Wpływ systematycznego saunowania na bóle menstruacyjne u kobiet

master
dc.abstract.enPainful menstruation is a problem faced by many women. Considering the frequency of these painful symptoms, several strategies have been developed to alleviate them. These include pharmacological approaches involving painkillers, muscle relaxants, and oral contraceptives, as well as physical strategies utilizing the effects of physical activity. Non-pharmacological strategies such as a properly adjusted diet, herbal teas, hot compresses, and acupressure have also been employed. The objective of this study was to examine the impact of sauna baths on reducing menstrual pain. A survey questionnaire was used to demonstrate the degree of pain relief through regular sauna treatments, as well as the relationships between sauna duration, frequency, age of participants, sauna ceremony attendance, being a sauna master, engaging in physical activity, and the occurrence and severity of painful symptoms, as well as overall well-being in women. Analysis of the survey responses indicated that sauna usage has a positive effect on reducing menstrual pain. The best analgesic effects were observed with sauna use for more than two years and a frequency of once a week. Additionally, better results were obtained by women under the age of 30, and those who participated in sauna ceremonies reported improved overall well-being. The level of pain did not differ between women who conducted sauna ceremonies and those who passively used the sauna, nor did combining the treatment with physical activity significantly affect pain reduction. The results obtained demonstrate that preventive sauna use can help alleviate menstrual pain, and the limited research on this topic makes it an interesting area for further exploration.pl
dc.abstract.plBolesne miesiączkowanie jest problemem, z którym boryka się wiele kobiet. Biorąc pod uwagę częstotliwość występowania dolegliwości bólowych, powstało wiele form łagodzenia tych objawów. Wśród nich znalazły się strategie: farmakologiczna - wykorzystująca leki przeciwbólowe, rozkurczowe oraz doustne środki antykoncepcyjne, fizyczna – wykorzystująca wpływ aktywności fizycznej oraz strategie niefarmakologiczne – odpowiednio dostosowana dieta, stosowanie naparów ziołowych, cieplnych okładów czy stosowanie akupresury. Celem pracy było wykazanie wpływu korzystania z kąpieli saunowych na obniżenie poziomu bólu podczas menstruacji. Wykorzystano w tym celu kwestionariusz ankiety, z którego pomocą wykazano stopień łagodzenia bólu przez systematyczne zabiegi saunowe, jak i zależności między długością saunowania, częstotliwością, wiekiem badanych, uczestnictwem w ceremoniach saunowych, byciem saunamistrzynią i uprawianiem aktywności fizycznej a pojawianiem się objawów bólowych, ich nasileniem oraz ogólnym samopoczuciem pań. Analiza uzyskanych w ankiecie odpowiedzi pozwoliła stwierdzić, że korzystanie z sauny pozytywnie wpływa na obniżenie bólu menstruacyjnego. Najlepsze działanie przeciwbólowe wykazane zostało przy saunowaniu przez okres powyżej dwóch lat i z częstotliwością raz w tygodniu. Oprócz tego lepsze wyniki uzyskały panie przed 30 rokiem życia, a lepsze ogólne samopoczucie wskazywały kobiety uczestniczące w ceremoniach saunowych. Poziom bólu nie różnił się między paniami, które prowadzą ceremonie saunowe a paniami saunującymi biernie oraz nie miało większego znaczenia w obniżeniu bólu połączenie zabiegu z uprawianiem aktywności fizycznej. Uzyskane wyniki pokazały, że profilaktyczne korzystanie z sauny może pomóc w łagodzeniu bólu menstruacyjnego, a mała liczba prac dotyczących tego tematu sprawia, że jest on ciekawy do zgłębienia.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorZyznawska, Joanna - 133942 pl
dc.contributor.authorArmatys, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerZyznawska, Joanna - 133942 pl
dc.contributor.reviewerMazur-Biały, Agnieszka - 141891 pl
dc.date.accessioned2023-07-26T21:37:15Z
dc.date.available2023-07-26T21:37:15Z
dc.date.submitted2023-07-04pl
dc.fieldofstudyfizjoterapiapl
dc.identifier.apddiploma-166223-264993pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/317212
dc.languagepolpl
dc.subject.endysmenorrhea, sauna, sauna bath, pain reliefpl
dc.subject.plbolesne miesiączkowanie, sauna, kąpiel saunowa, łagodzenie bólupl
dc.titleWpływ systematycznego saunowania na bóle menstruacyjne u kobietpl
dc.title.alternativeThe impact of regular sauna sessions on menstrual pain in womenpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Painful menstruation is a problem faced by many women. Considering the frequency of these painful symptoms, several strategies have been developed to alleviate them. These include pharmacological approaches involving painkillers, muscle relaxants, and oral contraceptives, as well as physical strategies utilizing the effects of physical activity. Non-pharmacological strategies such as a properly adjusted diet, herbal teas, hot compresses, and acupressure have also been employed. The objective of this study was to examine the impact of sauna baths on reducing menstrual pain. A survey questionnaire was used to demonstrate the degree of pain relief through regular sauna treatments, as well as the relationships between sauna duration, frequency, age of participants, sauna ceremony attendance, being a sauna master, engaging in physical activity, and the occurrence and severity of painful symptoms, as well as overall well-being in women. Analysis of the survey responses indicated that sauna usage has a positive effect on reducing menstrual pain. The best analgesic effects were observed with sauna use for more than two years and a frequency of once a week. Additionally, better results were obtained by women under the age of 30, and those who participated in sauna ceremonies reported improved overall well-being. The level of pain did not differ between women who conducted sauna ceremonies and those who passively used the sauna, nor did combining the treatment with physical activity significantly affect pain reduction. The results obtained demonstrate that preventive sauna use can help alleviate menstrual pain, and the limited research on this topic makes it an interesting area for further exploration.
dc.abstract.plpl
Bolesne miesiączkowanie jest problemem, z którym boryka się wiele kobiet. Biorąc pod uwagę częstotliwość występowania dolegliwości bólowych, powstało wiele form łagodzenia tych objawów. Wśród nich znalazły się strategie: farmakologiczna - wykorzystująca leki przeciwbólowe, rozkurczowe oraz doustne środki antykoncepcyjne, fizyczna – wykorzystująca wpływ aktywności fizycznej oraz strategie niefarmakologiczne – odpowiednio dostosowana dieta, stosowanie naparów ziołowych, cieplnych okładów czy stosowanie akupresury. Celem pracy było wykazanie wpływu korzystania z kąpieli saunowych na obniżenie poziomu bólu podczas menstruacji. Wykorzystano w tym celu kwestionariusz ankiety, z którego pomocą wykazano stopień łagodzenia bólu przez systematyczne zabiegi saunowe, jak i zależności między długością saunowania, częstotliwością, wiekiem badanych, uczestnictwem w ceremoniach saunowych, byciem saunamistrzynią i uprawianiem aktywności fizycznej a pojawianiem się objawów bólowych, ich nasileniem oraz ogólnym samopoczuciem pań. Analiza uzyskanych w ankiecie odpowiedzi pozwoliła stwierdzić, że korzystanie z sauny pozytywnie wpływa na obniżenie bólu menstruacyjnego. Najlepsze działanie przeciwbólowe wykazane zostało przy saunowaniu przez okres powyżej dwóch lat i z częstotliwością raz w tygodniu. Oprócz tego lepsze wyniki uzyskały panie przed 30 rokiem życia, a lepsze ogólne samopoczucie wskazywały kobiety uczestniczące w ceremoniach saunowych. Poziom bólu nie różnił się między paniami, które prowadzą ceremonie saunowe a paniami saunującymi biernie oraz nie miało większego znaczenia w obniżeniu bólu połączenie zabiegu z uprawianiem aktywności fizycznej. Uzyskane wyniki pokazały, że profilaktyczne korzystanie z sauny może pomóc w łagodzeniu bólu menstruacyjnego, a mała liczba prac dotyczących tego tematu sprawia, że jest on ciekawy do zgłębienia.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Zyznawska, Joanna - 133942
dc.contributor.authorpl
Armatys, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Zyznawska, Joanna - 133942
dc.contributor.reviewerpl
Mazur-Biały, Agnieszka - 141891
dc.date.accessioned
2023-07-26T21:37:15Z
dc.date.available
2023-07-26T21:37:15Z
dc.date.submittedpl
2023-07-04
dc.fieldofstudypl
fizjoterapia
dc.identifier.apdpl
diploma-166223-264993
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/317212
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
dysmenorrhea, sauna, sauna bath, pain relief
dc.subject.plpl
bolesne miesiączkowanie, sauna, kąpiel saunowa, łagodzenie bólu
dc.titlepl
Wpływ systematycznego saunowania na bóle menstruacyjne u kobiet
dc.title.alternativepl
The impact of regular sauna sessions on menstrual pain in women
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
33
Views per month
Views per city
Krakow
10
Warsaw
6
Lodz
5
Katowice
2
Gdansk
1
Górki
1
Lubartów
1
Poznan
1
Wroclaw
1
Zelów
1

No access

No Thumbnail Available
Collections