Zu Wiedergabemöglichkeiten der deutschen zusammengesetzten Substantive im Polnischen am Beispiel der pharmazeutischen Packungsbeilagen

master
dc.abstract.enThe objective of this work was to show the structure and word formation of compound nouns on the basis of selected and available publications. Word-formation, which is part of the morphology and lexis, is responsible for creating new words. These words are formed by the combination of individual linguistic signs, which are composed of existing morphemes and lexemes. In German the following types of word formation of nouns: composition or assembly, derivation, conversion, and acronyms. In Polish, mentions a similar type of word formation of nouns, namely, composition, derivation, conversion, and acronyms. The composition, which is in the present work the main method for creating compound nouns, is to deposit with him at least two words or konfixes, which thus form a composite. The analyzed compound nouns were taken from the pharmaceutical texts that belong to professional texts. Analysis of compound nouns, which in each example are nouns basis, was divided into two groups, namely the bipartite and tripartite nouns. Each of these groups in turn divided into the appropriate subgroups.pl
dc.abstract.otherDas Ziel der vorliegenden Arbeit bestand darin, anhand der gewӓhlten, zugӓnglichen Publikationen die Struktur der Wortbildung und der zusammengesetzten Substantive darzustellen. Die Wortbildung, die ein Teil der Morphologie und Lexik ist, hat das Ziel, neue Wӧrter zu bilden. Diese neuen Wӧrter entstehen mit Hilfe von der Kombination einzelner Sprachzeichen, also sie bestehen aus bekannten Morphemen und Lexemen. Deutsche substantivische Wortbildungstypen bilden: Komposition oder Zusammensetzung, Derivation oder Ableitung, Konversion und Kurzwortbildung. In der polnischen Sprache lassen sich ӓhnliche substantivische Wortbildungstypen erwӓhnen und zwar: Komposition, Derivation, Konversion und Kurzwortbildung. Komposition, die ein Hauptverfahren der substantivischen Wortbildung in der vorliegenden Arbeit ist, beruht auf der Zusammensetzung mindestens von zwei Wӧrtern oder Konfixen zu einem Kompositum. Die analysierten zusammengesetzten Substantive wurden pharmazeutischen Texten entnommen, die einen Zweig der Fachtexte bilden. Die Analyse der zusammengesetzten Substantiven, die in jedem Beispiel substantivische Basis haben, wird in zwei Typen eingeteilt, also berücksichtigt zweigliedrige und dreigliedrige Substantive. Diese Substantive werden auch weiter in Untergruppen gegliedert.pl
dc.abstract.plCel niniejszej pracy polegał na przedstawieniu struktury słowotwórstwa i rzeczowników złożonych na podstawie wybranych oraz dostępnych publikacji. Słowotwórstwo, które stanowi część morfologii i leksyki, zajmuje się tworzeniem nowych słów. Słowa te powstają za pomocą kombinacji poszczególnych znaków językowych, czyli składają się z istniejących morfemów i leksemów. W języku niemieckim wyróżnia się następujące typy słowotwórstwa rzeczowników: kompozycję lub złożenie, derywację, konwersję oraz skrótowce. W języku polskim wymienia się podobne typy słowotwórstwa rzeczowników, mianowicie: kompozycję, derywację, konwersję i skrótowce. Kompozycja, która stanowi w niniejszej pracy główną metodę tworzenia rzeczowników złożonych, polega na złożeniu ze sobą co najmniej dwóch słów lub konfiksów, które w ten sposób tworzą złożenie. Analizowane rzeczowniki złożone zostały zaczerpnięte z farmaceutycznych tekstów, które należą do tekstów fachowych. Analiza tych rzeczowników złożonych, które w każdym przykładzie mają rzeczownikową podstawę, została podzielona na dwie grupy, czyli na rzeczowniki dwudzielne i trójdzielne. Każdą z tych grup podzielono kolejno na odpowiednie podgrupy.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.contributor.advisorFeret, Andrzejpl
dc.contributor.authorDora, Edytapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerKaleta-Wojtasik, Sławomira - 128596 pl
dc.contributor.reviewerFeret, Andrzejpl
dc.date.accessioned2020-07-23T22:50:06Z
dc.date.available2020-07-23T22:50:06Z
dc.date.submitted2012-07-03pl
dc.fieldofstudyfilologia germańskapl
dc.identifier.apddiploma-64558-133710pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178111
dc.languagegerpl
dc.subject.enword formation, compound noun, composition, derivationpl
dc.subject.otherWortbildung, zusammengesetzte Substantive, Komposition, Derivationpl
dc.subject.plsłowotwórstwo, rzeczowniki złożone, kompozycja, derywacjapl
dc.titleZu Wiedergabemöglichkeiten der deutschen zusammengesetzten Substantive im Polnischen am Beispiel der pharmazeutischen Packungsbeilagenpl
dc.title.alternativeWarianty tłumaczenia rzeczowników złożonych na język polski na podstawie ulotek farmaceutycznychpl
dc.title.alternativeDifrent possibility of translation of compound nouns into Polish language on the basis of pharmaceutical leafletpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The objective of this work was to show the structure and word formation of compound nouns on the basis of selected and available publications. Word-formation, which is part of the morphology and lexis, is responsible for creating new words. These words are formed by the combination of individual linguistic signs, which are composed of existing morphemes and lexemes. In German the following types of word formation of nouns: composition or assembly, derivation, conversion, and acronyms. In Polish, mentions a similar type of word formation of nouns, namely, composition, derivation, conversion, and acronyms. The composition, which is in the present work the main method for creating compound nouns, is to deposit with him at least two words or konfixes, which thus form a composite. The analyzed compound nouns were taken from the pharmaceutical texts that belong to professional texts. Analysis of compound nouns, which in each example are nouns basis, was divided into two groups, namely the bipartite and tripartite nouns. Each of these groups in turn divided into the appropriate subgroups.
dc.abstract.otherpl
Das Ziel der vorliegenden Arbeit bestand darin, anhand der gewӓhlten, zugӓnglichen Publikationen die Struktur der Wortbildung und der zusammengesetzten Substantive darzustellen. Die Wortbildung, die ein Teil der Morphologie und Lexik ist, hat das Ziel, neue Wӧrter zu bilden. Diese neuen Wӧrter entstehen mit Hilfe von der Kombination einzelner Sprachzeichen, also sie bestehen aus bekannten Morphemen und Lexemen. Deutsche substantivische Wortbildungstypen bilden: Komposition oder Zusammensetzung, Derivation oder Ableitung, Konversion und Kurzwortbildung. In der polnischen Sprache lassen sich ӓhnliche substantivische Wortbildungstypen erwӓhnen und zwar: Komposition, Derivation, Konversion und Kurzwortbildung. Komposition, die ein Hauptverfahren der substantivischen Wortbildung in der vorliegenden Arbeit ist, beruht auf der Zusammensetzung mindestens von zwei Wӧrtern oder Konfixen zu einem Kompositum. Die analysierten zusammengesetzten Substantive wurden pharmazeutischen Texten entnommen, die einen Zweig der Fachtexte bilden. Die Analyse der zusammengesetzten Substantiven, die in jedem Beispiel substantivische Basis haben, wird in zwei Typen eingeteilt, also berücksichtigt zweigliedrige und dreigliedrige Substantive. Diese Substantive werden auch weiter in Untergruppen gegliedert.
dc.abstract.plpl
Cel niniejszej pracy polegał na przedstawieniu struktury słowotwórstwa i rzeczowników złożonych na podstawie wybranych oraz dostępnych publikacji. Słowotwórstwo, które stanowi część morfologii i leksyki, zajmuje się tworzeniem nowych słów. Słowa te powstają za pomocą kombinacji poszczególnych znaków językowych, czyli składają się z istniejących morfemów i leksemów. W języku niemieckim wyróżnia się następujące typy słowotwórstwa rzeczowników: kompozycję lub złożenie, derywację, konwersję oraz skrótowce. W języku polskim wymienia się podobne typy słowotwórstwa rzeczowników, mianowicie: kompozycję, derywację, konwersję i skrótowce. Kompozycja, która stanowi w niniejszej pracy główną metodę tworzenia rzeczowników złożonych, polega na złożeniu ze sobą co najmniej dwóch słów lub konfiksów, które w ten sposób tworzą złożenie. Analizowane rzeczowniki złożone zostały zaczerpnięte z farmaceutycznych tekstów, które należą do tekstów fachowych. Analiza tych rzeczowników złożonych, które w każdym przykładzie mają rzeczownikową podstawę, została podzielona na dwie grupy, czyli na rzeczowniki dwudzielne i trójdzielne. Każdą z tych grup podzielono kolejno na odpowiednie podgrupy.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.contributor.advisorpl
Feret, Andrzej
dc.contributor.authorpl
Dora, Edyta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Kaleta-Wojtasik, Sławomira - 128596
dc.contributor.reviewerpl
Feret, Andrzej
dc.date.accessioned
2020-07-23T22:50:06Z
dc.date.available
2020-07-23T22:50:06Z
dc.date.submittedpl
2012-07-03
dc.fieldofstudypl
filologia germańska
dc.identifier.apdpl
diploma-64558-133710
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178111
dc.languagepl
ger
dc.subject.enpl
word formation, compound noun, composition, derivation
dc.subject.otherpl
Wortbildung, zusammengesetzte Substantive, Komposition, Derivation
dc.subject.plpl
słowotwórstwo, rzeczowniki złożone, kompozycja, derywacja
dc.titlepl
Zu Wiedergabemöglichkeiten der deutschen zusammengesetzten Substantive im Polnischen am Beispiel der pharmazeutischen Packungsbeilagen
dc.title.alternativepl
Warianty tłumaczenia rzeczowników złożonych na język polski na podstawie ulotek farmaceutycznych
dc.title.alternativepl
Difrent possibility of translation of compound nouns into Polish language on the basis of pharmaceutical leaflet
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Lubawa
5
Wroclaw
2
Dublin
1
Gdansk
1
Grevesmuehlen
1
Shanghai
1
Warsaw
1
Włocławek
1

No access

No Thumbnail Available