Zmiany w zachowaniach uzależnieniowych pod wpływem farmakoterapii metylofenidatem wśród dorosłych z ADHD

master
dc.abstract.enAttention-deficit/hyperactivity disorder is a chronic neurodevelopmental disorder, persisting into adulthood in approx. 50% of cases. Adults with ADHD have a high comorbidity rate of other psychiatric disorders, among which substance use disorders and behavioral addictions are frequently mentioned. Adults with ADHD are in a group of increased risk due to a higher likelihood of complications of addictive behavior, which negatively impact their physical, mental and social wellbeing. Research aimed at finding effective ways of reducing this risk is therefore needed. The purpose of this study was to examine changes in addictive behavior among adults with ADHD during methylphenidate pharmacotherapy, which is the most common form of ADHD treatment. To examine addictive behaviors related to substance use, the study included a measure of tobacco addiction. Due to alarming reports of negative psycho-physiological effects of problematic social media use, as well as discussions comparing it to behavioral addictions, measurement of behaviors associated with social media use was also included. A longitudinal study on a group of adults with ADHD was conducted. Results showed that during treatment with methylphenidate, subjects spent less time using social media and scored lower on the Bergen Social Media Addiction Scale. Additionally, the study showed significant improvements in reaction time and the ability to sustain attention, along with a decrease in impulsivity and hyperactivity during treatment. Results indicate that methylphenidate pharmacotherapy may be helpful not only in reducing the severity of ADHD symptoms, but also in reducing non-substance addictive behaviors. No significant change in behavior related to tobacco use was observed.pl
dc.abstract.plZespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi jest przewlekłym zaburzeniem neurorozwojowym, utrzymującym się w wieku dorosłym w ok. 50% przypadków. Wśród dorosłych z ADHD obserwuje się wysoki współczynnik współwystępowania innych zaburzeń psychicznych, spośród których często wymieniane są zaburzenia związane z używaniem substancji oraz uzależnienia behawioralne. Dorośli z ADHD znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka ze względu na zwiększone prawdopodobieństwo występowania powikłań zachowań uzależnieniowych, wpływających na ich zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne. Istotne jest prowadzenie badań, które pozwoliłyby na znalezienie skutecznych sposobów ograniczenia tego ryzyka. Celem przeprowadzonego badania było zbadanie zmian w zachowaniach uzależnieniowych w grupie dorosłych z ADHD podczas farmakoterapii metylofenidatem, która jest najczęściej stosowaną formą leczenia tego zaburzenia. W celu zbadania zachowań związanych z używaniem substancji, w badaniu uwzględniono pomiar uzależnienia od tytoniu. Ze względu na niepokojące doniesienia o negatywnych skutkach psychofizycznych problematycznego korzystania z mediów społecznościowych oraz dyskusji porównujących te zachowania z uzależnieniem behawioralnym, uwzględniono także pomiar zachowań związanych z korzystaniem z mediów społecznościowych. Przeprowadzono badanie podłużne na grupie dorosłych z ADHD. Wykazano, że podczas farmakoterapii metylofenidatem badani spędzali mniej czasu na korzystaniu z mediów społecznościowych oraz uzyskali niższy wynik na Skali Uzależnienia od Mediów Społecznościowych Bergen. Ponadto, badania wykazały istotną poprawę w zakresie czasu reakcji oraz zdolności do podtrzymywania uwagi, przy jednoczesnym ograniczeniu impulsywności i nadaktywności podczas leczenia. Wyniki wskazują, że farmakoterapia metylofenidatem może być pomocna nie tylko w zmniejszeniu nasilenia symptomów ADHD, ale także w ograniczaniu zachowań uzależnieniowych niezwiązanych z używaniem substancji. Nie wykazano istotnej zmiany w zachowaniach związanych z korzystaniem z wyrobów tytoniowych podczas leczenia.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSolecki, Wojciechpl
dc.contributor.authorFoltyn, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSolecki, Wojciechpl
dc.contributor.reviewerGerc, Krzysztof - 161437 pl
dc.date.accessioned2023-10-25T21:47:18Z
dc.date.available2023-10-25T21:47:18Z
dc.date.submitted2023-10-24pl
dc.fieldofstudyneuropsychologia i neurokognitywistykapl
dc.identifier.apddiploma-166128-258612pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322122
dc.languagepolpl
dc.subject.enadult ADHD, methylphenidate, addictive behaviors, problematic social media use, tobacco use disorder, MOXO continuous performance testpl
dc.subject.plADHD u dorosłych, metylofenidat, zachowania uzależnieniowe, problematyczne korzystanie z mediów społecznościowych, uzależnienie od tytoniu, test ciągłego wykonywania MOXOpl
dc.titleZmiany w zachowaniach uzależnieniowych pod wpływem farmakoterapii metylofenidatem wśród dorosłych z ADHDpl
dc.title.alternativeChanges in addictive behaviors under the influence of methylphenidate pharmacotherapy in adults with ADHDpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Attention-deficit/hyperactivity disorder is a chronic neurodevelopmental disorder, persisting into adulthood in approx. 50% of cases. Adults with ADHD have a high comorbidity rate of other psychiatric disorders, among which substance use disorders and behavioral addictions are frequently mentioned. Adults with ADHD are in a group of increased risk due to a higher likelihood of complications of addictive behavior, which negatively impact their physical, mental and social wellbeing. Research aimed at finding effective ways of reducing this risk is therefore needed. The purpose of this study was to examine changes in addictive behavior among adults with ADHD during methylphenidate pharmacotherapy, which is the most common form of ADHD treatment. To examine addictive behaviors related to substance use, the study included a measure of tobacco addiction. Due to alarming reports of negative psycho-physiological effects of problematic social media use, as well as discussions comparing it to behavioral addictions, measurement of behaviors associated with social media use was also included. A longitudinal study on a group of adults with ADHD was conducted. Results showed that during treatment with methylphenidate, subjects spent less time using social media and scored lower on the Bergen Social Media Addiction Scale. Additionally, the study showed significant improvements in reaction time and the ability to sustain attention, along with a decrease in impulsivity and hyperactivity during treatment. Results indicate that methylphenidate pharmacotherapy may be helpful not only in reducing the severity of ADHD symptoms, but also in reducing non-substance addictive behaviors. No significant change in behavior related to tobacco use was observed.
dc.abstract.plpl
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi jest przewlekłym zaburzeniem neurorozwojowym, utrzymującym się w wieku dorosłym w ok. 50% przypadków. Wśród dorosłych z ADHD obserwuje się wysoki współczynnik współwystępowania innych zaburzeń psychicznych, spośród których często wymieniane są zaburzenia związane z używaniem substancji oraz uzależnienia behawioralne. Dorośli z ADHD znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka ze względu na zwiększone prawdopodobieństwo występowania powikłań zachowań uzależnieniowych, wpływających na ich zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne. Istotne jest prowadzenie badań, które pozwoliłyby na znalezienie skutecznych sposobów ograniczenia tego ryzyka. Celem przeprowadzonego badania było zbadanie zmian w zachowaniach uzależnieniowych w grupie dorosłych z ADHD podczas farmakoterapii metylofenidatem, która jest najczęściej stosowaną formą leczenia tego zaburzenia. W celu zbadania zachowań związanych z używaniem substancji, w badaniu uwzględniono pomiar uzależnienia od tytoniu. Ze względu na niepokojące doniesienia o negatywnych skutkach psychofizycznych problematycznego korzystania z mediów społecznościowych oraz dyskusji porównujących te zachowania z uzależnieniem behawioralnym, uwzględniono także pomiar zachowań związanych z korzystaniem z mediów społecznościowych. Przeprowadzono badanie podłużne na grupie dorosłych z ADHD. Wykazano, że podczas farmakoterapii metylofenidatem badani spędzali mniej czasu na korzystaniu z mediów społecznościowych oraz uzyskali niższy wynik na Skali Uzależnienia od Mediów Społecznościowych Bergen. Ponadto, badania wykazały istotną poprawę w zakresie czasu reakcji oraz zdolności do podtrzymywania uwagi, przy jednoczesnym ograniczeniu impulsywności i nadaktywności podczas leczenia. Wyniki wskazują, że farmakoterapia metylofenidatem może być pomocna nie tylko w zmniejszeniu nasilenia symptomów ADHD, ale także w ograniczaniu zachowań uzależnieniowych niezwiązanych z używaniem substancji. Nie wykazano istotnej zmiany w zachowaniach związanych z korzystaniem z wyrobów tytoniowych podczas leczenia.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Solecki, Wojciech
dc.contributor.authorpl
Foltyn, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Solecki, Wojciech
dc.contributor.reviewerpl
Gerc, Krzysztof - 161437
dc.date.accessioned
2023-10-25T21:47:18Z
dc.date.available
2023-10-25T21:47:18Z
dc.date.submittedpl
2023-10-24
dc.fieldofstudypl
neuropsychologia i neurokognitywistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-166128-258612
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322122
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
adult ADHD, methylphenidate, addictive behaviors, problematic social media use, tobacco use disorder, MOXO continuous performance test
dc.subject.plpl
ADHD u dorosłych, metylofenidat, zachowania uzależnieniowe, problematyczne korzystanie z mediów społecznościowych, uzależnienie od tytoniu, test ciągłego wykonywania MOXO
dc.titlepl
Zmiany w zachowaniach uzależnieniowych pod wpływem farmakoterapii metylofenidatem wśród dorosłych z ADHD
dc.title.alternativepl
Changes in addictive behaviors under the influence of methylphenidate pharmacotherapy in adults with ADHD
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
40
Views per month
Views per city
Warsaw
12
Wroclaw
7
Krakow
5
Bialystok
2
Bytom
2
Brzezinka
1
Bydgoszcz
1
Gdynia
1
Kowalewo Pomorskie
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available
Collections