Machismo w Ameryce Łacińskiej na przykładzie Meksyku

master
dc.abstract.enI decided to write about phenomenon of machismo in countries of Latin America, puting particular emphasis on Mexico and mexican society, because there is a beginning of this ideology. I wanted go into the matter and topicality of the problem in eyes of Latinamericans and showed an existence of the phenomenon in pop and mass culture. I put ideology of machismo in male antropology context and in context of gender studies and later I started to look for roots of the phenomenon in indigenous culture as well as hispanic culture and trying to answer the question which cultural systems and space-time contributed to the promotion and preservation of this concepts in the areas of Latin America. After this, I tried to analyse an attitude of latinamerican intellectual elite to the issue of identity and machismo as an example of creativity of the two Mexican writers Octavio Paz and Carlos Fuentes to the next section where I compared the approach to the subject of a new study researchers from Latin America as well as Europe in the broad contexts: anthropological , cultural studies, historical, sociological, administrative - legal, etc.. These theories I compared with the statements of Latinamericans, choosing an internet way to present a strong ideology of machismo in the social consciousness and the collective unconscious, exploring the presence of macho figure in pop culture.pl
dc.abstract.plCelem mojej pracy było szeroko pojęte omówienie zjawiska machismo w krajach Ameryki Łacińskiej, ze szczególnym naciskiem położonym na Meksyk, jako na ten kraj, w którym swój początek bierze owa koncepcja, a także zbadanie aktualności współczesnego stosunku Latynosów do tego zjawiska, a na przejawach machismo w kulturze masowej oraz popularnej kończąc. Koncepcje machismo ulokowałam w kontekście badań nad antropologią męskości oraz w ramach nurtu zwanego gender studies, następnie poszukiwałam korzeni owego zjawiska zarówno w kulturze rdzennej, jak i kulturze najeźdźców, starając się odpowiedzieć na pytanie, jakie układy czasoprzestrzenne oraz kulturowe przyczyniły się do propagowania oraz utrwalenia niniejszej koncepcji na terenach Ameryki Łacińskiej właśnie. Następnie analizowałam stosunek latynoskiej elity intelektualnej do zagadnienia tożsamości oraz machismo na przykładzie twórczości dwóch meksykańskich pisarzy: Octavio Paza i Carlosa Fuentesa, aby w kolejnym rozdziale zestawić ich podejście do tematu z najnowszymi badaniami naukowców zarówno z Ameryki Łacińskiej, jak i z Europy w szerokich kontekstach: antropologicznym, kulturoznawczym, historycznym, socjologicznym, administracyjno - prawnym, etc. Teorie te porównałam z wypowiedziami badanych przeze mnie drogą internetową Latynosów, aby w dalszej kolejności odnieść się do silnej obecności ideologii machismo w świadomości społecznej, jak i podświadomości zbiorowej, badając obecność figury macho w popkulturze.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorKrzanowski, Andrzej - 129538 pl
dc.contributor.authorPuk, Izabelapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKaganiec-Kamieńska, Anna - 128590 pl
dc.contributor.reviewerKrzanowski, Andrzej - 129538 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T06:57:35Z
dc.date.available2020-07-24T06:57:35Z
dc.date.submitted2012-06-27pl
dc.fieldofstudylatynoamerykanistykapl
dc.identifier.apddiploma-66446-34343pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179915
dc.languagepolpl
dc.subject.enmacho, machismo, Mexico, identity, manhoodpl
dc.subject.plmacho, machismo, Meksyk, tożsamość, męskośćpl
dc.titleMachismo w Ameryce Łacińskiej na przykładzie Meksykupl
dc.title.alternativeMachismo in America Latina based on Mexican Societypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
I decided to write about phenomenon of machismo in countries of Latin America, puting particular emphasis on Mexico and mexican society, because there is a beginning of this ideology. I wanted go into the matter and topicality of the problem in eyes of Latinamericans and showed an existence of the phenomenon in pop and mass culture. I put ideology of machismo in male antropology context and in context of gender studies and later I started to look for roots of the phenomenon in indigenous culture as well as hispanic culture and trying to answer the question which cultural systems and space-time contributed to the promotion and preservation of this concepts in the areas of Latin America. After this, I tried to analyse an attitude of latinamerican intellectual elite to the issue of identity and machismo as an example of creativity of the two Mexican writers Octavio Paz and Carlos Fuentes to the next section where I compared the approach to the subject of a new study researchers from Latin America as well as Europe in the broad contexts: anthropological , cultural studies, historical, sociological, administrative - legal, etc.. These theories I compared with the statements of Latinamericans, choosing an internet way to present a strong ideology of machismo in the social consciousness and the collective unconscious, exploring the presence of macho figure in pop culture.
dc.abstract.plpl
Celem mojej pracy było szeroko pojęte omówienie zjawiska machismo w krajach Ameryki Łacińskiej, ze szczególnym naciskiem położonym na Meksyk, jako na ten kraj, w którym swój początek bierze owa koncepcja, a także zbadanie aktualności współczesnego stosunku Latynosów do tego zjawiska, a na przejawach machismo w kulturze masowej oraz popularnej kończąc. Koncepcje machismo ulokowałam w kontekście badań nad antropologią męskości oraz w ramach nurtu zwanego gender studies, następnie poszukiwałam korzeni owego zjawiska zarówno w kulturze rdzennej, jak i kulturze najeźdźców, starając się odpowiedzieć na pytanie, jakie układy czasoprzestrzenne oraz kulturowe przyczyniły się do propagowania oraz utrwalenia niniejszej koncepcji na terenach Ameryki Łacińskiej właśnie. Następnie analizowałam stosunek latynoskiej elity intelektualnej do zagadnienia tożsamości oraz machismo na przykładzie twórczości dwóch meksykańskich pisarzy: Octavio Paza i Carlosa Fuentesa, aby w kolejnym rozdziale zestawić ich podejście do tematu z najnowszymi badaniami naukowców zarówno z Ameryki Łacińskiej, jak i z Europy w szerokich kontekstach: antropologicznym, kulturoznawczym, historycznym, socjologicznym, administracyjno - prawnym, etc. Teorie te porównałam z wypowiedziami badanych przeze mnie drogą internetową Latynosów, aby w dalszej kolejności odnieść się do silnej obecności ideologii machismo w świadomości społecznej, jak i podświadomości zbiorowej, badając obecność figury macho w popkulturze.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Krzanowski, Andrzej - 129538
dc.contributor.authorpl
Puk, Izabela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Kaganiec-Kamieńska, Anna - 128590
dc.contributor.reviewerpl
Krzanowski, Andrzej - 129538
dc.date.accessioned
2020-07-24T06:57:35Z
dc.date.available
2020-07-24T06:57:35Z
dc.date.submittedpl
2012-06-27
dc.fieldofstudypl
latynoamerykanistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-66446-34343
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179915
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
macho, machismo, Mexico, identity, manhood
dc.subject.plpl
macho, machismo, Meksyk, tożsamość, męskość
dc.titlepl
Machismo w Ameryce Łacińskiej na przykładzie Meksyku
dc.title.alternativepl
Machismo in America Latina based on Mexican Society
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
78
Views per month
Views per city
Warsaw
16
Krakow
8
Poznan
8
Wroclaw
4
Dublin
2
Pszczyna
2
Torun
2
Wieruszow
2
Bochnia
1
Bydgoszcz
1

No access

No Thumbnail Available