Hitlerowskie więzienie Montelupich i areszt śledczy przy ulicy Pomorskiej 2 we wspomnieniach byłych więźniów.

master
dc.abstract.enThe thesis is about the nazi prison Montelupich and the detention house Pomorska 2 during the period of German occupation of Poland. It has to bring closer the subject-matter of nazi penology and prisons. It is based on the memories of the prisoners who survived it.I wrote about existence in Montelupich, starting with the procedure of reception of the prisones. In the next parts, I also characterised the living, sanitary and nutritional conditions. At the end I mentioned about the timetable and the typical, normal day in this institution. In the next chapter, I wanted to tell about the free time and the ways of managing with enprisonment. I wrote about amusement, recreation and plays, which were very important in the lifes of the prisoners. I also wrote about the role of religion, superstition and fortune-telling.Moreover, the tesis is about assistance of the charity institutions and the society. In one of the parts I tried to narrate about how important it was. I also told about the role of the doctors, who didn't only cure the patients, but helped prisoners to be in contact with their families. At the end I wanted to tell about the officers who worked in Montelupich and Pomorska and about their methods of treating the convicts. I wrote about the process of interrogation, the methods and german tortures, and what is more i compared it with the human feelings and experience.pl
dc.abstract.plPraca dotyczy krakowskiego więzienia Montelupich i aresztu śledczego przy ul. Pomorskiej podczas okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945. Przybliża problematykę więziennictwa w Generalnej Guberni a także opisuje losy ludzi więzionych i przesłuchiwanych w tamtych czasach. Całość podzielona jest na 6 rozdziałów, w których kolejno opisywane są poszczególne kwestie dotyczące więzienia. Na początku scharakteryzowane jest życie więzienne, a więc proces przyjmowania na Montelupich i osadzania aresztowanych osób w celach. Następnie opisane zostały warunki egzystencji: mieszkalne, sanitarne i żywieniowe. Na końcu przedstawiono codzienność więzienną, jaką warunkowały harmonogramy. Kolejny rozdział poświęcono sposobom spędzania wolnego czasu pomiędzy przesłuchaniami, radzeniu sobie z rutyną i bezczynnością, rozrywkom, grom i zabawom, jakimi starano sie zabić nudę. Dalej napisano o przesądach i wróżbach, oraz ich znaczeniu w mentalności więźniów. Przytoczono przykłady tych najbardziej barwnych zabobonów i przewidywań. Obok tego jeden rozdział zadedykowano religijności i potrzebie utrzymywania kontaktów z BogiemW części czwartej, powiedziano o wszystkich sposobach niesienia pomocy więźniom, a więc o RGO, dożywianiu i zaopatrywaniu osadzonych przez społeczeństwo instytucje charytatywne. Następnie, o samopomocy, czyli sposobach więźniów na przynoszenie sobie nawzajem ulgi w trudnych chwilach. Wreszcie o dużej roli lekarzy pracujących na Montelupich, którzy nie tylko leczyli, ale także, np. pośredniczyli w kontaktach ze światem zewnętrznym. Na końcu wspomniano o znaczeniu grypsów i kontaktu z rodziną a także przedstawiono kilka prób ucieczek z więzienia. W piątej części pracy ukazano funkcjonariuszy więziennych, strażników, klucznice, komendantów, przytaczając na ich temat cytaty opiniujące, autorstwa bezpośrednich świadków. Część ta, ma przybliżyć metody ich działania, szczątkowe portrety psychologiczne i ich charaktery.W ostatnim rozdziale przedstawiono historię, budynek, przeznaczenie i rolę aresztu śledczego przy ul. Pomorskiej. Następnie zaprezentowano referentów i tłumaczy, głównych sprawców morderstw i szykan. Ukazano ich sposoby pozyskiwania informacji, przytoczono zeznania świadków, obciążające funkcjonariuszy niemieckich i poświadczające o okrutnych metodach śledczych. Naszkicowano też ogólny schemat przebiegu przesłuchania.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBrzoza, Czesław - 127445 pl
dc.contributor.authorCichol, Angelikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerRojek, Wojciechpl
dc.contributor.reviewerBrzoza, Czesław - 127445 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T16:16:53Z
dc.date.available2020-07-24T16:16:53Z
dc.date.submitted2013-06-27pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-74917-94832pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187737
dc.languagepolpl
dc.subject.ennazi prison, occupation, Cracovpl
dc.subject.plwięzienie hitlerowskie, okupacja, Kraków, Pomorska, Montelupichpl
dc.titleHitlerowskie więzienie Montelupich i areszt śledczy przy ulicy Pomorskiej 2 we wspomnieniach byłych więźniów.pl
dc.title.alternativeThe nazi prison Montelupich and the detention house Pomorska 2 in the memories of prisoners.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis is about the nazi prison Montelupich and the detention house Pomorska 2 during the period of German occupation of Poland. It has to bring closer the subject-matter of nazi penology and prisons. It is based on the memories of the prisoners who survived it.I wrote about existence in Montelupich, starting with the procedure of reception of the prisones. In the next parts, I also characterised the living, sanitary and nutritional conditions. At the end I mentioned about the timetable and the typical, normal day in this institution. In the next chapter, I wanted to tell about the free time and the ways of managing with enprisonment. I wrote about amusement, recreation and plays, which were very important in the lifes of the prisoners. I also wrote about the role of religion, superstition and fortune-telling.Moreover, the tesis is about assistance of the charity institutions and the society. In one of the parts I tried to narrate about how important it was. I also told about the role of the doctors, who didn't only cure the patients, but helped prisoners to be in contact with their families. At the end I wanted to tell about the officers who worked in Montelupich and Pomorska and about their methods of treating the convicts. I wrote about the process of interrogation, the methods and german tortures, and what is more i compared it with the human feelings and experience.
dc.abstract.plpl
Praca dotyczy krakowskiego więzienia Montelupich i aresztu śledczego przy ul. Pomorskiej podczas okupacji hitlerowskiej w latach 1939-1945. Przybliża problematykę więziennictwa w Generalnej Guberni a także opisuje losy ludzi więzionych i przesłuchiwanych w tamtych czasach. Całość podzielona jest na 6 rozdziałów, w których kolejno opisywane są poszczególne kwestie dotyczące więzienia. Na początku scharakteryzowane jest życie więzienne, a więc proces przyjmowania na Montelupich i osadzania aresztowanych osób w celach. Następnie opisane zostały warunki egzystencji: mieszkalne, sanitarne i żywieniowe. Na końcu przedstawiono codzienność więzienną, jaką warunkowały harmonogramy. Kolejny rozdział poświęcono sposobom spędzania wolnego czasu pomiędzy przesłuchaniami, radzeniu sobie z rutyną i bezczynnością, rozrywkom, grom i zabawom, jakimi starano sie zabić nudę. Dalej napisano o przesądach i wróżbach, oraz ich znaczeniu w mentalności więźniów. Przytoczono przykłady tych najbardziej barwnych zabobonów i przewidywań. Obok tego jeden rozdział zadedykowano religijności i potrzebie utrzymywania kontaktów z BogiemW części czwartej, powiedziano o wszystkich sposobach niesienia pomocy więźniom, a więc o RGO, dożywianiu i zaopatrywaniu osadzonych przez społeczeństwo instytucje charytatywne. Następnie, o samopomocy, czyli sposobach więźniów na przynoszenie sobie nawzajem ulgi w trudnych chwilach. Wreszcie o dużej roli lekarzy pracujących na Montelupich, którzy nie tylko leczyli, ale także, np. pośredniczyli w kontaktach ze światem zewnętrznym. Na końcu wspomniano o znaczeniu grypsów i kontaktu z rodziną a także przedstawiono kilka prób ucieczek z więzienia. W piątej części pracy ukazano funkcjonariuszy więziennych, strażników, klucznice, komendantów, przytaczając na ich temat cytaty opiniujące, autorstwa bezpośrednich świadków. Część ta, ma przybliżyć metody ich działania, szczątkowe portrety psychologiczne i ich charaktery.W ostatnim rozdziale przedstawiono historię, budynek, przeznaczenie i rolę aresztu śledczego przy ul. Pomorskiej. Następnie zaprezentowano referentów i tłumaczy, głównych sprawców morderstw i szykan. Ukazano ich sposoby pozyskiwania informacji, przytoczono zeznania świadków, obciążające funkcjonariuszy niemieckich i poświadczające o okrutnych metodach śledczych. Naszkicowano też ogólny schemat przebiegu przesłuchania.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Brzoza, Czesław - 127445
dc.contributor.authorpl
Cichol, Angelika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Rojek, Wojciech
dc.contributor.reviewerpl
Brzoza, Czesław - 127445
dc.date.accessioned
2020-07-24T16:16:53Z
dc.date.available
2020-07-24T16:16:53Z
dc.date.submittedpl
2013-06-27
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-74917-94832
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187737
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
nazi prison, occupation, Cracov
dc.subject.plpl
więzienie hitlerowskie, okupacja, Kraków, Pomorska, Montelupich
dc.titlepl
Hitlerowskie więzienie Montelupich i areszt śledczy przy ulicy Pomorskiej 2 we wspomnieniach byłych więźniów.
dc.title.alternativepl
The nazi prison Montelupich and the detention house Pomorska 2 in the memories of prisoners.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
123
Views per month
Views per city
Krakow
25
Katowice
6
Warsaw
6
Raba Wyzna
5
Vienna
5
Edinburgh
4
Garliczka
4
Lublin
4
Dąbrowa Górnicza
3
Iwonicz
3

No access

No Thumbnail Available