Zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej i gospodarstwa rolnego w trybie sądowym

master
dc.abstract.enThe subject of this master thesis is the abolition of co-ownership of an agricultural real estate and a farm by court procedure. This is an institution regulated in several legal acts. The most important of them are the Civil Code and the Civil Procedure Code. The Code regulation is modified by the Act on formation of the agricultural system (Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego), which sets rules of agricultural real estate and farms trade. The aim of the thesis is to formulate de lege lata and de lege ferenda conclusions concerning the institution of the abolition of the co-ownership of agricultural real estate and a farm. To achieve it, a dogmatic method will be used, based on the analysis of the legal text, judicature and jurisprudence. Firstly, keywords such as: agricultural real estate and a farm within the meaning of the Civil Code and the Act on shaping the agricultural system, as well as co-ownership of a farm will be discussed. Subsequently, the court procedure of abolition of co-ownership will be characterised. The thesis presents all three ways of abolishing co-ownership by court procedure: physical division, allocation of a farm and sale. The issues of repayments and surcharges and the entitlement to continuation of residence are also included in thesis. In the 9th chapter the influence of the Act on the formation of the agricultural system on the institution of the abolition of co-ownership by a court procedure is shown, especially the obligations of the purchaser, the acquisition right of the National Agricultural Support Centre (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) and the sanction of nullity are discussed. In the thesis a comparative method is used to collate Polish legal norms concerning the abolition of co-ownership of a farm with the institution of judicial allocation of a farm present in the German act called Grundstückverkehrsgesetz. The similarities and differences of both institutions are set down. The final section presents de lege lata and de lege ferenda conclusions.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy jest zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej i gospodarstwa rolnego w trybie sądowym. Jest to instytucja uregulowana w kilku aktach prawnych. Najistotniejsze z nich to Kodeks cywilny oraz Kodeks postępowania cywilnego. Regulację kodeksową modyfikuje Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, która określa szczególne zasady obrotu nieruchomościami rolnymi i gospodarstwami. Celem pracy jest sformułowanie wniosków de lege lata i de lege ferenda dotyczących instytucji zniesienia współwłasności nieruchomości rolnej i gospodarstwa w trybie sądowym. Do jego osiągnięcia została wykorzystana metoda dogmatyczna, oparta na analizie tekstu prawnego, dorobku orzecznictwa i literatury. W pierwszej kolejności zostały omówione kluczowe pojęcia, takie jak: nieruchomość rolna i gospodarstwo w rozumieniu Kodeksu cywilnego i Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz współwłasność gospodarstwa rolnego. Następnie scharakteryzowano sądowy tryb zniesienia współwłasności. W pracy zostały zaprezentowane wszystkie trzy sposoby zniesienia współwłasności w trybie sądowym, tj.: podział fizyczny, przyznanie gospodarstwa oraz podział cywilny. Z tymi zagadnieniami powiązana jest problematyka spłat i dopłat oraz uprawnienia do dalszego zamieszkiwania. W dalszej części ukazano wpływ Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na instytucję zniesienia współwłasności w trybie sądowym, m.in. omówiono obowiązki nabywcy, prawo nabycia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz sankcję nieważności. W pracy zastosowano także metodę komparatystyczną, by porównać polskie normy prawne dotyczące zniesienia współwłasności gospodarstwa rolnego z instytucją sądowego przyznania gospodarstwa obecną w niemieckiej ustawie Grundstückverkehrsgesetz. Ukazano podobieństwa i różnice obu instytucji. W ostatniej części przedstawiono wnioski de lege lata i de lege ferenda.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBlajer, Paweł - 127352 pl
dc.contributor.authorPlichta, Adriannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerBlajer, Paweł - 127352 pl
dc.contributor.reviewerBender, Patrykpl
dc.date.accessioned2023-09-07T21:42:33Z
dc.date.available2023-09-07T21:42:33Z
dc.date.submitted2023-09-05pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-169796-263426pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/318473
dc.languagepolpl
dc.subject.enabolition of co-ownership, agricultural real estate, farm, physical division of farm, allocation of a farm, sale of farmpl
dc.subject.plZniesienie współwłasności, nieruchomość rolna, gospodarstwo rolne, podział fizyczny, przyznanie gospodarstwa, podział cywilnypl
dc.titleZniesienie współwłasności nieruchomości rolnej i gospodarstwa rolnego w trybie sądowympl
dc.title.alternativeThe abolition of co-ownership of an agricultural real estate and a farm by court procedurepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this master thesis is the abolition of co-ownership of an agricultural real estate and a farm by court procedure. This is an institution regulated in several legal acts. The most important of them are the Civil Code and the Civil Procedure Code. The Code regulation is modified by the Act on formation of the agricultural system (Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego), which sets rules of agricultural real estate and farms trade. The aim of the thesis is to formulate de lege lata and de lege ferenda conclusions concerning the institution of the abolition of the co-ownership of agricultural real estate and a farm. To achieve it, a dogmatic method will be used, based on the analysis of the legal text, judicature and jurisprudence. Firstly, keywords such as: agricultural real estate and a farm within the meaning of the Civil Code and the Act on shaping the agricultural system, as well as co-ownership of a farm will be discussed. Subsequently, the court procedure of abolition of co-ownership will be characterised. The thesis presents all three ways of abolishing co-ownership by court procedure: physical division, allocation of a farm and sale. The issues of repayments and surcharges and the entitlement to continuation of residence are also included in thesis. In the 9th chapter the influence of the Act on the formation of the agricultural system on the institution of the abolition of co-ownership by a court procedure is shown, especially the obligations of the purchaser, the acquisition right of the National Agricultural Support Centre (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) and the sanction of nullity are discussed. In the thesis a comparative method is used to collate Polish legal norms concerning the abolition of co-ownership of a farm with the institution of judicial allocation of a farm present in the German act called Grundstückverkehrsgesetz. The similarities and differences of both institutions are set down. The final section presents de lege lata and de lege ferenda conclusions.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy jest zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej i gospodarstwa rolnego w trybie sądowym. Jest to instytucja uregulowana w kilku aktach prawnych. Najistotniejsze z nich to Kodeks cywilny oraz Kodeks postępowania cywilnego. Regulację kodeksową modyfikuje Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, która określa szczególne zasady obrotu nieruchomościami rolnymi i gospodarstwami. Celem pracy jest sformułowanie wniosków de lege lata i de lege ferenda dotyczących instytucji zniesienia współwłasności nieruchomości rolnej i gospodarstwa w trybie sądowym. Do jego osiągnięcia została wykorzystana metoda dogmatyczna, oparta na analizie tekstu prawnego, dorobku orzecznictwa i literatury. W pierwszej kolejności zostały omówione kluczowe pojęcia, takie jak: nieruchomość rolna i gospodarstwo w rozumieniu Kodeksu cywilnego i Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz współwłasność gospodarstwa rolnego. Następnie scharakteryzowano sądowy tryb zniesienia współwłasności. W pracy zostały zaprezentowane wszystkie trzy sposoby zniesienia współwłasności w trybie sądowym, tj.: podział fizyczny, przyznanie gospodarstwa oraz podział cywilny. Z tymi zagadnieniami powiązana jest problematyka spłat i dopłat oraz uprawnienia do dalszego zamieszkiwania. W dalszej części ukazano wpływ Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na instytucję zniesienia współwłasności w trybie sądowym, m.in. omówiono obowiązki nabywcy, prawo nabycia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz sankcję nieważności. W pracy zastosowano także metodę komparatystyczną, by porównać polskie normy prawne dotyczące zniesienia współwłasności gospodarstwa rolnego z instytucją sądowego przyznania gospodarstwa obecną w niemieckiej ustawie Grundstückverkehrsgesetz. Ukazano podobieństwa i różnice obu instytucji. W ostatniej części przedstawiono wnioski de lege lata i de lege ferenda.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Blajer, Paweł - 127352
dc.contributor.authorpl
Plichta, Adrianna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Blajer, Paweł - 127352
dc.contributor.reviewerpl
Bender, Patryk
dc.date.accessioned
2023-09-07T21:42:33Z
dc.date.available
2023-09-07T21:42:33Z
dc.date.submittedpl
2023-09-05
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-169796-263426
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/318473
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
abolition of co-ownership, agricultural real estate, farm, physical division of farm, allocation of a farm, sale of farm
dc.subject.plpl
Zniesienie współwłasności, nieruchomość rolna, gospodarstwo rolne, podział fizyczny, przyznanie gospodarstwa, podział cywilny
dc.titlepl
Zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej i gospodarstwa rolnego w trybie sądowym
dc.title.alternativepl
The abolition of co-ownership of an agricultural real estate and a farm by court procedure
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
42
Views per month
Views per city
Warsaw
12
Poznan
6
Lodz
5
Lublin
3
Wroclaw
2
Alwernia
1
Bydgoszcz
1
Krakow
1
Nowy Sącz
1
Sulechów
1

No access

No Thumbnail Available
Collections