Wpływ programu "Rodzina 500+" na wzrost poziomu szczęścia obywateli na przykładzie grupy zawodowej nauczycieli

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this work is to analyze the impact of the Family 500+ Program and to examine a feeling of happiness among the teachers who use this program. The first chapter introduces the research problem and explains the choice of the studied group. The second chapter introduces the concept of happiness, discusses the concepts and methods of measuring it, explains the Easterlin Paradox, and describes the Family 500+ program and the financial situation of Polish families. The third chapter is a description of the research sample and presentation of the research methodology. The last, fourth chapter presents the results and analysis of the research.The conclusion indicates the positive impact of the Family 500+ program on the life of the surveyed group of teachers.pl
dc.abstract.plCelem tej pracy jest przeanalizowanie wpływu Programu Rodzina 500+ oraz zbadanie poczucia szczęścia wśród grupy zawodowej nauczycieli, którzy korzystają z tego programu.W pierwszym rozdziale przybliżony zostaje problem badawczy oraz wyjaśnienie wyboru badanej grupy. W drugim rozdziale przybliżone zostało pojęcie szczęścia, omówione zostały koncepcje oraz sposoby jego mierzenia, wytłumaczony zostaje Paradoks Easterlina, a także opisany zostaje program Rodzina 500+ oraz sytuacja finansowa polskich rodzin. Trzeci rozdział to opis próby badawczej i przedstawienie metodologii badań. Ostatni, czwarty rozdział prezentuje wyniki oraz analizę przeprowadzonego badania.Konkluzja pracy wskazuje na pozytywny wpływ programu Rodzina 500+ na życie badanej grupy nauczycieli.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorShaw, Martapl
dc.contributor.authorJeleń, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerShaw, Martapl
dc.contributor.reviewerKołodziejczyk, Jakub - 129031 pl
dc.date.accessioned2021-06-30T21:32:58Z
dc.date.available2021-06-30T21:32:58Z
dc.date.submitted2021-06-25pl
dc.fieldofstudypolityka społecznapl
dc.fieldofstudyzarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimipl
dc.identifier.apddiploma-140880-213119pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275511
dc.languagepolpl
dc.subject.enFamily, happiness, teachers, 500+ Family, social assistance, social policypl
dc.subject.plRodzina, szczęście, nauczyciel, Program Rodzina 500+, pomoc społeczna, polityka społecznapl
dc.titleWpływ programu "Rodzina 500+" na wzrost poziomu szczęścia obywateli na przykładzie grupy zawodowej nauczycielipl
dc.title.alternativeThe impact of the "500+ Family" program on the increase in the happiness of citizens on the example of the professional group of teachers.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this work is to analyze the impact of the Family 500+ Program and to examine a feeling of happiness among the teachers who use this program. The first chapter introduces the research problem and explains the choice of the studied group. The second chapter introduces the concept of happiness, discusses the concepts and methods of measuring it, explains the Easterlin Paradox, and describes the Family 500+ program and the financial situation of Polish families. The third chapter is a description of the research sample and presentation of the research methodology. The last, fourth chapter presents the results and analysis of the research.The conclusion indicates the positive impact of the Family 500+ program on the life of the surveyed group of teachers.
dc.abstract.plpl
Celem tej pracy jest przeanalizowanie wpływu Programu Rodzina 500+ oraz zbadanie poczucia szczęścia wśród grupy zawodowej nauczycieli, którzy korzystają z tego programu.W pierwszym rozdziale przybliżony zostaje problem badawczy oraz wyjaśnienie wyboru badanej grupy. W drugim rozdziale przybliżone zostało pojęcie szczęścia, omówione zostały koncepcje oraz sposoby jego mierzenia, wytłumaczony zostaje Paradoks Easterlina, a także opisany zostaje program Rodzina 500+ oraz sytuacja finansowa polskich rodzin. Trzeci rozdział to opis próby badawczej i przedstawienie metodologii badań. Ostatni, czwarty rozdział prezentuje wyniki oraz analizę przeprowadzonego badania.Konkluzja pracy wskazuje na pozytywny wpływ programu Rodzina 500+ na życie badanej grupy nauczycieli.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Shaw, Marta
dc.contributor.authorpl
Jeleń, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Shaw, Marta
dc.contributor.reviewerpl
Kołodziejczyk, Jakub - 129031
dc.date.accessioned
2021-06-30T21:32:58Z
dc.date.available
2021-06-30T21:32:58Z
dc.date.submittedpl
2021-06-25
dc.fieldofstudypl
polityka społeczna
dc.fieldofstudypl
zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
dc.identifier.apdpl
diploma-140880-213119
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275511
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Family, happiness, teachers, 500+ Family, social assistance, social policy
dc.subject.plpl
Rodzina, szczęście, nauczyciel, Program Rodzina 500+, pomoc społeczna, polityka społeczna
dc.titlepl
Wpływ programu "Rodzina 500+" na wzrost poziomu szczęścia obywateli na przykładzie grupy zawodowej nauczycieli
dc.title.alternativepl
The impact of the "500+ Family" program on the increase in the happiness of citizens on the example of the professional group of teachers.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Wroclaw
2
Dublin
1
Koszalin
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available