Pamięć autobiograficzna. Przypadek Marka Edelmana

master
dc.abstract.enThe subject of my work is comparison and analysis of Marek Edelman’s narrative about the Warsaw Ghetto Uprising and his outlook which included, selected by me, important issues, in the context of mechanisms of autobiographical memory. During the German occupation Marek Edelman was actively involved in the activities of the Jewish underground in the Warsaw ghetto. He co-edited illegal Jewish press, was a board member of the Bund and the Jewish Fighting Organization. During the Warsaw Ghetto Uprising in 1943 he was deputy of chief of the Jewish Fighting Organization, Mordechai Anielewicz and commanded big group of insurgents. 10th may, 1943 together with a group of Jewish rebels walked out of the channels outside the ghetto, from where they were taken out of Warsaw. After the Warsaw ghetto uprising with his friends he was hidden in the capital and they took part in the Warsaw Uprising as a group of Jewish Fighting Organization, subordinate to the People's Army. After the war he settled in Lodz, where he graduated the Academy of Medicine and worked as a cardiologist. He took active part in the democratic opposition and cooperated with "Solidarity". In the 90s, he was involved in the affairs of civil war in the former Yugoslavia. Describing the Holocaust he was referring to many important issues. Comparing his statements we can get to know the details of his views, which have been collected in these sections: the God, the Catholic Church, Good and evil, Love - erotic - sexuality, Life and death, Anti-Semitism, Jews and Israel, the Holocaust - "Why is it worth remember" and Germany and Nazism - reconciliation. Autobiographical memory, which is responsible for storing and extracting events of the past, is a specific type of memory. Information that is stored undergoes selection – both: initially when they are first recorded, and at the shaping and recalling. As time passes, there are next informations and experiences, what constitutes a person's worldview. The formation of worldview is therefore a constant process, during which often is altered perception of the events of the past. And that is affected by many different factors. It is worth stressing that important feature of autobiographical memory is its selectivity. Understanding of it is very important to elucidate the mechanisms of memory and functions performed by it.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem mojej pracy jest zestawienie i analiza narracji Marka Edelmana na temat przebiegu powstania w getcie warszawskim oraz jego światopoglądu, na który składają się wybrane przeze mnie istotne zagadnienia w kontekście mechanizmów funkcjonowania pamięci autobiograficznej. Podczas okupacji niemieckiej Marek Edelman był aktywnie zaangażowany w działalność żydowskiego podziemia w getcie warszawskim. Współredagował nielegalną żydowską prasę, był członkiem zarządu Bundu i Żydowskiej Organizacji Bojowej. Podczas powstania w getcie warszawskim w 1943 r. pełnił funkcję zastępcy komendanta głównego ŻOB, Mordechaja Anielewicza i dowodził powstańcami na terenie tzw. szopu szczotkarzy, a następnie walczył wraz nimi w getcie centralnym. 10 maja 1943 r., wraz z grupą żydowskich powstańców wyszedł z kanałów poza terenem getta, skąd zostali przewiezieni poza Warszawę. Po powstaniu w getcie ukrywał się wraz z przyjaciółmi w stolicy, gdzie zastało ich powstanie warszawskie, w którym wzięli udział jako grupa ŻOB podporządkowana Armii Ludowej. Po wojnie zamieszkał w Łodzi, gdzie ukończył studia na Akademii Medycznej i pracował jako kardiolog. Aktywnie działał na rzecz opozycji demokratycznej, współpracował z „Solidarnością”. W latach 90. Był zaangażowany w sprawy wojny domowej w krajach byłej Jugosławii. Opisując Zagładę odnosił się do wielu istotnych kwestii. Zestawiając jego wypowiedzi można poznać szczegóły jego poglądów, które zostały zebrane w poszczególnych podrozdziałach: Bóg, Kościół Katolicki, Dobro i zło, Miłość – erotyzm – seksualność, Życie i śmierć, Antysemityzm, Żydzi i Izrael, Holocaust –„Jaki to ma sens pamiętać” oraz Niemcy i nazizm – pojednanie. Pamięć autobiograficzna, która odpowiada za przechowywanie i wydobywanie wydarzeń z przeszłości jest specyficznym rodzajem pamięci. Informacje, które za jej pomocą są magazynowane ulegają selekcji – zarówno na początku przy ich zapisywaniu, jak i przy ich kształtowaniu i przypominaniu. W miarę upływu czasu do przechowywanych danych dochodzą kolejne informacje pochodzące z nowych doświadczeń, co składa się na światopogląd danej osoby. Formowanie się światopoglądu jest więc nieustannym procesem, w którego trakcie niejednokrotnie zmianie ulega postrzeganie wydarzeń z przeszłości, na które wpływ ma wiele rozmaitych czynników. Ważną cechą działania pamięci autobiograficznej jest zwłaszcza jej wybiórczość, której zrozumienie jest bardzo ważne dla wyjaśnienia mechanizmów działania pamięci oraz pełnionej przez nią funkcji.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorGąsowski, Tomasz - 128041 pl
dc.contributor.authorHabina, Andrzejpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerPolit, Jakub - 131500 pl
dc.contributor.reviewerGąsowski, Tomasz - 128041 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T16:45:42Z
dc.date.available2020-07-26T16:45:42Z
dc.date.submitted2015-10-07pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-99848-97324pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206996
dc.languagepolpl
dc.subject.enMarek Edelman, Warsaw Ghetto Uprising, autobiographical memory, outlook, Holocaustpl
dc.subject.plMarek Edelman, Powstanie w getcie warszawskim, pamięć autobiograficzna, światopogląd, Holocaustpl
dc.titlePamięć autobiograficzna. Przypadek Marka Edelmanapl
dc.title.alternativeAutobiographical memory. The Case of Marek Edelmanpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of my work is comparison and analysis of Marek Edelman’s narrative about the Warsaw Ghetto Uprising and his outlook which included, selected by me, important issues, in the context of mechanisms of autobiographical memory. During the German occupation Marek Edelman was actively involved in the activities of the Jewish underground in the Warsaw ghetto. He co-edited illegal Jewish press, was a board member of the Bund and the Jewish Fighting Organization. During the Warsaw Ghetto Uprising in 1943 he was deputy of chief of the Jewish Fighting Organization, Mordechai Anielewicz and commanded big group of insurgents. 10th may, 1943 together with a group of Jewish rebels walked out of the channels outside the ghetto, from where they were taken out of Warsaw. After the Warsaw ghetto uprising with his friends he was hidden in the capital and they took part in the Warsaw Uprising as a group of Jewish Fighting Organization, subordinate to the People's Army. After the war he settled in Lodz, where he graduated the Academy of Medicine and worked as a cardiologist. He took active part in the democratic opposition and cooperated with "Solidarity". In the 90s, he was involved in the affairs of civil war in the former Yugoslavia. Describing the Holocaust he was referring to many important issues. Comparing his statements we can get to know the details of his views, which have been collected in these sections: the God, the Catholic Church, Good and evil, Love - erotic - sexuality, Life and death, Anti-Semitism, Jews and Israel, the Holocaust - "Why is it worth remember" and Germany and Nazism - reconciliation. Autobiographical memory, which is responsible for storing and extracting events of the past, is a specific type of memory. Information that is stored undergoes selection – both: initially when they are first recorded, and at the shaping and recalling. As time passes, there are next informations and experiences, what constitutes a person's worldview. The formation of worldview is therefore a constant process, during which often is altered perception of the events of the past. And that is affected by many different factors. It is worth stressing that important feature of autobiographical memory is its selectivity. Understanding of it is very important to elucidate the mechanisms of memory and functions performed by it.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem mojej pracy jest zestawienie i analiza narracji Marka Edelmana na temat przebiegu powstania w getcie warszawskim oraz jego światopoglądu, na który składają się wybrane przeze mnie istotne zagadnienia w kontekście mechanizmów funkcjonowania pamięci autobiograficznej. Podczas okupacji niemieckiej Marek Edelman był aktywnie zaangażowany w działalność żydowskiego podziemia w getcie warszawskim. Współredagował nielegalną żydowską prasę, był członkiem zarządu Bundu i Żydowskiej Organizacji Bojowej. Podczas powstania w getcie warszawskim w 1943 r. pełnił funkcję zastępcy komendanta głównego ŻOB, Mordechaja Anielewicza i dowodził powstańcami na terenie tzw. szopu szczotkarzy, a następnie walczył wraz nimi w getcie centralnym. 10 maja 1943 r., wraz z grupą żydowskich powstańców wyszedł z kanałów poza terenem getta, skąd zostali przewiezieni poza Warszawę. Po powstaniu w getcie ukrywał się wraz z przyjaciółmi w stolicy, gdzie zastało ich powstanie warszawskie, w którym wzięli udział jako grupa ŻOB podporządkowana Armii Ludowej. Po wojnie zamieszkał w Łodzi, gdzie ukończył studia na Akademii Medycznej i pracował jako kardiolog. Aktywnie działał na rzecz opozycji demokratycznej, współpracował z „Solidarnością”. W latach 90. Był zaangażowany w sprawy wojny domowej w krajach byłej Jugosławii. Opisując Zagładę odnosił się do wielu istotnych kwestii. Zestawiając jego wypowiedzi można poznać szczegóły jego poglądów, które zostały zebrane w poszczególnych podrozdziałach: Bóg, Kościół Katolicki, Dobro i zło, Miłość – erotyzm – seksualność, Życie i śmierć, Antysemityzm, Żydzi i Izrael, Holocaust –„Jaki to ma sens pamiętać” oraz Niemcy i nazizm – pojednanie. Pamięć autobiograficzna, która odpowiada za przechowywanie i wydobywanie wydarzeń z przeszłości jest specyficznym rodzajem pamięci. Informacje, które za jej pomocą są magazynowane ulegają selekcji – zarówno na początku przy ich zapisywaniu, jak i przy ich kształtowaniu i przypominaniu. W miarę upływu czasu do przechowywanych danych dochodzą kolejne informacje pochodzące z nowych doświadczeń, co składa się na światopogląd danej osoby. Formowanie się światopoglądu jest więc nieustannym procesem, w którego trakcie niejednokrotnie zmianie ulega postrzeganie wydarzeń z przeszłości, na które wpływ ma wiele rozmaitych czynników. Ważną cechą działania pamięci autobiograficznej jest zwłaszcza jej wybiórczość, której zrozumienie jest bardzo ważne dla wyjaśnienia mechanizmów działania pamięci oraz pełnionej przez nią funkcji.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Gąsowski, Tomasz - 128041
dc.contributor.authorpl
Habina, Andrzej
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Polit, Jakub - 131500
dc.contributor.reviewerpl
Gąsowski, Tomasz - 128041
dc.date.accessioned
2020-07-26T16:45:42Z
dc.date.available
2020-07-26T16:45:42Z
dc.date.submittedpl
2015-10-07
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-99848-97324
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206996
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Marek Edelman, Warsaw Ghetto Uprising, autobiographical memory, outlook, Holocaust
dc.subject.plpl
Marek Edelman, Powstanie w getcie warszawskim, pamięć autobiograficzna, światopogląd, Holocaust
dc.titlepl
Pamięć autobiograficzna. Przypadek Marka Edelmana
dc.title.alternativepl
Autobiographical memory. The Case of Marek Edelman
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Warsaw
2
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Chandler
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available