Autism and Asperger's Syndrome: Didactic difficulties and teaching English

licenciate
dc.abstract.enThis work discusses the difficulties and challenges a teacher may encounter when teaching English to children who suffer from autism or Asperger’s syndrome. It juxtaposes theoretical knowledge about the disorders with personal experiences of people who work with handicapped children in an integrated primary school in Cracow, Poland. The first chapter presents an overview of autism and Asperger’s syndrome with a particular insight into diagnosis, symptoms and frequency of occurence of both disorders. Speech, language and communication problems related to autism are further discussed in the “Symptoms” section. Further on, the questions of stereotypy and intellectual capabilities of autistic children are addressed.Another section outlines differences between autism and Asperger’s syndrome. A particular insight is given to communication skills of children with Asperger’s syndrome, regarding both their language and non-verbal communication.The second chapter explains the conditions in which interviews with specialists were conducted. The main aim of the interviews was to acquire first-hand information from people who work with children with autism or Asperger's syndrome on a daily basis. The questions pertain to their professions, their roles in therapy and the education process. Another set of questions was asked in order to gather examples of the behaviour and means of functioning of children who suffer from autism or Asperger's syndrome within the school environment, especially regarding learning English.Interviews mentioned in the second chapter are a source of practical information, used in the third chapter of this dissertation. Functioning of children with a neurodevelopmental disorder within school environment and their integration with a group of non-handicapped peers is discussed first. Examples of behaviour of children with autism or Asperger’s syndrome are provided. Another section discusses therapeutic methods used in work with children who suffer from autism or Asperger’s syndrome. Revalidation classes, instilling a sense of motivation in a child, parents’ role in the therapy and a number of methods used in therapeutic programme are discussed in the “Therapy” section. When teaching English to children with autism or Asperger’s syndrome, one should never take a generalised approach to teaching, because every case of these disorders is individual and unique. A set of tips for teachers pertains to the understanding of symbols children with neurodevelopmental disorders use in order to communicate, organizing a classroom and group activities. Support teacher’s role in work with a child who suffers from autism or Asperger’s syndrome is discussed in next section. The final section, “Methodology of teaching”, lists a set of tips a teacher should follow when working with children who suffer from autism or Asperger’s syndrome. The tips pertain to the teaching methods, the choice and structuring of activities as well as rewarding a child for good work. Additional information is given about the core curriculum and syllabus.Teaching English to children with autism or Asperger’s syndrome is possible but complicated. There are no universal guidelines for teaching foreign language because every case should be examined individually.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca stanowi omówienie trudności dydaktycznych, które można napotkać podczas nauczania dzieci cierpiących na autyzm lub zespół Aspergera języka angielskiego. Zestawia ona wiedzę teoretyczną nt. obydwu zaburzeń z doświadczeniami pracowników szkoły podstawowej z oddziałem integracyjnym w Krakowie. Pierwszy rozdział stanowi zbiór informacji ogólnych nt. autyzmu i zespołu Aspergera, z uwzględnieniem diagnozy, objawów i częstotliwości występowania obydwu zaburzeń. Zdolność mowy, język i wynikające z autyzmu trudności w komunikacji są omówione w części "Symptoms". Następnym tematem są stereotypie oraz zdolności intelektualne dzieci autystycznych. Kolejna część przedstawia różnice między autyzmem i zespołem Aspergera, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności dzieci z zespołem Aspergera do komunikacji werbalnej i niewerbalnej.W drugim rozdziale wyjaśnione są warunki, w jakich przeprowadzano wywiady ze specjalistami. Głównym celem ww. wywiadów było pozyskanie informacji z pierwszej ręki od ludzi, którzy pracują na co dzień z dziećmi autystycznymi albo cierpiącymi na zespól Aspergera. Pytania dotyczą ich pracy, roli w terapii oraz procesu nauczania. Kolejny zestaw pytań miał na celu zebranie przykładów zachowania i funkcjonowania dzieci cierpiących na Autyzm bądź zespół Aspergera w środowisku szkolnym, szczególnie pod kątem nauki języka angielskiego. Wspomniane w drugim rozdziale wywiady stanowią źródło informacji praktycznych, wykorzystanych w trzecim rozdziale niniejszej pracy. Zawierają one informacje dotyczące funkcjonowania dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi w środowisku szkolnym i integracji w grupie rówieśniczej, przedstawiają one również przykładowe zachowania dzieci autystycznych i cierpiących na zespół Aspergera. Kolejne części stanowią omówienie metod terapeutycznych stosowanych w pracy z dziećmi cierpiącymi na autyzm i zespół Aspergera. Zajęcia rewalidacyjne, wpajanie poczucia motywacji u dziecka, rola rodziców w terapii, oraz wybrane metody terapeutyczne są omówione w części "Therapy". Ucząc dzieci autystyczne bądź cierpiące na zespół Aspergera języka angielskiego, powinno się unikać generalizowania, ponieważ każdy przypadek jest jedyny w swoim rodzaju. Zestaw porad dla nauczycieli odnosi się do pojmowania języka symboli, przy pomocy którego dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi się komunikują, organizacji sali lekcyjnej oraz zajeć grupowych. Rola nauczyciela wspomagającego w pracy z takimi dziećmi jest omówiona w kolejnej części. Ostatnia sekcja, "Methodology of teaching", stanowi zestawienie porad dla nauczycieli pracujących z dziećmi autystycznymi bądź cierpiącymi na zespół Aspergera. Porady dotyczą metod dydaktycznych, doboru i układu zajęć, oraz nagradzania dzieci za dobrą pracę. Można tam znaleźć również informacje dotyczące podstawy programowej i programu nauczania. Uczenie dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera języka angielskiego jest możliwe, ale skomplikowane. Nie istnieją uniwersalne wytyczne odnośnie uczenia języków obcych, ponieważ każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorJaroszek, Marcin - 128482 pl
dc.contributor.authorNowiński, Szymonpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerSzczyrbak, Magdalena - 127656 pl
dc.contributor.reviewerJaroszek, Marcin - 128482 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T00:10:14Z
dc.date.available2020-07-27T00:10:14Z
dc.date.submitted2016-07-01pl
dc.fieldofstudyfilologia angielska z językiem niemieckimpl
dc.identifier.apddiploma-107417-175455pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213690
dc.languageengpl
dc.subject.enAutism Asperger Asperger's syndrome English learning education childrenpl
dc.subject.plAutyzm Asperger zespół Aspergera język angielski dydaktyka dziecipl
dc.titleAutism and Asperger's Syndrome: Didactic difficulties and teaching Englishpl
dc.title.alternativeAutyzm i Zespół Aspergera: Trudności dydaktyczne i nauczanie języka angielskiegopl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work discusses the difficulties and challenges a teacher may encounter when teaching English to children who suffer from autism or Asperger’s syndrome. It juxtaposes theoretical knowledge about the disorders with personal experiences of people who work with handicapped children in an integrated primary school in Cracow, Poland. The first chapter presents an overview of autism and Asperger’s syndrome with a particular insight into diagnosis, symptoms and frequency of occurence of both disorders. Speech, language and communication problems related to autism are further discussed in the “Symptoms” section. Further on, the questions of stereotypy and intellectual capabilities of autistic children are addressed.Another section outlines differences between autism and Asperger’s syndrome. A particular insight is given to communication skills of children with Asperger’s syndrome, regarding both their language and non-verbal communication.The second chapter explains the conditions in which interviews with specialists were conducted. The main aim of the interviews was to acquire first-hand information from people who work with children with autism or Asperger's syndrome on a daily basis. The questions pertain to their professions, their roles in therapy and the education process. Another set of questions was asked in order to gather examples of the behaviour and means of functioning of children who suffer from autism or Asperger's syndrome within the school environment, especially regarding learning English.Interviews mentioned in the second chapter are a source of practical information, used in the third chapter of this dissertation. Functioning of children with a neurodevelopmental disorder within school environment and their integration with a group of non-handicapped peers is discussed first. Examples of behaviour of children with autism or Asperger’s syndrome are provided. Another section discusses therapeutic methods used in work with children who suffer from autism or Asperger’s syndrome. Revalidation classes, instilling a sense of motivation in a child, parents’ role in the therapy and a number of methods used in therapeutic programme are discussed in the “Therapy” section. When teaching English to children with autism or Asperger’s syndrome, one should never take a generalised approach to teaching, because every case of these disorders is individual and unique. A set of tips for teachers pertains to the understanding of symbols children with neurodevelopmental disorders use in order to communicate, organizing a classroom and group activities. Support teacher’s role in work with a child who suffers from autism or Asperger’s syndrome is discussed in next section. The final section, “Methodology of teaching”, lists a set of tips a teacher should follow when working with children who suffer from autism or Asperger’s syndrome. The tips pertain to the teaching methods, the choice and structuring of activities as well as rewarding a child for good work. Additional information is given about the core curriculum and syllabus.Teaching English to children with autism or Asperger’s syndrome is possible but complicated. There are no universal guidelines for teaching foreign language because every case should be examined individually.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca stanowi omówienie trudności dydaktycznych, które można napotkać podczas nauczania dzieci cierpiących na autyzm lub zespół Aspergera języka angielskiego. Zestawia ona wiedzę teoretyczną nt. obydwu zaburzeń z doświadczeniami pracowników szkoły podstawowej z oddziałem integracyjnym w Krakowie. Pierwszy rozdział stanowi zbiór informacji ogólnych nt. autyzmu i zespołu Aspergera, z uwzględnieniem diagnozy, objawów i częstotliwości występowania obydwu zaburzeń. Zdolność mowy, język i wynikające z autyzmu trudności w komunikacji są omówione w części "Symptoms". Następnym tematem są stereotypie oraz zdolności intelektualne dzieci autystycznych. Kolejna część przedstawia różnice między autyzmem i zespołem Aspergera, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności dzieci z zespołem Aspergera do komunikacji werbalnej i niewerbalnej.W drugim rozdziale wyjaśnione są warunki, w jakich przeprowadzano wywiady ze specjalistami. Głównym celem ww. wywiadów było pozyskanie informacji z pierwszej ręki od ludzi, którzy pracują na co dzień z dziećmi autystycznymi albo cierpiącymi na zespól Aspergera. Pytania dotyczą ich pracy, roli w terapii oraz procesu nauczania. Kolejny zestaw pytań miał na celu zebranie przykładów zachowania i funkcjonowania dzieci cierpiących na Autyzm bądź zespół Aspergera w środowisku szkolnym, szczególnie pod kątem nauki języka angielskiego. Wspomniane w drugim rozdziale wywiady stanowią źródło informacji praktycznych, wykorzystanych w trzecim rozdziale niniejszej pracy. Zawierają one informacje dotyczące funkcjonowania dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi w środowisku szkolnym i integracji w grupie rówieśniczej, przedstawiają one również przykładowe zachowania dzieci autystycznych i cierpiących na zespół Aspergera. Kolejne części stanowią omówienie metod terapeutycznych stosowanych w pracy z dziećmi cierpiącymi na autyzm i zespół Aspergera. Zajęcia rewalidacyjne, wpajanie poczucia motywacji u dziecka, rola rodziców w terapii, oraz wybrane metody terapeutyczne są omówione w części "Therapy". Ucząc dzieci autystyczne bądź cierpiące na zespół Aspergera języka angielskiego, powinno się unikać generalizowania, ponieważ każdy przypadek jest jedyny w swoim rodzaju. Zestaw porad dla nauczycieli odnosi się do pojmowania języka symboli, przy pomocy którego dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi się komunikują, organizacji sali lekcyjnej oraz zajeć grupowych. Rola nauczyciela wspomagającego w pracy z takimi dziećmi jest omówiona w kolejnej części. Ostatnia sekcja, "Methodology of teaching", stanowi zestawienie porad dla nauczycieli pracujących z dziećmi autystycznymi bądź cierpiącymi na zespół Aspergera. Porady dotyczą metod dydaktycznych, doboru i układu zajęć, oraz nagradzania dzieci za dobrą pracę. Można tam znaleźć również informacje dotyczące podstawy programowej i programu nauczania. Uczenie dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera języka angielskiego jest możliwe, ale skomplikowane. Nie istnieją uniwersalne wytyczne odnośnie uczenia języków obcych, ponieważ każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Jaroszek, Marcin - 128482
dc.contributor.authorpl
Nowiński, Szymon
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Szczyrbak, Magdalena - 127656
dc.contributor.reviewerpl
Jaroszek, Marcin - 128482
dc.date.accessioned
2020-07-27T00:10:14Z
dc.date.available
2020-07-27T00:10:14Z
dc.date.submittedpl
2016-07-01
dc.fieldofstudypl
filologia angielska z językiem niemieckim
dc.identifier.apdpl
diploma-107417-175455
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213690
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Autism Asperger Asperger's syndrome English learning education children
dc.subject.plpl
Autyzm Asperger zespół Aspergera język angielski dydaktyka dzieci
dc.titlepl
Autism and Asperger's Syndrome: Didactic difficulties and teaching English
dc.title.alternativepl
Autyzm i Zespół Aspergera: Trudności dydaktyczne i nauczanie języka angielskiego
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
46
Views per month
Views per city
Nowy Targ
5
Warsaw
5
Gdansk
3
Santo Domingo
3
Athens
2
Bucaramanga
2
Krakow
2
Monterrey
2
Szeged
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available