Wpływ kinesiotapingu na obrzęk limfatyczny u kobiet po operacyjnym leczeniu raka piersi.

master
dc.abstract.enIntroduction: The main treatment for breast cancer is a surgical procedure. Removal of the lymph nodes result in abnormalities of lymph drainage from the upper limb. The treatment of lymphedema is based on a complete decongestive therapy. Kinesiotaping can be considered as its complement.The aim of the study: The aim of the study was to evaluate the effect of kinesiotaping application on reduction of lymphoedema in women after surgical treatment of breast cancer.Material and methods: The study included 35 women with lymphedema after surgical treatment of breast cancer. The clinical examination included: measurement of circuit of the upper limbs, measurement of range of movement in the joints of the affected limb, muscle strength assessment and carrying out the author's survey.Results: There was no significant difference in the average reduction of lymphedema between the group that received kinesiotaping and the control group. In both groups obtained reduction in circuits of upper limb, improvement in mobility of joints and improvement in muscle strength.Conclusion: Kinesiotaping can be used in addition to the complete decongestive therapy in women with lymphedema after surgical treatment for breast cancer.pl
dc.abstract.plWstęp: Podstawową metodą leczenia raka piersi, najczęściej występującego nowotworu złośliwego u kobiet w Polsce, jest postępowanie chirurgiczne. W wyniku usunięcia węzłów chłonnych pachowych dochodzi do zaburzeń prawidłowego odpływu chłonki z kończyny górnej i powstawania obrzęku limfatycznego. W jego leczeniu wiodącą rolę ogrywa kompleksowa terapia przeciwobrzękowa, natomiast jej uzupełnieniem może być metoda kinesiotapingu.Cel badania: Celem badania była ocena wpływu aplikacji kinesiotaping na zmniejszenie obrzęku limfatycznego u kobiet po operacyjnym leczeniu raka piersi.Materiały i metody: Badaniem objęto 35 kobiet z obrzękiem limfatycznym po operacyjnym leczeniu raka piersi. Badanie kliniczne obejmowało: pomiar obwodów kończyn górnych, pomiar zakresów ruchomości w stawach kończyny zajętej obrzękiem, ocenę siły mięśniowej oraz przeprowadzenie autorskiej ankiety.Wyniki: U pacjentów nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic w średniej redukcji obrzęku limfatycznego pomiędzy grupą stosującą kinesiotaping i grupą kontrolną. W obu grupach uzyskano redukcję obwodów kończyny górnej, poprawę ruchomości w stawach oraz poprawę siły mięśniowej.Wnioski: Kinesiotaping może być stosowany jako uzupełnienie kompleksowej terapii przeciwobrzękowej u kobiet z obrzękiem limfatycznym po leczeniu operacyjnym z powodu raka piersi.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorSzwarczyk, Wojciech - 200761 pl
dc.contributor.authorWogórka, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerNowobilski, Romanpl
dc.contributor.reviewerSzwarczyk, Wojciech - 200761 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T20:03:41Z
dc.date.available2020-07-24T20:03:41Z
dc.date.submitted2013-09-30pl
dc.fieldofstudyfizjoterapiapl
dc.identifier.apddiploma-81679-95260pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191271
dc.languagepolpl
dc.subject.enbreast cancer, lymphedema, complete decongestive therapy, kinesiotapingpl
dc.subject.plrak piersi, obrzęk limfatyczny, kompleksowa terapia przeciwobrzękowa, kinesiotapingpl
dc.titleWpływ kinesiotapingu na obrzęk limfatyczny u kobiet po operacyjnym leczeniu raka piersi.pl
dc.title.alternativeThe impact of kinesiotaping on lymphedema in women after surgical treatment of breast cancer.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: The main treatment for breast cancer is a surgical procedure. Removal of the lymph nodes result in abnormalities of lymph drainage from the upper limb. The treatment of lymphedema is based on a complete decongestive therapy. Kinesiotaping can be considered as its complement.The aim of the study: The aim of the study was to evaluate the effect of kinesiotaping application on reduction of lymphoedema in women after surgical treatment of breast cancer.Material and methods: The study included 35 women with lymphedema after surgical treatment of breast cancer. The clinical examination included: measurement of circuit of the upper limbs, measurement of range of movement in the joints of the affected limb, muscle strength assessment and carrying out the author's survey.Results: There was no significant difference in the average reduction of lymphedema between the group that received kinesiotaping and the control group. In both groups obtained reduction in circuits of upper limb, improvement in mobility of joints and improvement in muscle strength.Conclusion: Kinesiotaping can be used in addition to the complete decongestive therapy in women with lymphedema after surgical treatment for breast cancer.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Podstawową metodą leczenia raka piersi, najczęściej występującego nowotworu złośliwego u kobiet w Polsce, jest postępowanie chirurgiczne. W wyniku usunięcia węzłów chłonnych pachowych dochodzi do zaburzeń prawidłowego odpływu chłonki z kończyny górnej i powstawania obrzęku limfatycznego. W jego leczeniu wiodącą rolę ogrywa kompleksowa terapia przeciwobrzękowa, natomiast jej uzupełnieniem może być metoda kinesiotapingu.Cel badania: Celem badania była ocena wpływu aplikacji kinesiotaping na zmniejszenie obrzęku limfatycznego u kobiet po operacyjnym leczeniu raka piersi.Materiały i metody: Badaniem objęto 35 kobiet z obrzękiem limfatycznym po operacyjnym leczeniu raka piersi. Badanie kliniczne obejmowało: pomiar obwodów kończyn górnych, pomiar zakresów ruchomości w stawach kończyny zajętej obrzękiem, ocenę siły mięśniowej oraz przeprowadzenie autorskiej ankiety.Wyniki: U pacjentów nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic w średniej redukcji obrzęku limfatycznego pomiędzy grupą stosującą kinesiotaping i grupą kontrolną. W obu grupach uzyskano redukcję obwodów kończyny górnej, poprawę ruchomości w stawach oraz poprawę siły mięśniowej.Wnioski: Kinesiotaping może być stosowany jako uzupełnienie kompleksowej terapii przeciwobrzękowej u kobiet z obrzękiem limfatycznym po leczeniu operacyjnym z powodu raka piersi.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Szwarczyk, Wojciech - 200761
dc.contributor.authorpl
Wogórka, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Nowobilski, Roman
dc.contributor.reviewerpl
Szwarczyk, Wojciech - 200761
dc.date.accessioned
2020-07-24T20:03:41Z
dc.date.available
2020-07-24T20:03:41Z
dc.date.submittedpl
2013-09-30
dc.fieldofstudypl
fizjoterapia
dc.identifier.apdpl
diploma-81679-95260
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191271
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
breast cancer, lymphedema, complete decongestive therapy, kinesiotaping
dc.subject.plpl
rak piersi, obrzęk limfatyczny, kompleksowa terapia przeciwobrzękowa, kinesiotaping
dc.titlepl
Wpływ kinesiotapingu na obrzęk limfatyczny u kobiet po operacyjnym leczeniu raka piersi.
dc.title.alternativepl
The impact of kinesiotaping on lymphedema in women after surgical treatment of breast cancer.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
87
Views per month
Views per city
Krakow
12
Warsaw
8
Poznan
7
Wroclaw
6
Szczecin
4
Cielesnica
3
Dublin
2
Katowice
2
Rzeszów
2
Chicago
1

No access

No Thumbnail Available