theatre scandals in modern Poland (2013-2016) in the background of European examples of theatre scandalpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this thesis is to create a directory of topics and measures by means of which it would be possible to create a theatrical scandal based on the theatre (for which no release has to come). The work consists of a preface, theoretical chapter, research parts (two chapters) and the end. In the theoretical part describes considerations for the phenomenon of the scandal in terms of interdisciplinary (H. M. Kepplinger, J. Thompson, R. Girard and others) communication and media (inter alia: model communication ritual, Schramm and Moles models of communication, the hypothesis agenda setting, theory of framing) and theater (socio-cultural history of theatre, theatre as a medium) the main labour party is a qualitative analysis of media scandalisation processes of six performances (for example Jan Klata, Oliver Frljic, Romeo Castellucci). Key threads work on around a polarization of views, attitudes of columnists to performance and its reception as a scandal and political actors in the process of scandalisation. Show also that the theatre, as well as the narratives created in the media about it, can reveal the social, political or religious conflicts in a given society.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy licencjackiej jest stworzenie katalogu tematów oraz środków przy wykorzystaniu których możliwe byłoby wykreowanie skandalu teatralnego w oparciu o przedstawienie teatralne (do którego premiery nie musi dojść). Praca składa się ze wstępu, rozdziału teoretycznego, części badawczej (2 rozdziały) oraz zakończenia. W części teoretycznej przedstawiono zagadnienia dotyczące zjawiska skandalu w ujęciu interdyscyplinarnym (H.M Kepplinger, J. Thompson, R. Girard i in.) komunikowania i mediów (między innymi: model komunikowania rytualnego i wspólnoty doświadczeń, hipoteza agenda setting, teoria oprawy) oraz teatru (społeczno-kulturowa historia teatru, teatr jako medium) Główną partię pracy stanowi analiza jakościowa medialnych procesów skandalizacji 6 spektakli (m.in. Jana Klaty, Olivera Frljicia, Romeo Castellucciego). Kluczowe wątki pracy ogniskują się wokół polaryzacji poglądów, postaw publicystów wobec spektaklu i jego recepcji jako skandalu oraz udziału aktorów politycznych w procesie skandalizacji. Pokazuję również, że spektakl teatralny, jak również narracje tworzone w mediach na jego temat, mogą ujawniać konflikty społeczne, polityczne czy religijne w danym społeczeństwie.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Hodalska, Magdalena - 199974
dc.contributor.authorpl
Dąbrowski, Bartosz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Hodalska, Magdalena - 199974
dc.contributor.reviewerpl
Słupek, Lucyna - 131939
dc.date.accessioned
2020-07-27T09:38:02Z
dc.date.available
2020-07-27T09:38:02Z
dc.date.submittedpl
2017-07-13
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-117072-180151
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222311
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
media narration, theatre scandal, Jan Klata, Oliver Frljić, social conflict, theatre and politics
dc.subject.plpl
narracja medialna, skandal teatralny, Jan Klata, Oliver Frljić, konflikt społeczny, teatr a polityka
dc.titlepl
„Teatr jest złem…”- narracje medialne o skandalach teatralnych we współczesnej Polsce (2013-2016) na tle skandali teatralnych w Europie
dc.title.alternativepl
"Theatre is the evil" - media narrations about theatre scandals in modern Poland (2013-2016) in the background of European examples of theatre scandal
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
31
Views per month
Views per city
Krakow
6
Warsaw
6
Wroclaw
3
Bialystok
1
Chełm
1
Dublin
1
Edinburgh
1
Ljubljana
1
Lodz
1
Strzelce Krajenskie
1

No access

No Thumbnail Available