Materiały na bazie naturalnych i syntetycznych krzemianów do adsorpcji par związków organicznych

master
dc.abstract.enNatural and synthetic silicates (PCH) were studied in the adsorption of volatile organic compounds (VOC). PCH were prepared by chemical modification of montmorillonite with hexadecyltrimethylammonium bromide (HDTMAB), dodecylamine (DDA) and tetraethyl orthosilicate (TEOS). In the synthesis design were monitored: the textural properties, the presence of functional groups, carbon deposits. For studies the following adsorbates were chosen: benzene, m-xylene, toluene, trichloroethylene and carbon tetrachloride, based on the physicochemical properties determining the adsorption. The analysis of amount adsorbed was performed by gas chromatography (GC) and thermogravimetric analysis coupled with mass spectrometry (TG-QMS). Total sorption capacity of adsorbents to water vapor and VOCs was determined. It was observed that adsorption capacities towards VOCs were strongly dependent on synthesis conditions. Selected adsorbents were also tested in the adsorption-regeneration cycles. The chemical composition analysis of the adsorbents after 3 cycles of adsorption and desorption was performed and the change of peak area during the desorption of VOC emitted between I and III cycle was recorded by the mass spectrometer.The results confirm that PCH could be attractive adsorbents for VOC removal and promising materials for further experiments, including regeneration process and recycling.pl
dc.abstract.plBadano naturalne i syntetyczne krzemiany (PCH) w adsorpcji lotnych związków organicznych (LZO). PCH przygotowano przez chemiczną modyfikację montmorylonitu, stosując bromek heksadecylotrimetyloamoniowy (HDTMAB), dodecyloaminę (DDA)i ortokrzemian tetraetylu (TEOS). W projektowaniu adsorbentów pod uwagę wzięto m.in.: właściwości teksturalne, obecność grup funkcyjnych, depozytów węglowych.W oparciu o właściwości fizykochemiczne, decydujące o adsorpcji, dobrano odpowiednie adsorbaty: benzen, m-ksylen, toluen, trójchloroetylen i czterochlorek węgla.Analizę zaadsorbowanych ilości LZO przeprowadzono na drodze chromatografii gazowej (GC) i termograwimetrii sprzężonej ze spektrometrią masową (TG-QMS).Wyznaczono całkowitą pojemność sorpcyjną adsorbentów względem pary wodnej oraz LZO. Zaobserwowano, że metoda przygotowania adsorbentu (nasycenie parą wodną, kalcynacja, piroliza) wpływa na wielkość adsorpcji.Wybrane adsorbenty testowano również w cyklach adsorpcji-regeneracji.Porównano skład adsorbentów po 3 cyklach adsorpcji i desorpcji oraz zmianę powierzchni pików zarejestrowanych przy pomocy spektrometru masowego wydzielanych podczas desorpcji LZO pomiędzy I i III cyklem.PCH okazały się atrakcyjnymi adsorbentami do usuwania LZO i obiecującymi materiałami do dalszych eksperymentów, także w cyklicznych zastosowaniach z etapem regeneracji.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorWęgrzyn, Agnieszka - 132595 pl
dc.contributor.authorPaź, Ewelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerChmielarz, Lucjan - 127527 pl
dc.contributor.reviewerWęgrzyn, Agnieszka - 132595 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T04:03:14Z
dc.date.available2020-07-25T04:03:14Z
dc.date.submitted2014-10-10pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-90368-112168pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198639
dc.languagepolpl
dc.subject.enAdsorption; Porous clay heterostructures (PCHs); Volatile organic compounds (VOCs); Isotherm of adsorption;pl
dc.subject.plAdsorpcja; Porowate heterostruktury ilaste (PCH); Lotne związki organiczne (LZO); Izotermy adsorpcji;pl
dc.titleMateriały na bazie naturalnych i syntetycznych krzemianów do adsorpcji par związków organicznychpl
dc.title.alternativeNatural and synthetic silicates for adsorption of volatile organic compoundspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Natural and synthetic silicates (PCH) were studied in the adsorption of volatile organic compounds (VOC). PCH were prepared by chemical modification of montmorillonite with hexadecyltrimethylammonium bromide (HDTMAB), dodecylamine (DDA) and tetraethyl orthosilicate (TEOS). In the synthesis design were monitored: the textural properties, the presence of functional groups, carbon deposits. For studies the following adsorbates were chosen: benzene, m-xylene, toluene, trichloroethylene and carbon tetrachloride, based on the physicochemical properties determining the adsorption. The analysis of amount adsorbed was performed by gas chromatography (GC) and thermogravimetric analysis coupled with mass spectrometry (TG-QMS). Total sorption capacity of adsorbents to water vapor and VOCs was determined. It was observed that adsorption capacities towards VOCs were strongly dependent on synthesis conditions. Selected adsorbents were also tested in the adsorption-regeneration cycles. The chemical composition analysis of the adsorbents after 3 cycles of adsorption and desorption was performed and the change of peak area during the desorption of VOC emitted between I and III cycle was recorded by the mass spectrometer.The results confirm that PCH could be attractive adsorbents for VOC removal and promising materials for further experiments, including regeneration process and recycling.
dc.abstract.plpl
Badano naturalne i syntetyczne krzemiany (PCH) w adsorpcji lotnych związków organicznych (LZO). PCH przygotowano przez chemiczną modyfikację montmorylonitu, stosując bromek heksadecylotrimetyloamoniowy (HDTMAB), dodecyloaminę (DDA)i ortokrzemian tetraetylu (TEOS). W projektowaniu adsorbentów pod uwagę wzięto m.in.: właściwości teksturalne, obecność grup funkcyjnych, depozytów węglowych.W oparciu o właściwości fizykochemiczne, decydujące o adsorpcji, dobrano odpowiednie adsorbaty: benzen, m-ksylen, toluen, trójchloroetylen i czterochlorek węgla.Analizę zaadsorbowanych ilości LZO przeprowadzono na drodze chromatografii gazowej (GC) i termograwimetrii sprzężonej ze spektrometrią masową (TG-QMS).Wyznaczono całkowitą pojemność sorpcyjną adsorbentów względem pary wodnej oraz LZO. Zaobserwowano, że metoda przygotowania adsorbentu (nasycenie parą wodną, kalcynacja, piroliza) wpływa na wielkość adsorpcji.Wybrane adsorbenty testowano również w cyklach adsorpcji-regeneracji.Porównano skład adsorbentów po 3 cyklach adsorpcji i desorpcji oraz zmianę powierzchni pików zarejestrowanych przy pomocy spektrometru masowego wydzielanych podczas desorpcji LZO pomiędzy I i III cyklem.PCH okazały się atrakcyjnymi adsorbentami do usuwania LZO i obiecującymi materiałami do dalszych eksperymentów, także w cyklicznych zastosowaniach z etapem regeneracji.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Węgrzyn, Agnieszka - 132595
dc.contributor.authorpl
Paź, Ewelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Chmielarz, Lucjan - 127527
dc.contributor.reviewerpl
Węgrzyn, Agnieszka - 132595
dc.date.accessioned
2020-07-25T04:03:14Z
dc.date.available
2020-07-25T04:03:14Z
dc.date.submittedpl
2014-10-10
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-90368-112168
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/198639
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Adsorption; Porous clay heterostructures (PCHs); Volatile organic compounds (VOCs); Isotherm of adsorption;
dc.subject.plpl
Adsorpcja; Porowate heterostruktury ilaste (PCH); Lotne związki organiczne (LZO); Izotermy adsorpcji;
dc.titlepl
Materiały na bazie naturalnych i syntetycznych krzemianów do adsorpcji par związków organicznych
dc.title.alternativepl
Natural and synthetic silicates for adsorption of volatile organic compounds
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Sanok
3
Chandler
2
Wroclaw
2
Des Moines
1
Dublin
1
Szczucin
1
Tokyo
1
Turek
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available