Innowacyjność w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy dystrybucyjnej XYZ.

master
dc.abstract.enMy master thesis shows the role and importance of innovation in a modern distribution organization.The purpose of the study is to analyze the innovation of the company XYZ and to identify the types of innovations in the chosen enterprise as a factor determining the competitiveness of the entity.Various methods have been used in the thesis, and, in particular, a comparative analysis of the available literature of the subject, analysis of the company's internal data and targeted interview. Two main prerequisites for innovation in the examined enterprise were identified: process and organizational understanding.Conclusion: it was found that the main source of innovation in the researched enterprise are internal sources and the innovations are demand-driven.pl
dc.abstract.plPraca ukazuje rolę i znaczenie innowacji we współczesnej organizacji dystrybucyjnej. Celem opracowania jest analiza idei innowacyjności w przedsiębiorstwie XYZ oraz zidentyfikowanie typów innowacji w wybranej organizacji, jako czynnika decydującego o konkurencyjności podmiotu. W pracy zostały wykorzystane różne metody, a w szczególności analiza komparatystyczna dostępnej literatury przedmiotu, analiza danych wewnętrznych firmy oraz wywiad ukierunkowany. Ustalono dwie główne przesłanki innowacyjności w badanym przedsiębiorstwie: w rozumieniu procesowym i organizacyjnym.Wynik oceny: ustalono, że głównym źródłem innowacji w badanym przedsiębiorstwie są źródła wewnętrzne, a kierunek innowacji jest stymulowany przez popyt.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStuss, Magdalena - 132134 pl
dc.contributor.authorSeremet, Sandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.contributor.reviewerStuss, Magdalena - 132134 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T07:17:59Z
dc.date.available2020-07-27T07:17:59Z
dc.date.submitted2017-06-22pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudymarketing i logistykapl
dc.identifier.apddiploma-114833-216539pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220218
dc.languagepolpl
dc.subject.enKey words: shared services center, distribution, demand innovation, enterprise resource planning.pl
dc.subject.plCentrum usług wspólnych, dystrybucja, innowacje popytowe, planowanie zasobów przedsiębiorstwa.pl
dc.titleInnowacyjność w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy dystrybucyjnej XYZ.pl
dc.title.alternativeInnovation in enterprise on the example of a distribution company XYZ.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
My master thesis shows the role and importance of innovation in a modern distribution organization.The purpose of the study is to analyze the innovation of the company XYZ and to identify the types of innovations in the chosen enterprise as a factor determining the competitiveness of the entity.Various methods have been used in the thesis, and, in particular, a comparative analysis of the available literature of the subject, analysis of the company's internal data and targeted interview. Two main prerequisites for innovation in the examined enterprise were identified: process and organizational understanding.Conclusion: it was found that the main source of innovation in the researched enterprise are internal sources and the innovations are demand-driven.
dc.abstract.plpl
Praca ukazuje rolę i znaczenie innowacji we współczesnej organizacji dystrybucyjnej. Celem opracowania jest analiza idei innowacyjności w przedsiębiorstwie XYZ oraz zidentyfikowanie typów innowacji w wybranej organizacji, jako czynnika decydującego o konkurencyjności podmiotu. W pracy zostały wykorzystane różne metody, a w szczególności analiza komparatystyczna dostępnej literatury przedmiotu, analiza danych wewnętrznych firmy oraz wywiad ukierunkowany. Ustalono dwie główne przesłanki innowacyjności w badanym przedsiębiorstwie: w rozumieniu procesowym i organizacyjnym.Wynik oceny: ustalono, że głównym źródłem innowacji w badanym przedsiębiorstwie są źródła wewnętrzne, a kierunek innowacji jest stymulowany przez popyt.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stuss, Magdalena - 132134
dc.contributor.authorpl
Seremet, Sandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.contributor.reviewerpl
Stuss, Magdalena - 132134
dc.date.accessioned
2020-07-27T07:17:59Z
dc.date.available
2020-07-27T07:17:59Z
dc.date.submittedpl
2017-06-22
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
marketing i logistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-114833-216539
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220218
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Key words: shared services center, distribution, demand innovation, enterprise resource planning.
dc.subject.plpl
Centrum usług wspólnych, dystrybucja, innowacje popytowe, planowanie zasobów przedsiębiorstwa.
dc.titlepl
Innowacyjność w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy dystrybucyjnej XYZ.
dc.title.alternativepl
Innovation in enterprise on the example of a distribution company XYZ.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Krakow
3
Szczecin
3
Dublin
2
Lodz
2
Wroclaw
2
Gdansk
1
Poznan
1
Rzeszów
1
Zabrzeg
1

No access

No Thumbnail Available