NARZĘDZIA WYKORZYSTYWANE DO POZYSKANIA NOWYCH KLIENTÓW ORAZ ICH UTRZYMANIA

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of the work was to present the marketing tools used to acquire new customers and to maintain them in the operations of the service company. The theoretical chapters present the most important concept related to the promotion and marketing of services depicting the scope of the subject under study. In the empirical chapter, the information obtained in the questionnaire surveys providing specific conclusions, which were included in the summary of the whole work, was analyzed.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest przedstawienie narzędzi marketingowych wykorzystywanych do pozyskiwanie nowych klientów oraz ich utrzymania w działalności przedsiębiorstwa usługowego. W rozdziałach teoretycznych przedstawiono najważniejsze pojęcie związane z promocją oraz marketingiem usług obrazujące zakres badanej tematyki. W rozdziale empirycznym przeanalizowano uzyskane w badaniach ankietowych informacje dostarczające określonych wniosków, które zawarte zostały w podsumowaniu całej pracy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.authorWalczy, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T19:47:13Z
dc.date.available2020-07-27T19:47:13Z
dc.date.submitted2018-09-25pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie firmąpl
dc.identifier.apddiploma-127348-11063pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231237
dc.languagepolpl
dc.subject.enpromotion, marketing, customerpl
dc.subject.plpromocja, marketing, klientpl
dc.titleNARZĘDZIA WYKORZYSTYWANE DO POZYSKANIA NOWYCH KLIENTÓW ORAZ ICH UTRZYMANIApl
dc.title.alternativeTools used to obtain new customers and maintaining customer relationshipspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of the work was to present the marketing tools used to acquire new customers and to maintain them in the operations of the service company. The theoretical chapters present the most important concept related to the promotion and marketing of services depicting the scope of the subject under study. In the empirical chapter, the information obtained in the questionnaire surveys providing specific conclusions, which were included in the summary of the whole work, was analyzed.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest przedstawienie narzędzi marketingowych wykorzystywanych do pozyskiwanie nowych klientów oraz ich utrzymania w działalności przedsiębiorstwa usługowego. W rozdziałach teoretycznych przedstawiono najważniejsze pojęcie związane z promocją oraz marketingiem usług obrazujące zakres badanej tematyki. W rozdziale empirycznym przeanalizowano uzyskane w badaniach ankietowych informacje dostarczające określonych wniosków, które zawarte zostały w podsumowaniu całej pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.authorpl
Walczy, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.date.accessioned
2020-07-27T19:47:13Z
dc.date.available
2020-07-27T19:47:13Z
dc.date.submittedpl
2018-09-25
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie firmą
dc.identifier.apdpl
diploma-127348-11063
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231237
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
promotion, marketing, customer
dc.subject.plpl
promocja, marketing, klient
dc.titlepl
NARZĘDZIA WYKORZYSTYWANE DO POZYSKANIA NOWYCH KLIENTÓW ORAZ ICH UTRZYMANIA
dc.title.alternativepl
Tools used to obtain new customers and maintaining customer relationships
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
24
Views per month
Views per city
Krakow
6
Poznan
5
Szczecin
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Gdynia
1
Sainte-Colombe-sur-Gand
1

No access

No Thumbnail Available