Potencjał transformacyjny doświadczeń z pogranicza śmierci

master
dc.abstract.enNear-death experiences are profound subjective events with cognitive, emotional and transcendental components. They are reported most commonly by people who have faced a life-threatening situation. Although several possible mechanisms have been proposed, relatively little is known about the etiology of these experiences. The present thesis deals with the consequences of near-death experiences for psychosocial functioning. A retrospective quantitative study comparing a pattern of change in values, beliefs and attitudes has been undertaken on a sample of 33 individuals who had a near-death experience and 24 individuals who had a similar life-threatening incident but without a corresponding NDE (control group). The study has revealed significant intergroup differences in self-acceptance, concern for others, quest for meaning, sense of purpose, spirituality and death anxiety. Additionally, some subjects have manifested a tendency for passive suicidal ideation. There was no correlation between the extent of aftereffects and the depth of experience, neither a difference in life satisfaction and risk-taking behaviour. Near-death experiences may thus foster a significant life transformation. The thesis discusses their potential explanations and ramifications.pl
dc.abstract.otherDoświadczenia z pogranicza śmierci to subiektywne przeżycia opisywane nierzadko przez osoby, które znalazły się w sytuacji zagrożenia życia. Dotychczasowe próby wyjaśnienia etiologii tych zjawisk uznać należy za niewystarczające i wymagające dalszych badań. Niniejsza praca skupia się na wycinku problematyki doświadczeń z pogranicza śmierci poświęconemu ich skutkom dla funkcjonowania psychospołecznego. W ilościowym badaniu retrospektywnym porównano dwie grupy osób, których cechą wspólną było znalezienie się w sytuacji poważnego zagrożenia życia – jedna przeżyła doświadczenie z pogranicza śmierci (N = 33), druga nie (N = 24), stanowiąc grupę kontrolną. Wykazano istotne różnice międzygrupowe w obszarze takich zmiennych jak akceptacja siebie, troska o innych, poszukiwanie sensu, poczucie celu, duchowość, lęk przed śmiercią oraz globalny wskaźnik zmiany. Ponadto, część osób, które przeżyły doświadczenie z pogranicza śmierci charakteryzowała pasywna ideacja samobójcza. Nie było korelacji między stopniem zaistniałych zmian a głębokością doświadczenia. Podobnie, nie wykazano istotnych różnic w poziomie satysfakcji z życia oraz nasileniu zachowań ryzykownych. Podsumowując, doświadczenia z pogranicza śmierci mogą wywoływać szereg zmian, które przyjmują postać transformacji w dziedzinie wartości, postaw i przekonań.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGrzymała-Moszczyńska, Halina - 128228 pl
dc.contributor.authorŚmigielski, Łukaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerDobroczyński, Bartłomiej - 127735 pl
dc.contributor.reviewerGrzymała-Moszczyńska, Halina - 128228 pl
dc.date.accessioned2020-07-21T23:14:25Z
dc.date.available2020-07-21T23:14:25Z
dc.date.submitted2011-10-27pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-62593-65211pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176165
dc.subject.ennear-death experience, death, thanatopsychology, psychosocial functioning, spiritualitypl
dc.subject.otherdoświadczenie z pogranicza śmierci, śmierć, tanatopsychologia, funkcjonowanie psychospołeczne, duchowośćpl
dc.titlePotencjał transformacyjny doświadczeń z pogranicza śmiercipl
dc.title.alternativeThe transforming potential of near-death experiencespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Near-death experiences are profound subjective events with cognitive, emotional and transcendental components. They are reported most commonly by people who have faced a life-threatening situation. Although several possible mechanisms have been proposed, relatively little is known about the etiology of these experiences. The present thesis deals with the consequences of near-death experiences for psychosocial functioning. A retrospective quantitative study comparing a pattern of change in values, beliefs and attitudes has been undertaken on a sample of 33 individuals who had a near-death experience and 24 individuals who had a similar life-threatening incident but without a corresponding NDE (control group). The study has revealed significant intergroup differences in self-acceptance, concern for others, quest for meaning, sense of purpose, spirituality and death anxiety. Additionally, some subjects have manifested a tendency for passive suicidal ideation. There was no correlation between the extent of aftereffects and the depth of experience, neither a difference in life satisfaction and risk-taking behaviour. Near-death experiences may thus foster a significant life transformation. The thesis discusses their potential explanations and ramifications.
dc.abstract.otherpl
Doświadczenia z pogranicza śmierci to subiektywne przeżycia opisywane nierzadko przez osoby, które znalazły się w sytuacji zagrożenia życia. Dotychczasowe próby wyjaśnienia etiologii tych zjawisk uznać należy za niewystarczające i wymagające dalszych badań. Niniejsza praca skupia się na wycinku problematyki doświadczeń z pogranicza śmierci poświęconemu ich skutkom dla funkcjonowania psychospołecznego. W ilościowym badaniu retrospektywnym porównano dwie grupy osób, których cechą wspólną było znalezienie się w sytuacji poważnego zagrożenia życia – jedna przeżyła doświadczenie z pogranicza śmierci (N = 33), druga nie (N = 24), stanowiąc grupę kontrolną. Wykazano istotne różnice międzygrupowe w obszarze takich zmiennych jak akceptacja siebie, troska o innych, poszukiwanie sensu, poczucie celu, duchowość, lęk przed śmiercią oraz globalny wskaźnik zmiany. Ponadto, część osób, które przeżyły doświadczenie z pogranicza śmierci charakteryzowała pasywna ideacja samobójcza. Nie było korelacji między stopniem zaistniałych zmian a głębokością doświadczenia. Podobnie, nie wykazano istotnych różnic w poziomie satysfakcji z życia oraz nasileniu zachowań ryzykownych. Podsumowując, doświadczenia z pogranicza śmierci mogą wywoływać szereg zmian, które przyjmują postać transformacji w dziedzinie wartości, postaw i przekonań.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Grzymała-Moszczyńska, Halina - 128228
dc.contributor.authorpl
Śmigielski, Łukasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Dobroczyński, Bartłomiej - 127735
dc.contributor.reviewerpl
Grzymała-Moszczyńska, Halina - 128228
dc.date.accessioned
2020-07-21T23:14:25Z
dc.date.available
2020-07-21T23:14:25Z
dc.date.submittedpl
2011-10-27
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-62593-65211
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176165
dc.subject.enpl
near-death experience, death, thanatopsychology, psychosocial functioning, spirituality
dc.subject.otherpl
doświadczenie z pogranicza śmierci, śmierć, tanatopsychologia, funkcjonowanie psychospołeczne, duchowość
dc.titlepl
Potencjał transformacyjny doświadczeń z pogranicza śmierci
dc.title.alternativepl
The transforming potential of near-death experiences
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Krakow
4
Poznan
3
Warsaw
3
Dublin
2
Bialystok
1
Boguchwala
1
Opole
1

No access

No Thumbnail Available