Zjawisko schizofrenii w literaturze. Na podstawie "Pięknego umysłu" Sylvii Nasar i "Obłędu" Jerzego Krzysztonia

licenciate
dc.abstract.enMental illness has always been present in the literature. The perception of mentally ill people is, however, conditional on the public perception and behaviors that are considered generally "normal". Sylvia Nasar in "A Beautiful Mind" shows the role of the observer biographies brilliant mathematician and Nobel Prize winner John Nash. A completely different way to present the insanity has Krzysztoń George in his "madness". The hero is experiencing the symbolic journey of his soul, to help the reader understand the dark corners of the human mind.pl
dc.abstract.plChoroby psychiczne były obecne od zawsze w literaturze. Postrzeganie ludzi chorych umysłowo uwarunkowane jest natomiast od sposobu postrzegania społeczeństwa oraz zachowań, które uznane są za powszechnie "normalne". Sylvia Nasar w "Pięknym umyśle"ukazuje z roli obserwatora biografie genialnego matematyka i noblisty Johna Nasha. Zupełnie inny sposób na ukazanie obłędu ma Jerzy Krzysztoń w swoim "Obłędzie". Bohater ten doświadcza symbolicznej wędrówki po swojej duszy, aby pomóc czytelnikowi zrozumieć czarne zakątki ludzkiego umysłu.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.contributor.advisorSobolczyk, Piotrpl
dc.contributor.authorKostrzewska-Obertaniec, Malwinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerSobolczyk, Piotrpl
dc.contributor.reviewerJanuszek, Emiliapl
dc.date.accessioned2020-07-24T13:17:12Z
dc.date.available2020-07-24T13:17:12Z
dc.date.submitted2012-10-30pl
dc.fieldofstudykomparatystykapl
dc.identifier.apddiploma-71890-101385pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/184934
dc.languagepolpl
dc.subject.enSchizophrenia, mental illness, insanity.pl
dc.subject.plSchizofrenia, choroby psychiczne, obłęd.pl
dc.titleZjawisko schizofrenii w literaturze. Na podstawie "Pięknego umysłu" Sylvii Nasar i "Obłędu" Jerzego Krzysztoniapl
dc.title.alternativeThe phenomenon of schizophrenia in the literature. Based on "A Beautiful Mind" by Sylvia Nasar and "Madness" George Krzysztońpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Mental illness has always been present in the literature. The perception of mentally ill people is, however, conditional on the public perception and behaviors that are considered generally "normal". Sylvia Nasar in "A Beautiful Mind" shows the role of the observer biographies brilliant mathematician and Nobel Prize winner John Nash. A completely different way to present the insanity has Krzysztoń George in his "madness". The hero is experiencing the symbolic journey of his soul, to help the reader understand the dark corners of the human mind.
dc.abstract.plpl
Choroby psychiczne były obecne od zawsze w literaturze. Postrzeganie ludzi chorych umysłowo uwarunkowane jest natomiast od sposobu postrzegania społeczeństwa oraz zachowań, które uznane są za powszechnie "normalne". Sylvia Nasar w "Pięknym umyśle"ukazuje z roli obserwatora biografie genialnego matematyka i noblisty Johna Nasha. Zupełnie inny sposób na ukazanie obłędu ma Jerzy Krzysztoń w swoim "Obłędzie". Bohater ten doświadcza symbolicznej wędrówki po swojej duszy, aby pomóc czytelnikowi zrozumieć czarne zakątki ludzkiego umysłu.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.contributor.advisorpl
Sobolczyk, Piotr
dc.contributor.authorpl
Kostrzewska-Obertaniec, Malwina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Sobolczyk, Piotr
dc.contributor.reviewerpl
Januszek, Emilia
dc.date.accessioned
2020-07-24T13:17:12Z
dc.date.available
2020-07-24T13:17:12Z
dc.date.submittedpl
2012-10-30
dc.fieldofstudypl
komparatystyka
dc.identifier.apdpl
diploma-71890-101385
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/184934
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Schizophrenia, mental illness, insanity.
dc.subject.plpl
Schizofrenia, choroby psychiczne, obłęd.
dc.titlepl
Zjawisko schizofrenii w literaturze. Na podstawie "Pięknego umysłu" Sylvii Nasar i "Obłędu" Jerzego Krzysztonia
dc.title.alternativepl
The phenomenon of schizophrenia in the literature. Based on "A Beautiful Mind" by Sylvia Nasar and "Madness" George Krzysztoń
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
32
Views per month
Views per city
Wroclaw
5
Bialystok
4
Krakow
4
Lomianki
3
Olsztyn
3
Warsaw
3
Brzesko
1
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Gdynia
1

No access

No Thumbnail Available