Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach XVIII-XXI wiek

2020
book
monography
dc.abstract.enThe tenth volume of the extensive (ten-volume) monograph by Polish Slavic studies scholars (with contributions from scholars from a number of foreign research centres), made possible by an NCN OPUS grant (2014/13/B/HS2/01057). In terms of form, the monograph is a lexicon, the main body of which consists of entries-articles on the history of 27 selected ideas that anticipated and shaped the processes of modernization in the region: agrarianism, anarchism, capitalism, clericalization, confessions, conservatism, culture, education, enlightenment, evolution, history, homeland, humanism, liberalism, modernity, nation, politics, progress, rationalism, reformation, religion, revolution, schooling, secularization, socialism, tradition, and universalism. Their semantics, changeable as it was in response to local conditions, was investigated separately for each of the seven current states of the southern Slavdom: Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Macedonia, Montenegro, Serbia, and Slovenia. Volume 10 differs from the nine previous instalments of the Lexicon in the character and function of the studies it contains, termed “subordinate entries”. They supplement the “primary entries” (from Volumes 1 through 9) with the presentation and analysis of events and tendencies which were deemed worthy of exploration due to their multidirectional and multivalued functionalizations within collective imageries, but which – due to spatial limitations – did not fit in the main texts. The headwords of the 92 arbitrarily chosen subordinate entries belong to the heterogeneous order of common-sense thought characteristic of the studied cultures of the Slavic South; they are sui generis “sites of memory”, stored in the lapidaria of cultural consciousness. The variety of discourses and ways of talking about the world brought together in the volume illustrates the contingency associated with the production of local ideas about the so-called cultural universals of modernitypl
dc.abstract.plDziesiąty tom obszernej (dziesięcioczęściowej) monografii, opracowanej przez slawistów polskich (przy współpracy uczonych z kilku ośrodków zagranicznych) w ramach grantu NCN OPUS (2014/13/B/HS2/01057). Całości nadana została forma leksykonu, którego główny korpus składa się z haseł-artykułów na temat historii 27 wybranych idei najpierw antycypujących, a następnie modelujących procesy modernizacyjne w regionie: agraryzm, anarchizm, ewolucja, humanizm, historia, kapitalizm, klerykalizacja, konfesje, konserwatyzm, kształcenie, kultura, liberalizm, naród, nowoczesność, ojczyzna, oświata, oświecenie, polityka, postęp, racjonalizm, reformacja, religia, rewolucja, sekularyzacja, socjalizm, tradycja, uniwersalizm. Ich zmieniająca się pod wpływem lokalnych warunków semantyka została przebadana odrębnie dla każdego z siedmiu współczesnych krajów południowej Słowiańszczyzny: Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Macedonii, Serbii i Słowenii. Tom 10. różni od wcześniej opublikowanych dziewięciu tomów charakter i funkcja zawartych w nim opracowań, które nazwane zostały „hasłami podporządkowanymi”. Stanowią one dopełnienie „haseł podstawowych” (z tomów 1–9) o opis i interpretację takich zjawisk, które badacze uznali za warte wyeksponowania z racji ich wielokierunkowych i wielowartościowych funkcjonalizacji w sferze imaginariów zbiorowych, a które z powodu przyjętych ograniczeń objętości nie mogły się zmieścić w tekstach głównych. Etykiety dziewięćdziesięciu dwóch wybranych arbitralnie haseł podporządkowanych należą do heterogenicznego porządku myślenia potocznego właściwego badanym kulturom słowiańskiego Południa; to swego rodzaju „miejsca pamięci”, przechowywane w lapidariach świadomości kulturowej. Zetknięcie różnych dyskursów i sposobów mówienia o świecie, dokumentuje przygodność towarzyszącą wytwarzaniu lokalnych wyobrażeń na temat tzw. uniwersaliów kulturowych nowoczesności.pl
dc.contributor.editorSzwat-Gyłybowa, Grażynapl
dc.contributor.editorGil, Dorota - 128057 pl
dc.contributor.editorMiodyński, Lechpl
dc.contributor.institutionInstytut Slawistyki Polskiej Akademii Naukpl
dc.contributor.serieseditorSzwat-Gyłybowa, Grażynapl
dc.date.accession2021-01-20pl
dc.date.accessioned2021-01-21T11:41:14Z
dc.date.available2021-01-21T11:41:14Z
dc.date.issued2020pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalMonografia powstała w ramach projektu badawczego pt. „Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach (XVIII–XX w.)”, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (nr projektu 2014/13/B/HS2/01057). Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, t. 10 (publikacja monografii naukowej) – zadanie finansowane w ramach umowy 703/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.pl
dc.description.physical333pl
dc.description.publication21pl
dc.description.seriesIdee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach
dc.description.seriesnumber10
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume10pl
dc.identifier.isbn978-83-66396-14-6pl
dc.identifier.project2014/13/B/HS2/01057pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.seriesissn2545-1774
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/261140
dc.identifier.weblinkhttps://hdl.handle.net/20.500.12528/1521pl
dc.languagepolpl
dc.participationGil, Dorota: 35%;pl
dc.pbn.affiliationDziedzina nauk humanistycznych : nauki o kulturze i religiipl
dc.pubinfoWarszawa : Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Naukpl
dc.pubinfo: Fundacja Slawistycznapl
dc.publisher.ministerialInstytut Slawistyki Polskiej Akademii Naukpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte repozytorium
dc.subject.enhistory of ideaspl
dc.subject.enBalkanspl
dc.subject.encollective imageriespl
dc.subject.encommon-sense thoughtpl
dc.subject.plhistoria ideipl
dc.subject.plBałkanypl
dc.subject.plwyobrażenia zbiorowepl
dc.subject.plmyślenie potocznepl
dc.subtypeMonographypl
dc.titleLeksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach XVIII-XXI wiekpl
dc.title.alternativeLexicon of migrating ideas in the Slavic Balkans (18th–21st c.)pl
dc.title.volumeHasła podporządkowane = Subordinate entriespl
dc.typeBookpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The tenth volume of the extensive (ten-volume) monograph by Polish Slavic studies scholars (with contributions from scholars from a number of foreign research centres), made possible by an NCN OPUS grant (2014/13/B/HS2/01057). In terms of form, the monograph is a lexicon, the main body of which consists of entries-articles on the history of 27 selected ideas that anticipated and shaped the processes of modernization in the region: agrarianism, anarchism, capitalism, clericalization, confessions, conservatism, culture, education, enlightenment, evolution, history, homeland, humanism, liberalism, modernity, nation, politics, progress, rationalism, reformation, religion, revolution, schooling, secularization, socialism, tradition, and universalism. Their semantics, changeable as it was in response to local conditions, was investigated separately for each of the seven current states of the southern Slavdom: Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Macedonia, Montenegro, Serbia, and Slovenia. Volume 10 differs from the nine previous instalments of the Lexicon in the character and function of the studies it contains, termed “subordinate entries”. They supplement the “primary entries” (from Volumes 1 through 9) with the presentation and analysis of events and tendencies which were deemed worthy of exploration due to their multidirectional and multivalued functionalizations within collective imageries, but which – due to spatial limitations – did not fit in the main texts. The headwords of the 92 arbitrarily chosen subordinate entries belong to the heterogeneous order of common-sense thought characteristic of the studied cultures of the Slavic South; they are sui generis “sites of memory”, stored in the lapidaria of cultural consciousness. The variety of discourses and ways of talking about the world brought together in the volume illustrates the contingency associated with the production of local ideas about the so-called cultural universals of modernity
dc.abstract.plpl
Dziesiąty tom obszernej (dziesięcioczęściowej) monografii, opracowanej przez slawistów polskich (przy współpracy uczonych z kilku ośrodków zagranicznych) w ramach grantu NCN OPUS (2014/13/B/HS2/01057). Całości nadana została forma leksykonu, którego główny korpus składa się z haseł-artykułów na temat historii 27 wybranych idei najpierw antycypujących, a następnie modelujących procesy modernizacyjne w regionie: agraryzm, anarchizm, ewolucja, humanizm, historia, kapitalizm, klerykalizacja, konfesje, konserwatyzm, kształcenie, kultura, liberalizm, naród, nowoczesność, ojczyzna, oświata, oświecenie, polityka, postęp, racjonalizm, reformacja, religia, rewolucja, sekularyzacja, socjalizm, tradycja, uniwersalizm. Ich zmieniająca się pod wpływem lokalnych warunków semantyka została przebadana odrębnie dla każdego z siedmiu współczesnych krajów południowej Słowiańszczyzny: Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Macedonii, Serbii i Słowenii. Tom 10. różni od wcześniej opublikowanych dziewięciu tomów charakter i funkcja zawartych w nim opracowań, które nazwane zostały „hasłami podporządkowanymi”. Stanowią one dopełnienie „haseł podstawowych” (z tomów 1–9) o opis i interpretację takich zjawisk, które badacze uznali za warte wyeksponowania z racji ich wielokierunkowych i wielowartościowych funkcjonalizacji w sferze imaginariów zbiorowych, a które z powodu przyjętych ograniczeń objętości nie mogły się zmieścić w tekstach głównych. Etykiety dziewięćdziesięciu dwóch wybranych arbitralnie haseł podporządkowanych należą do heterogenicznego porządku myślenia potocznego właściwego badanym kulturom słowiańskiego Południa; to swego rodzaju „miejsca pamięci”, przechowywane w lapidariach świadomości kulturowej. Zetknięcie różnych dyskursów i sposobów mówienia o świecie, dokumentuje przygodność towarzyszącą wytwarzaniu lokalnych wyobrażeń na temat tzw. uniwersaliów kulturowych nowoczesności.
dc.contributor.editorpl
Szwat-Gyłybowa, Grażyna
dc.contributor.editorpl
Gil, Dorota - 128057
dc.contributor.editorpl
Miodyński, Lech
dc.contributor.institutionpl
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
dc.contributor.serieseditorpl
Szwat-Gyłybowa, Grażyna
dc.date.accessionpl
2021-01-20
dc.date.accessioned
2021-01-21T11:41:14Z
dc.date.available
2021-01-21T11:41:14Z
dc.date.issuedpl
2020
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Monografia powstała w ramach projektu badawczego pt. „Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach (XVIII–XX w.)”, sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (nr projektu 2014/13/B/HS2/01057). Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach, t. 10 (publikacja monografii naukowej) – zadanie finansowane w ramach umowy 703/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
dc.description.physicalpl
333
dc.description.publicationpl
21
dc.description.series
Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach
dc.description.seriesnumber
10
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
10
dc.identifier.isbnpl
978-83-66396-14-6
dc.identifier.projectpl
2014/13/B/HS2/01057
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.seriesissn
2545-1774
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/261140
dc.identifier.weblinkpl
https://hdl.handle.net/20.500.12528/1521
dc.languagepl
pol
dc.participationpl
Gil, Dorota: 35%;
dc.pbn.affiliationpl
Dziedzina nauk humanistycznych : nauki o kulturze i religii
dc.pubinfopl
Warszawa : Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
dc.pubinfopl
: Fundacja Slawistyczna
dc.publisher.ministerialpl
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte repozytorium
dc.subject.enpl
history of ideas
dc.subject.enpl
Balkans
dc.subject.enpl
collective imageries
dc.subject.enpl
common-sense thought
dc.subject.plpl
historia idei
dc.subject.plpl
Bałkany
dc.subject.plpl
wyobrażenia zbiorowe
dc.subject.plpl
myślenie potoczne
dc.subtypepl
Monography
dc.titlepl
Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach XVIII-XXI wiek
dc.title.alternativepl
Lexicon of migrating ideas in the Slavic Balkans (18th–21st c.)
dc.title.volumepl
Hasła podporządkowane = Subordinate entries
dc.typepl
Book
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
86
Views per month
Views per city
Krakow
31
Warsaw
11
Bydgoszcz
6
Wroclaw
4
Dublin
3
Chrzanów
2
Sosnowiec
2
Athens
1
Bialystok
1
Brest
1
Downloads
szwat-gylybowa_gil_miodynski_leksykon_idei_wedrownych_na_slowianskich_balkanach_2020.pdf
50