Zachodnia refleksja nad Orientem: analiza wschodnich wpływów na kulturowe dziedzictwo Wielkiej Brytanii i Rosji w XVIII i XIX wieku

licenciate
dc.abstract.enThis work analyzes the influence of the East on material culture and literary tradition of Great Britain and Russia based on E. Said's theory of Orientalism. It also presents the image adopted by the Orient in each of these two cultures as well as what similar and different characteristics were associated with the way of representing the East. The paper analyzes Eastern influences based on the works of such British writers as W. Beckford, T. Moore, D. Byron, S. Coleridge and R. Southey. Orientalism in Russian literature has been analyzed based on creative heritage of A.S. Pushkin, A.A. Bestużew, J.J. Sękowski, A.A. Fet, M.J. Lermontow, D.O. Oznobiszin and W.L. Weliczko. The result of the work is a comparison of the Eastern image in the context of British and Russian culture in the 18th and 19th centuries. The study of two cultures also revealed some specific characteristics appertained only to British or Russian Orientalism. Consideration of British and Russian architecture, design, craft products, visual arts, as well as literary works of classics from both countries helped to identify the specificity of the way in presenting the Orient. The conducted analysis demonstrated that in the literature and art of Great Britain and Russia were actively supported certain ideas concerning the East. They were the result of the growing Orientalist discourse, as well as fantasies and prejudices towards the distant cultural region. The study also states that the East has created a characteristic symbolic model of reality in the orientalist awareness of Great Britain and Russia. This model indicated not only the geographical location of Asian peoples, but also designated and classified them as “Others” according to certain established aesthetic parameters. This analysis also proves that the specifics of British and Russian Orientalism resulted from the policy and geographic location in relation to the East. Consequently, the image of the Orient itself became the subject of many political and ideological modifications in art and literature of the 18th and 19th centuries.pl
dc.abstract.plNa podstawie teorii orientalizmu E. Saida w tej pracy zostały przeanalizowane wpływy Wschodu na kulturę materialną oraz tradycję literacką Wielkiej Brytanii i Rosji. Pokazano również, jaki obraz przyjmował Orient w każdej z tych dwóch kultur, jakie podobne i odmienne cechy były związane ze sposobem reprezentowania Wschodu. W pracy zostały wykorzystane dzieła takich brytyjskich pisarzy jak W. Beckford, T. Moore, D. Byron, S. Coleridge i R. Southey. Orientalizm w literaturze rosyjskiej został przeanalizowany na podstawie twórczego dziedzictwa A.S. Puszkina, A.A. Bestużewa, J.J. Sękowskiego, A.A. Feta, M.J. Lermontowa, D.O. Oznobiszina i W.L. Weliczko. Rezultatem pracy jest porównanie wizerunku Wschodu w kontekście kultury brytyjskiej i rosyjskiej w XVIII i XIX wieku. Badanie dwóch kultur ujawniło także pewne szczególne cechy, charakterystyczne wyłącznie dla brytyjskiego lub tylko rosyjskiego orientalizmu. Rozpatrywanie architektury brytyjskiej i rosyjskiej, stylizacji w projektowaniu, wyrobów rzemieślniczych, sztuk wizualnych, a także dzieł literackich klasyków z obu krajów pomogło zidentyfikować specyfikę sposobu prezentowania Orientu. Przeprowadzona analiza zademonstrowała, że w literaturze i sztuce Wielkiej Brytanii oraz Rosji wspierano pewne idee dotyczące Wschodu. Były one z pewnością wynikiem rozwijającego się dyskursu orientalistycznego, a także fantazji i uprzedzeń wobec dalekiego regionu kulturowego. W pracy stwierdza się, że w świadomości orientalistycznej Wielkiej Brytanii i Rosji Wschód wykreował charakterystyczny symboliczny model rzeczywistości. Wskazywał on nie tylko położenie geograficzne ludów azjatyckich, ale także wyznaczał i klasyfikował je jako „Inne” według pewnych ustalonych parametrów estetycznych. Przeprowadzona analiza również dowodzi, że specyfika brytyjskiego i rosyjskiego orientalizmu wynikała z polityki oraz położenia geograficznego w stosunku do Wschodu. Natomiast sam wizerunek Orientu w sztuce i literaturze XVIII i XIX wieku stał się przedmiotem wielu politycznych oraz ideologicznych modyfikacji.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJakubczak, Krzysztof - 128416 pl
dc.contributor.authorOlkhovyk, Katerynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerJakubczak, Krzysztof - 128416 pl
dc.contributor.reviewerGrela, Joanna - 160085 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T23:19:13Z
dc.date.available2020-07-27T23:19:13Z
dc.date.submitted2019-07-04pl
dc.fieldofstudystudia dalekowschodniepl
dc.identifier.apddiploma-131915-224745pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234493
dc.languagepolpl
dc.subject.enOrientalism, Edward Said, Chinoiserie, Imperialism, Eastern Influence, Russian Culture, Culture of Great Britainpl
dc.subject.plOrientalizm, Edward Said, Chinoiserie, Imperializm, Wpływy wschodnie, Kultura rosyjska, Kultura Wielkiej Brytaniipl
dc.titleZachodnia refleksja nad Orientem: analiza wschodnich wpływów na kulturowe dziedzictwo Wielkiej Brytanii i Rosji w XVIII i XIX wiekupl
dc.title.alternativeWestern reflection on the Orient: analysis of the eastern influences on the cultural heritage of Great Britain and Russia in the 18th and 19th centurypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work analyzes the influence of the East on material culture and literary tradition of Great Britain and Russia based on E. Said's theory of Orientalism. It also presents the image adopted by the Orient in each of these two cultures as well as what similar and different characteristics were associated with the way of representing the East. The paper analyzes Eastern influences based on the works of such British writers as W. Beckford, T. Moore, D. Byron, S. Coleridge and R. Southey. Orientalism in Russian literature has been analyzed based on creative heritage of A.S. Pushkin, A.A. Bestużew, J.J. Sękowski, A.A. Fet, M.J. Lermontow, D.O. Oznobiszin and W.L. Weliczko. The result of the work is a comparison of the Eastern image in the context of British and Russian culture in the 18th and 19th centuries. The study of two cultures also revealed some specific characteristics appertained only to British or Russian Orientalism. Consideration of British and Russian architecture, design, craft products, visual arts, as well as literary works of classics from both countries helped to identify the specificity of the way in presenting the Orient. The conducted analysis demonstrated that in the literature and art of Great Britain and Russia were actively supported certain ideas concerning the East. They were the result of the growing Orientalist discourse, as well as fantasies and prejudices towards the distant cultural region. The study also states that the East has created a characteristic symbolic model of reality in the orientalist awareness of Great Britain and Russia. This model indicated not only the geographical location of Asian peoples, but also designated and classified them as “Others” according to certain established aesthetic parameters. This analysis also proves that the specifics of British and Russian Orientalism resulted from the policy and geographic location in relation to the East. Consequently, the image of the Orient itself became the subject of many political and ideological modifications in art and literature of the 18th and 19th centuries.
dc.abstract.plpl
Na podstawie teorii orientalizmu E. Saida w tej pracy zostały przeanalizowane wpływy Wschodu na kulturę materialną oraz tradycję literacką Wielkiej Brytanii i Rosji. Pokazano również, jaki obraz przyjmował Orient w każdej z tych dwóch kultur, jakie podobne i odmienne cechy były związane ze sposobem reprezentowania Wschodu. W pracy zostały wykorzystane dzieła takich brytyjskich pisarzy jak W. Beckford, T. Moore, D. Byron, S. Coleridge i R. Southey. Orientalizm w literaturze rosyjskiej został przeanalizowany na podstawie twórczego dziedzictwa A.S. Puszkina, A.A. Bestużewa, J.J. Sękowskiego, A.A. Feta, M.J. Lermontowa, D.O. Oznobiszina i W.L. Weliczko. Rezultatem pracy jest porównanie wizerunku Wschodu w kontekście kultury brytyjskiej i rosyjskiej w XVIII i XIX wieku. Badanie dwóch kultur ujawniło także pewne szczególne cechy, charakterystyczne wyłącznie dla brytyjskiego lub tylko rosyjskiego orientalizmu. Rozpatrywanie architektury brytyjskiej i rosyjskiej, stylizacji w projektowaniu, wyrobów rzemieślniczych, sztuk wizualnych, a także dzieł literackich klasyków z obu krajów pomogło zidentyfikować specyfikę sposobu prezentowania Orientu. Przeprowadzona analiza zademonstrowała, że w literaturze i sztuce Wielkiej Brytanii oraz Rosji wspierano pewne idee dotyczące Wschodu. Były one z pewnością wynikiem rozwijającego się dyskursu orientalistycznego, a także fantazji i uprzedzeń wobec dalekiego regionu kulturowego. W pracy stwierdza się, że w świadomości orientalistycznej Wielkiej Brytanii i Rosji Wschód wykreował charakterystyczny symboliczny model rzeczywistości. Wskazywał on nie tylko położenie geograficzne ludów azjatyckich, ale także wyznaczał i klasyfikował je jako „Inne” według pewnych ustalonych parametrów estetycznych. Przeprowadzona analiza również dowodzi, że specyfika brytyjskiego i rosyjskiego orientalizmu wynikała z polityki oraz położenia geograficznego w stosunku do Wschodu. Natomiast sam wizerunek Orientu w sztuce i literaturze XVIII i XIX wieku stał się przedmiotem wielu politycznych oraz ideologicznych modyfikacji.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jakubczak, Krzysztof - 128416
dc.contributor.authorpl
Olkhovyk, Kateryna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Jakubczak, Krzysztof - 128416
dc.contributor.reviewerpl
Grela, Joanna - 160085
dc.date.accessioned
2020-07-27T23:19:13Z
dc.date.available
2020-07-27T23:19:13Z
dc.date.submittedpl
2019-07-04
dc.fieldofstudypl
studia dalekowschodnie
dc.identifier.apdpl
diploma-131915-224745
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234493
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Orientalism, Edward Said, Chinoiserie, Imperialism, Eastern Influence, Russian Culture, Culture of Great Britain
dc.subject.plpl
Orientalizm, Edward Said, Chinoiserie, Imperializm, Wpływy wschodnie, Kultura rosyjska, Kultura Wielkiej Brytanii
dc.titlepl
Zachodnia refleksja nad Orientem: analiza wschodnich wpływów na kulturowe dziedzictwo Wielkiej Brytanii i Rosji w XVIII i XIX wieku
dc.title.alternativepl
Western reflection on the Orient: analysis of the eastern influences on the cultural heritage of Great Britain and Russia in the 18th and 19th century
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
47
Views per month
Views per city
Warsaw
12
Krakow
5
Poznan
3
Wroclaw
2
Żywiec
2
Debica
1
Dublin
1
Grodzisk Mazowiecki
1
Ivano-Frankivsk
1
Katowice
1

No access

No Thumbnail Available