Opieka nad pacjentką z rakiem trzonu macicy po histerektomii

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Endometrial cancer is a condition affecting the female reproductive system. It was previously characteristic of postmenopausal women. Unfortunately, in recent years, there has been a rapid increase in the incidence of the disease among younger patients. Endometrial cancer is typically detected in its initial stages and has favorable prognosis, but it often requires surgical treatment, such as hysterectomy. Consequently, the disease is more challenging for young patients to accept, as this treatment method deprives them of their reproductive ability. As a result, there is a growing demand for a deeper understanding of the disease, including its physical and psychological implications.Objective of the study: The objective of this study is to present the health condition ofa reproductive-aged patient with endometrial cancer and formulate current and potential nursing-gynecological diagnoses, as well as to conduct the nursing care process.Materials and methods: The case study method was used to draft the thesis, allowing fora detailed analysis of the health situation of the patient through materials such as interviews and medical records.Results: The patient is a woman diagnosed with malignant uterine corpus tumor. During hospitalization, the main objective was a laparoscopic radical hysterectomy. Nine health issues were identified, and a series of actions were planned to improve the woman’s physical and mental condition, as well as ensure a smooth perioperative period.Conclusions: After laparoscopic radical hysterectomy, the patient experienced severe pain and required pharmacotherapy and self-care support. During the examination, she had a low mood and experienced anxiety and fear related to her health condition. Family and friends provided her support. Gradually, she accepted the consequences of the procedure and understood the health benefits. She was discharged from the hospital in good overall health with instructions for self-care and referred for further consultations and examinations.pl
dc.abstract.plWstęp: Rak błony śluzowej trzonu macicy jest schorzeniem żeńskiego układu rozrodczego. Do tej pory był on charakterystyczny dla kobiet w wieku pomenopauzalnym. Niestety w minionych latach zauważono gwałtowny wzrost zachorowań u coraz młodszych pacjentek. Rak endometrium jest wykrywany zazwyczaj w początkowych stadiach choroby i ma dobre rokowania, ale wiąże się najczęściej z leczeniem chirurgicznym, czyli histerektomią. Tym bardziej choroba jest trudniej akceptowana przez młode pacjentki, które poprzez ową metodę leczenia są pozbawiane zdolności prokreacyjnej. W związku z tym wzrosło zapotrzebowanie na pogłębienie wiedzy na temat choroby, w tym jej implikacji zdrowotnych w sferze psychicznej i fizycznej.Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie sytuacji zdrowotnej pacjentki w wieku rozrodczymz rakiem błony śluzowej trzonu macicy oraz sformułowanie aktualnych i potencjalnych diagnoz pielęgniarsko- ginekologicznych oraz przeprowadzenie procesu pielęgnowania. Materiały i metody: Do napisania pracy dyplomowej posłużono się metodą indywidualnego przypadku, która umożliwia dokładne przeanalizowanie sytuacji zdrowotnej danej pacjentki poprzez materiały takie jak wywiad czy dokumentacja medyczna.Wyniki: Pacjentką jest kobieta, u której zdiagnozowano nowotwór złośliwy trzonu macicy.W trakcie hospitalizacji, której głównym celem był zabieg histerektomii radykalnej metodą laparoskopową, wyszczególniono dziewięć diagnoz i zaplanowano szereg działań, które wpłynęły na poprawę stanu fizycznego i psychicznego, a także na niepowikłany okres okołooperacyjny. Wnioski: Po laparoskopowej histerektomii radykalnej pacjentka doświadczała silnego bólu, wymagała farmakoterapii i wsparcia w samoopiece. W trakcie badania miała obniżony nastrój, odczuwała niepokój i lęk związany ze stanem zdrowia. Rodzina i przyjaciele byli dla niej wsparciem. Stopniowo zaakceptowała konsekwencje zabiegu i zrozumiała korzyści zdrowotne. Wypisano ją ze szpitala w stanie ogólnym dobrym z zaleceniami dotyczącymi samoopiekii skierowano na dalsze konsultacje i badania.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPrażmowska, Barbara - 133217 pl
dc.contributor.authorMałek, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerPrażmowska, Barbara - 133217 pl
dc.contributor.reviewerKot, Justynapl
dc.date.accessioned2023-07-05T21:34:28Z
dc.date.available2023-07-05T21:34:28Z
dc.date.submitted2023-07-04pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-164122-292151pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314165
dc.languagepolpl
dc.subject.enEndometrial cancer, hysterectomy, case studypl
dc.subject.plRak trzonu macicy, histerektomia, studium przypadkupl
dc.titleOpieka nad pacjentką z rakiem trzonu macicy po histerektomiipl
dc.title.alternativeCare for a patient with endometrial cancer after hysterectomypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Endometrial cancer is a condition affecting the female reproductive system. It was previously characteristic of postmenopausal women. Unfortunately, in recent years, there has been a rapid increase in the incidence of the disease among younger patients. Endometrial cancer is typically detected in its initial stages and has favorable prognosis, but it often requires surgical treatment, such as hysterectomy. Consequently, the disease is more challenging for young patients to accept, as this treatment method deprives them of their reproductive ability. As a result, there is a growing demand for a deeper understanding of the disease, including its physical and psychological implications.Objective of the study: The objective of this study is to present the health condition ofa reproductive-aged patient with endometrial cancer and formulate current and potential nursing-gynecological diagnoses, as well as to conduct the nursing care process.Materials and methods: The case study method was used to draft the thesis, allowing fora detailed analysis of the health situation of the patient through materials such as interviews and medical records.Results: The patient is a woman diagnosed with malignant uterine corpus tumor. During hospitalization, the main objective was a laparoscopic radical hysterectomy. Nine health issues were identified, and a series of actions were planned to improve the woman’s physical and mental condition, as well as ensure a smooth perioperative period.Conclusions: After laparoscopic radical hysterectomy, the patient experienced severe pain and required pharmacotherapy and self-care support. During the examination, she had a low mood and experienced anxiety and fear related to her health condition. Family and friends provided her support. Gradually, she accepted the consequences of the procedure and understood the health benefits. She was discharged from the hospital in good overall health with instructions for self-care and referred for further consultations and examinations.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Rak błony śluzowej trzonu macicy jest schorzeniem żeńskiego układu rozrodczego. Do tej pory był on charakterystyczny dla kobiet w wieku pomenopauzalnym. Niestety w minionych latach zauważono gwałtowny wzrost zachorowań u coraz młodszych pacjentek. Rak endometrium jest wykrywany zazwyczaj w początkowych stadiach choroby i ma dobre rokowania, ale wiąże się najczęściej z leczeniem chirurgicznym, czyli histerektomią. Tym bardziej choroba jest trudniej akceptowana przez młode pacjentki, które poprzez ową metodę leczenia są pozbawiane zdolności prokreacyjnej. W związku z tym wzrosło zapotrzebowanie na pogłębienie wiedzy na temat choroby, w tym jej implikacji zdrowotnych w sferze psychicznej i fizycznej.Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie sytuacji zdrowotnej pacjentki w wieku rozrodczymz rakiem błony śluzowej trzonu macicy oraz sformułowanie aktualnych i potencjalnych diagnoz pielęgniarsko- ginekologicznych oraz przeprowadzenie procesu pielęgnowania. Materiały i metody: Do napisania pracy dyplomowej posłużono się metodą indywidualnego przypadku, która umożliwia dokładne przeanalizowanie sytuacji zdrowotnej danej pacjentki poprzez materiały takie jak wywiad czy dokumentacja medyczna.Wyniki: Pacjentką jest kobieta, u której zdiagnozowano nowotwór złośliwy trzonu macicy.W trakcie hospitalizacji, której głównym celem był zabieg histerektomii radykalnej metodą laparoskopową, wyszczególniono dziewięć diagnoz i zaplanowano szereg działań, które wpłynęły na poprawę stanu fizycznego i psychicznego, a także na niepowikłany okres okołooperacyjny. Wnioski: Po laparoskopowej histerektomii radykalnej pacjentka doświadczała silnego bólu, wymagała farmakoterapii i wsparcia w samoopiece. W trakcie badania miała obniżony nastrój, odczuwała niepokój i lęk związany ze stanem zdrowia. Rodzina i przyjaciele byli dla niej wsparciem. Stopniowo zaakceptowała konsekwencje zabiegu i zrozumiała korzyści zdrowotne. Wypisano ją ze szpitala w stanie ogólnym dobrym z zaleceniami dotyczącymi samoopiekii skierowano na dalsze konsultacje i badania.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Prażmowska, Barbara - 133217
dc.contributor.authorpl
Małek, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Prażmowska, Barbara - 133217
dc.contributor.reviewerpl
Kot, Justyna
dc.date.accessioned
2023-07-05T21:34:28Z
dc.date.available
2023-07-05T21:34:28Z
dc.date.submittedpl
2023-07-04
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-164122-292151
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314165
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Endometrial cancer, hysterectomy, case study
dc.subject.plpl
Rak trzonu macicy, histerektomia, studium przypadku
dc.titlepl
Opieka nad pacjentką z rakiem trzonu macicy po histerektomii
dc.title.alternativepl
Care for a patient with endometrial cancer after hysterectomy
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Warsaw
2
Bobowa
1
Gdynia
1
Kielce
1
Krakow
1
Racibórz
1
Szczekociny
1
Wroclaw
1
Wrzesnia
1

No access

No Thumbnail Available