Marketing dóbr luksusowych

master
dc.abstract.enThe purpose of this thesis is to present the market of luxury goods with particular emphasis on the Polish market and an attempt to analyze it. Research methods such as observation, analysis of documents, analysis of indicators, survey, interpretations of available reports were used here. The study contains the economic and sociological characteristics of the luxury goods market and the consumers of this market. With the increase in incomes, Polish consumers are more willing to buy higher-end products. A question-based study of attitudes towards luxury allowed us to distinguish the following criteria associated with this concept: highest quality, high price, uniqueness, high aesthetic value. The subject of the study is to determine how Poles define luxury products and how wages affect consumer purchasing choices. The analysis provided allows us to conclude that earnings have a huge impact on luxury goods for consumers and for their knowledge.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest przedstawienie rynku dóbr luksusowych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku polskiego oraz próbą dokonania jego analizy. Wykorzystano tutaj takie metody badawcze, jak: obserwację, analizę dokumentów, analizę wskaźników, ankietę, interpretacje dostępnych raportów. Opracowanie zawiera charakterystykę ekonomiczno-socjologiczną rynku dóbr luksusowych oraz konsumentów tego rynku. Wraz ze wzrostem dochodów polscy konsumenci coraz chętniej kupują produkty wyższej klasy. Oparte na kwestionariuszu badanie postaw wobec luksusu pozwoliło wyróżnić następujące kryteria kojarzące się z tym pojęciem: najwyższa jakość, wysoka cena, unikatowość, duża wartość estetyczna. Przedmiotem badań jest ustalenie jak Polacy definiują produkty luksusowe oraz jak zarobki wpływają na wybory zakupowe konsumentów. Zgromadzone analizy pozwalają na sformułowanie wniosku, że zarobki maja ogromny wpływ na dobra luksusowe zarówno na ich wybór przez konsumentów jak i na wiedzę o nich.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWyciślak, Sławomir - 132795 pl
dc.contributor.authorSzcześniak, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWyciślak, Sławomir - 132795 pl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T09:25:49Z
dc.date.available2020-07-27T09:25:49Z
dc.date.submitted2017-07-11pl
dc.fieldofstudyekonomia menedżerskapl
dc.identifier.apddiploma-116879-216973pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222129
dc.languagepolpl
dc.subject.enresearch - luxury goods - consumers - luxury brand - marketingpl
dc.subject.plbadania - dobra luksusowe – konsumenci - marka luksusowa - marketingpl
dc.titleMarketing dóbr luksusowychpl
dc.title.alternativeMarketing of luxury goodspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this thesis is to present the market of luxury goods with particular emphasis on the Polish market and an attempt to analyze it. Research methods such as observation, analysis of documents, analysis of indicators, survey, interpretations of available reports were used here. The study contains the economic and sociological characteristics of the luxury goods market and the consumers of this market. With the increase in incomes, Polish consumers are more willing to buy higher-end products. A question-based study of attitudes towards luxury allowed us to distinguish the following criteria associated with this concept: highest quality, high price, uniqueness, high aesthetic value. The subject of the study is to determine how Poles define luxury products and how wages affect consumer purchasing choices. The analysis provided allows us to conclude that earnings have a huge impact on luxury goods for consumers and for their knowledge.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest przedstawienie rynku dóbr luksusowych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku polskiego oraz próbą dokonania jego analizy. Wykorzystano tutaj takie metody badawcze, jak: obserwację, analizę dokumentów, analizę wskaźników, ankietę, interpretacje dostępnych raportów. Opracowanie zawiera charakterystykę ekonomiczno-socjologiczną rynku dóbr luksusowych oraz konsumentów tego rynku. Wraz ze wzrostem dochodów polscy konsumenci coraz chętniej kupują produkty wyższej klasy. Oparte na kwestionariuszu badanie postaw wobec luksusu pozwoliło wyróżnić następujące kryteria kojarzące się z tym pojęciem: najwyższa jakość, wysoka cena, unikatowość, duża wartość estetyczna. Przedmiotem badań jest ustalenie jak Polacy definiują produkty luksusowe oraz jak zarobki wpływają na wybory zakupowe konsumentów. Zgromadzone analizy pozwalają na sformułowanie wniosku, że zarobki maja ogromny wpływ na dobra luksusowe zarówno na ich wybór przez konsumentów jak i na wiedzę o nich.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wyciślak, Sławomir - 132795
dc.contributor.authorpl
Szcześniak, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wyciślak, Sławomir - 132795
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.date.accessioned
2020-07-27T09:25:49Z
dc.date.available
2020-07-27T09:25:49Z
dc.date.submittedpl
2017-07-11
dc.fieldofstudypl
ekonomia menedżerska
dc.identifier.apdpl
diploma-116879-216973
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222129
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
research - luxury goods - consumers - luxury brand - marketing
dc.subject.plpl
badania - dobra luksusowe – konsumenci - marka luksusowa - marketing
dc.titlepl
Marketing dóbr luksusowych
dc.title.alternativepl
Marketing of luxury goods
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
126
Views per month
Views per city
Warsaw
19
Gdynia
12
Poznan
11
Wroclaw
11
Krakow
9
Gdansk
6
Lodz
6
Rzeszów
6
Belzyce
3
Fareham
3

No access

No Thumbnail Available