Rola prokuratora w postępowaniu przygotowawczym obecnie i po nowelizacji Kodeksu Postępowania Karnego z 27 września 2013 r.

master
dc.abstract.enThis work is about the role of the public prosecutor in preparatory proceedings. Moving closer the mechanism of changes is a main purpose of the work- both changes of preparatory proceedings as well as changes which will afflict the prosecutors. The work contains not only comparing the current and amended legal status but what is more- histrorical reflection and attempt to compare continental and Anglo-Saxons systems which have the task to highlight defects and advantages of recalled changes. Remembering about amended act about prosecution service in Poland contains a separate chapter discussing about reorganization of the prosecutor's office in ordred to passwords from the amended criminal procedure like contradictory or stimulating the role of prosecution to make them possible in practice. The work includes considering positivie nad negative aspects of the amendment of both recalled legal documents, being of the opinion that they are both possible if a practice and mentality of justice personnel will change.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca dotyczy roli prokuratora w postępowaniu przygotowawczym. Celem pracy jest przybliżenie mechanizmu zmian, jakim poddany zostanie zarówno sam etap postępowania karnego, jakim jest postępowanie przygotowawczym a także zmian, jakie dotkną urząd prokuratorski. Praca zawiera nie tylko porównanie obecnego oraz znowelizowanego stanu prawnego ale również refleksje historyczne, a także próbę porównania systemów kontynentalnych oraz anglosaskich, które za zadanie mają uwypuklenie wad ale również i zalet wspominanych zmian. Pamiętając o nowelizowanej ustawie o prokuraturze praca zawiera osobny rozdział traktujący o reorganizacji prokuratury, tak aby hasła znowelizowanego Kodeksu Postępowania karnego jak kontradyktoryjność czy zaktywizowanie roli prokuratura były możliwe do zrealizowanie w praktyce. Praca zawiera rozważenie zarówno pozytywnych jak i negatywnych aspektów nowelizacji obu wspomnianych aktów prawnych, stojąc na stanowisku, iż obie są możliwe, jeżeli zmieni się praktyka oraz mentalność pracowników wymiaru sprawiedliwości.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorHofmański, Piotr - 128334 pl
dc.contributor.authorPabiasz, Klaudiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerCzarnecki, Pawełpl
dc.contributor.reviewerHofmański, Piotr - 128334 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T03:26:07Z
dc.date.available2020-07-25T03:26:07Z
dc.date.submitted2014-09-04pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-89692-113884pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198060
dc.languagepolpl
dc.subject.enProsecutor, Preparatory proceedings,Amendment, The Rules of criminal procedure, Act about the prosecution service in Polandpl
dc.subject.plProkurator, Postępowanie przygotowawcze,Nowelizacja,Kodeks postępowania karnego, Ustawa o Prokuraturzepl
dc.titleRola prokuratora w postępowaniu przygotowawczym obecnie i po nowelizacji Kodeksu Postępowania Karnego z 27 września 2013 r.pl
dc.title.alternativeThe role of public prosecutor in the preparatory proceedings now and after the amendment of rules of criminal procedure from 27 th of September 2013pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work is about the role of the public prosecutor in preparatory proceedings. Moving closer the mechanism of changes is a main purpose of the work- both changes of preparatory proceedings as well as changes which will afflict the prosecutors. The work contains not only comparing the current and amended legal status but what is more- histrorical reflection and attempt to compare continental and Anglo-Saxons systems which have the task to highlight defects and advantages of recalled changes. Remembering about amended act about prosecution service in Poland contains a separate chapter discussing about reorganization of the prosecutor's office in ordred to passwords from the amended criminal procedure like contradictory or stimulating the role of prosecution to make them possible in practice. The work includes considering positivie nad negative aspects of the amendment of both recalled legal documents, being of the opinion that they are both possible if a practice and mentality of justice personnel will change.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca dotyczy roli prokuratora w postępowaniu przygotowawczym. Celem pracy jest przybliżenie mechanizmu zmian, jakim poddany zostanie zarówno sam etap postępowania karnego, jakim jest postępowanie przygotowawczym a także zmian, jakie dotkną urząd prokuratorski. Praca zawiera nie tylko porównanie obecnego oraz znowelizowanego stanu prawnego ale również refleksje historyczne, a także próbę porównania systemów kontynentalnych oraz anglosaskich, które za zadanie mają uwypuklenie wad ale również i zalet wspominanych zmian. Pamiętając o nowelizowanej ustawie o prokuraturze praca zawiera osobny rozdział traktujący o reorganizacji prokuratury, tak aby hasła znowelizowanego Kodeksu Postępowania karnego jak kontradyktoryjność czy zaktywizowanie roli prokuratura były możliwe do zrealizowanie w praktyce. Praca zawiera rozważenie zarówno pozytywnych jak i negatywnych aspektów nowelizacji obu wspomnianych aktów prawnych, stojąc na stanowisku, iż obie są możliwe, jeżeli zmieni się praktyka oraz mentalność pracowników wymiaru sprawiedliwości.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Hofmański, Piotr - 128334
dc.contributor.authorpl
Pabiasz, Klaudia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Czarnecki, Paweł
dc.contributor.reviewerpl
Hofmański, Piotr - 128334
dc.date.accessioned
2020-07-25T03:26:07Z
dc.date.available
2020-07-25T03:26:07Z
dc.date.submittedpl
2014-09-04
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-89692-113884
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198060
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Prosecutor, Preparatory proceedings,Amendment, The Rules of criminal procedure, Act about the prosecution service in Poland
dc.subject.plpl
Prokurator, Postępowanie przygotowawcze,Nowelizacja,Kodeks postępowania karnego, Ustawa o Prokuraturze
dc.titlepl
Rola prokuratora w postępowaniu przygotowawczym obecnie i po nowelizacji Kodeksu Postępowania Karnego z 27 września 2013 r.
dc.title.alternativepl
The role of public prosecutor in the preparatory proceedings now and after the amendment of rules of criminal procedure from 27 th of September 2013
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
81
Views per month
Views per city
Warsaw
24
Krakow
9
Płock
5
Częstochowa
3
Katowice
3
Boardman
2
Kozieglowy
2
Lublin
2
Poznan
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available