Facje, profil i geneza warstw lgockich w rejonie Kaczyny (Beskid Mały)

master
dc.abstract.enThis master thesis is devoted to detailed, mainly macroscopic, sedimentological reaserch of the Lgota Beds (Albian-Cenomanian) at the area of the village Kaczyna (Beskid Mały). Seven lithofacies were distinguished on the basis of this research. Six of these lithofacies embrace deposits of low to high density turbidity currents, and one deposits of free (pelagic) settling of the biogenic and terrigenous material from water column. It was also proved that material which builds the studied deposits was transported from south-west, where the distributary channel mouth was located. Sedimentation of the Lgota Beds was changeable, what is emphasized by the definite decrease of sand content up the succession. The facies of the Lgota Beds in the study area and their vertical arrangement indicate their sedimentation on the outer fan with relatively flat relief, intersected by sparse, shallow channels without levees, partially on basin plain, on disoxic or anoxic sea bed.pl
dc.abstract.plPraca poświęcona jest szczegółowym, głównie makroskopowym, badaniom sedymentologicznym warstw lgockich (alb-cenoman) na terenie Kaczyny (Beskid Mały). Na podstawie tych badań wydzielono siedem litofacji badanych utworów. Spośród tych litofacji sześć obejmuje utwory prądów zawiesinowych niskiej do wysokiej gęstości, a jedna swobodnego (pelagicznego) opadania materiału biogenicznego i terygenicznego ze słupa wody. Dowiedziono również, że materiał budujący badane utwory transportowany był z południowego-zachodu, gdzie znajdowało się ujście kanału rozprowadzającego. Sedymentacja warstw lgockich była zmienna, co zaznacza się wyraźnym spadkiem zawartości piasku w górę profilu. Facje warstw lgockich na badanym terenie i ich pionowy układ wskazują, że sedymentacja odbywała się na stożku zewnętrznym o stosunkowo wyrównanej rzeźbie, którą przecinały nieliczne, płytkie kanały pozbawione wałów brzegowych, a częściowo na równi basenowej, na dnie słabo natlenionym (dysoksycznym) i anoksycznym.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorLeszczyński, Stanisław - 129917 pl
dc.contributor.authorSzymańska, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerUchman, Alfred - 132472 pl
dc.contributor.reviewerLeszczyński, Stanisław - 129917 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T22:11:15Z
dc.date.available2020-07-23T22:11:15Z
dc.date.submitted2012-10-16pl
dc.fieldofstudygeologiapl
dc.fieldofstudyspecjalizacja geologiczno-poszukiwawczapl
dc.identifier.apddiploma-63900-63821pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177501
dc.languagepolpl
dc.subject.enOuter Carpathians, Silesian Nappe, Kaczyna, Albian, Cenomanian, Lgota Beds, flysch, sedimentationpl
dc.subject.plKarpaty Zewnętrzne, płaszczowina śląska, Kaczyna, alb, cenoman, warstwy lgockie, flisz, sedymentacjapl
dc.titleFacje, profil i geneza warstw lgockich w rejonie Kaczyny (Beskid Mały)pl
dc.title.alternativeProfile, facies and genesis of the Lgota Beds in Kaczyna (Beskid Mały)pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This master thesis is devoted to detailed, mainly macroscopic, sedimentological reaserch of the Lgota Beds (Albian-Cenomanian) at the area of the village Kaczyna (Beskid Mały). Seven lithofacies were distinguished on the basis of this research. Six of these lithofacies embrace deposits of low to high density turbidity currents, and one deposits of free (pelagic) settling of the biogenic and terrigenous material from water column. It was also proved that material which builds the studied deposits was transported from south-west, where the distributary channel mouth was located. Sedimentation of the Lgota Beds was changeable, what is emphasized by the definite decrease of sand content up the succession. The facies of the Lgota Beds in the study area and their vertical arrangement indicate their sedimentation on the outer fan with relatively flat relief, intersected by sparse, shallow channels without levees, partially on basin plain, on disoxic or anoxic sea bed.
dc.abstract.plpl
Praca poświęcona jest szczegółowym, głównie makroskopowym, badaniom sedymentologicznym warstw lgockich (alb-cenoman) na terenie Kaczyny (Beskid Mały). Na podstawie tych badań wydzielono siedem litofacji badanych utworów. Spośród tych litofacji sześć obejmuje utwory prądów zawiesinowych niskiej do wysokiej gęstości, a jedna swobodnego (pelagicznego) opadania materiału biogenicznego i terygenicznego ze słupa wody. Dowiedziono również, że materiał budujący badane utwory transportowany był z południowego-zachodu, gdzie znajdowało się ujście kanału rozprowadzającego. Sedymentacja warstw lgockich była zmienna, co zaznacza się wyraźnym spadkiem zawartości piasku w górę profilu. Facje warstw lgockich na badanym terenie i ich pionowy układ wskazują, że sedymentacja odbywała się na stożku zewnętrznym o stosunkowo wyrównanej rzeźbie, którą przecinały nieliczne, płytkie kanały pozbawione wałów brzegowych, a częściowo na równi basenowej, na dnie słabo natlenionym (dysoksycznym) i anoksycznym.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Leszczyński, Stanisław - 129917
dc.contributor.authorpl
Szymańska, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Uchman, Alfred - 132472
dc.contributor.reviewerpl
Leszczyński, Stanisław - 129917
dc.date.accessioned
2020-07-23T22:11:15Z
dc.date.available
2020-07-23T22:11:15Z
dc.date.submittedpl
2012-10-16
dc.fieldofstudypl
geologia
dc.fieldofstudypl
specjalizacja geologiczno-poszukiwawcza
dc.identifier.apdpl
diploma-63900-63821
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177501
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Outer Carpathians, Silesian Nappe, Kaczyna, Albian, Cenomanian, Lgota Beds, flysch, sedimentation
dc.subject.plpl
Karpaty Zewnętrzne, płaszczowina śląska, Kaczyna, alb, cenoman, warstwy lgockie, flisz, sedymentacja
dc.titlepl
Facje, profil i geneza warstw lgockich w rejonie Kaczyny (Beskid Mały)
dc.title.alternativepl
Profile, facies and genesis of the Lgota Beds in Kaczyna (Beskid Mały)
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Wadowice
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Sanok
1

No access

No Thumbnail Available