Coach jako przewodnik w procesie rozwoju kompetencji pracowniczych.

master
dc.abstract.enThe thesis “Coach as a guide in the development of occupational competence” is devoted to the issue of the wider development of individuals. It has been described in terms of competence, coaching and other training techniques. Distinguished in the definition of competence, the types, the typology, and the tools for their evaluation and development .In the case of coaching, this thesis focuses on defining the term coaching, its basic principles, highlight the style and standards and values on which it focuses. In addition, the work described the most important skills and competencies that should have a coach, as well as tools and techniques used in practice. The last part of the work has been devoted to identifying and defining the role of a coach in the development process by verifying the competence of the research questions.pl
dc.abstract.plCoach jako przewodnik w procesie rozwoju kompetencji pracowniczych to praca poświęcona zagadnieniu szeroko rozumianego rozwoju jednostek. Opisane w niej zostały terminy kompetencji, coachingu oraz pozostałych technik doskonalenia. Wyróżniono w niej definicję kompetencji, rodzaje, typologię oraz narzędzia służące do ich oceny i rozwoju. W przypadku coachingu praca koncentruje się na zdefiniowaniu terminu coachingu, jego podstawowych zasad, wyróżnieniu jego stylów oraz norm i wartości na jakich się koncentruje. Ponadto w pracy opisane zostały najważniejsze umiejętności i kompetencje jakimi powinien wykazywać się coach, jak również narzędzia i techniki pracy wykorzystywane w praktyce. Ostatnia część pracy poświęcona została określeniu i zdefiniowaniu roli coacha w procesie rozwoju kompetencji poprzez weryfikację pytania badawczego.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorRosiński, Jerzypl
dc.contributor.authorPasierb, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.contributor.reviewerRosiński, Jerzypl
dc.date.accessioned2020-07-14T21:05:58Z
dc.date.available2020-07-14T21:05:58Z
dc.date.submitted2011-06-29pl
dc.fieldofstudypsychologia w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-56700-116257pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171111
dc.languagepolpl
dc.subject.encoaching, competence, skills developmentpl
dc.subject.plcoaching, kompetencje,rozwój kompetencjipl
dc.titleCoach jako przewodnik w procesie rozwoju kompetencji pracowniczych.pl
dc.title.alternativeCoach as a guide in the development of occupational competence.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis “Coach as a guide in the development of occupational competence” is devoted to the issue of the wider development of individuals. It has been described in terms of competence, coaching and other training techniques. Distinguished in the definition of competence, the types, the typology, and the tools for their evaluation and development .In the case of coaching, this thesis focuses on defining the term coaching, its basic principles, highlight the style and standards and values on which it focuses. In addition, the work described the most important skills and competencies that should have a coach, as well as tools and techniques used in practice. The last part of the work has been devoted to identifying and defining the role of a coach in the development process by verifying the competence of the research questions.
dc.abstract.plpl
Coach jako przewodnik w procesie rozwoju kompetencji pracowniczych to praca poświęcona zagadnieniu szeroko rozumianego rozwoju jednostek. Opisane w niej zostały terminy kompetencji, coachingu oraz pozostałych technik doskonalenia. Wyróżniono w niej definicję kompetencji, rodzaje, typologię oraz narzędzia służące do ich oceny i rozwoju. W przypadku coachingu praca koncentruje się na zdefiniowaniu terminu coachingu, jego podstawowych zasad, wyróżnieniu jego stylów oraz norm i wartości na jakich się koncentruje. Ponadto w pracy opisane zostały najważniejsze umiejętności i kompetencje jakimi powinien wykazywać się coach, jak również narzędzia i techniki pracy wykorzystywane w praktyce. Ostatnia część pracy poświęcona została określeniu i zdefiniowaniu roli coacha w procesie rozwoju kompetencji poprzez weryfikację pytania badawczego.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Rosiński, Jerzy
dc.contributor.authorpl
Pasierb, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.contributor.reviewerpl
Rosiński, Jerzy
dc.date.accessioned
2020-07-14T21:05:58Z
dc.date.available
2020-07-14T21:05:58Z
dc.date.submittedpl
2011-06-29
dc.fieldofstudypl
psychologia w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-56700-116257
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171111
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
coaching, competence, skills development
dc.subject.plpl
coaching, kompetencje,rozwój kompetencji
dc.titlepl
Coach jako przewodnik w procesie rozwoju kompetencji pracowniczych.
dc.title.alternativepl
Coach as a guide in the development of occupational competence.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Szczecin
3
Krakow
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available