Autentyczność i integralność zabytków w świetle źródeł prawa powszechnie obowiązującego w Polsce

2018
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-09T19:39:50Z
dc.abstract.enThe article analyzes of international and Polish legal acts - sources of the law in force in Poland from the point of view of regulations connected with protection of authenticity and integrity of monuments. There were analyzed those legal acts, based on which the protection of authenticity and integrity of cultural goods can be sensu stricto and sensu largo interpreted. Moreover the de lege lata remarks and the de lege ferenda remarks refered to topics of protection of authenticity and integrity of monuments in sources of the law in force in Poland were formulated. The definition relation between protection of monuments and protection of its authenticity and integrity was discussed too.pl
dc.abstract.plW artykule dokonano analizy aktów prawa międzynarodowego i polskiego - źródeł prawa powszechnie obowiązującego w Polsce pod kątem uregulowań dotyczących ochrony autentyczności i integralności zabytków. Przeanalizowano akty prawne, których wykładania daje podstawę do przyjęcia ochrony autentyczności i integralności zabytków zarówno sensu stricto, jak i sensu largo. Ponadto sformułowano uwagi de lege lata i de lege ferenda w odniesieniu do kwestii ochrony autentyczności i integralności zabytków w źródłach prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, a także przeanalizowano relację definicyjną pomiędzy ochroną zabytków i ochroną ich autentyczności, a także integralności.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.contributor.authorKozień, Adam - 258725 pl
dc.date.accession2018-10-05pl
dc.date.accessioned2018-10-05T10:33:08Z
dc.date.available2018-10-05T10:33:08Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 208-210pl
dc.description.number21 (2)pl
dc.description.physical187-210pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.26361/ZNTDSP.09.2018.21.11pl
dc.identifier.eissn2082-9213pl
dc.identifier.issn2299-2383pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57646
dc.identifier.weblinkhttp://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+spol+21_2_2018#page=187pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY-NC
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enauthenticitypl
dc.subject.enintegritypl
dc.subject.encultural goodspl
dc.subject.enlaw protectionpl
dc.subject.enmonumentpl
dc.subject.encultural heritagepl
dc.subject.plautentycznośćpl
dc.subject.plintegralnośćpl
dc.subject.pldobra kulturypl
dc.subject.plprawna ochronapl
dc.subject.plzabytekpl
dc.subject.pldziedzictwo kulturypl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleAutentyczność i integralność zabytków w świetle źródeł prawa powszechnie obowiązującego w Polscepl
dc.title.alternativeAuthenticity and integrity of monuments under the law in force in Polandpl
dc.title.journalZeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społecznepl
dc.title.volumeTom prawniczypl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-09T19:39:50Z
dc.abstract.enpl
The article analyzes of international and Polish legal acts - sources of the law in force in Poland from the point of view of regulations connected with protection of authenticity and integrity of monuments. There were analyzed those legal acts, based on which the protection of authenticity and integrity of cultural goods can be sensu stricto and sensu largo interpreted. Moreover the de lege lata remarks and the de lege ferenda remarks refered to topics of protection of authenticity and integrity of monuments in sources of the law in force in Poland were formulated. The definition relation between protection of monuments and protection of its authenticity and integrity was discussed too.
dc.abstract.plpl
W artykule dokonano analizy aktów prawa międzynarodowego i polskiego - źródeł prawa powszechnie obowiązującego w Polsce pod kątem uregulowań dotyczących ochrony autentyczności i integralności zabytków. Przeanalizowano akty prawne, których wykładania daje podstawę do przyjęcia ochrony autentyczności i integralności zabytków zarówno sensu stricto, jak i sensu largo. Ponadto sformułowano uwagi de lege lata i de lege ferenda w odniesieniu do kwestii ochrony autentyczności i integralności zabytków w źródłach prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, a także przeanalizowano relację definicyjną pomiędzy ochroną zabytków i ochroną ich autentyczności, a także integralności.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.contributor.authorpl
Kozień, Adam - 258725
dc.date.accessionpl
2018-10-05
dc.date.accessioned
2018-10-05T10:33:08Z
dc.date.available
2018-10-05T10:33:08Z
dc.date.issuedpl
2018
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 208-210
dc.description.numberpl
21 (2)
dc.description.physicalpl
187-210
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doipl
10.26361/ZNTDSP.09.2018.21.11
dc.identifier.eissnpl
2082-9213
dc.identifier.issnpl
2299-2383
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57646
dc.identifier.weblinkpl
http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+spol+21_2_2018#page=187
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY-NC
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
authenticity
dc.subject.enpl
integrity
dc.subject.enpl
cultural goods
dc.subject.enpl
law protection
dc.subject.enpl
monument
dc.subject.enpl
cultural heritage
dc.subject.plpl
autentyczność
dc.subject.plpl
integralność
dc.subject.plpl
dobra kultury
dc.subject.plpl
prawna ochrona
dc.subject.plpl
zabytek
dc.subject.plpl
dziedzictwo kultury
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Autentyczność i integralność zabytków w świetle źródeł prawa powszechnie obowiązującego w Polsce
dc.title.alternativepl
Authenticity and integrity of monuments under the law in force in Poland
dc.title.journalpl
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne
dc.title.volumepl
Tom prawniczy
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Ashburn
1
Krakow
1
San Jose
1
Warsaw
1
Downloads
kozien_autentycznosc_i_integralnosc_zabytkow_w_swietle_zrodel_2018.pdf
75
kozien_autentycznosc_i_integralnosc_zabytkow_w_swietle_zrodel_2018.odt
6
kozien_autentycznosc_i_integralnosc_zabytkow_w_swietle_zrodel_2018.odt
4