Chłoniak Hodgkina - przebieg choroby i zapotrzebowanie na wsparcie - studium przypadku

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Hodgkin's lymphoma is a neoplastic disease of the lymphatic system, during which the most important thing is to select the appropriate type of treatment, depending on the stage of the disease. It is also important to provide an adequate level of support, for which the demand may increase significantly during the course of the disease.Purpose: The aim of the work was to evaluate health problems which appear during Hodgkin lymphoma and define the need for support of the test person.Materials and methods: The case study method was used in my thesis – a study of an individual case. The research techniques used to conduct the study are: survey technique, interview technique, observation, analysis of medical records, measurements of vital functions. Research tools are an original questionnaire, BSSS scale.Results: The test person is a 21 year old girl that experienced many side effects after having undergone 4 cycles of chemotherapy. Current symptoms: enlarged lymph nodes, fatigue, fainting, limb swelling and abdominal pain. A recurrence of the disease is suspected. The greatest difficulties in the course of the disease relate to maintaining a healthy body weight, accepting her appearance, talking to the family about the disease. Other big difficulties are with “religious practice, social interactions and the necessity to limit contact with animals”. She considers the support received from her family as sufficient, and nurses, oncologist and psychologists are the source of the greatest support from the medical team. The test person is in great demand for support.Conclusions: Everyone with Hodgkin's Lymphoma can have different kinds and severities of difficulties. The need for support is an individual matter and each patient, as far as possible, should assess the quality of the provided support, as well as, the support given to him and also have information on where to look for support. The therapeutic team, and nurses in particular, play an important role in providing support.pl
dc.abstract.plWstęp: Chłoniak Hodgkina to choroba nowotworowa układu chłonnego, w czasie trwania której najważniejsze jest dobranie odpowiedniego rodzaju leczenia, w zależności od stopnia zaawansowania choroby. Nie bez znaczenia jest zapewnienie odpowiedniego poziomu wsparcia, na które zapotrzebowanie może znacznie wzrosnąć w czasie trwania choroby. Cel: Celem pracy była ocena występujących trudności w przebiegu Chłoniaka Hodgkina u badanej osoby oraz określenie jej zapotrzebowania na wsparcie.Materiały i metody: W pracy zastosowana została metoda case study – studium indywidualnego przypadku. Techniki badawcze wykorzystane do przeprowadzenia badania to: technika ankiety, technika wywiadu, obserwacja, analiza dokumentacji medycznej, pomiary funkcji życiowych. Narzędzia badawcze to autorski kwestionariusz ankiety, podskala BSSS.Wyniki: Badana w wieku 21 lat, jest po 4 cyklach chemioterapii i doświadcza wielu skutków ubocznych. Aktualnie występujące objawy choroby to: powiększone węzły chłonne, męczliwość, omdlenia, obrzęki kończyn, bóle brzucha. Podejrzewany jest nawrót choroby. Największe trudności w przebiegu choroby dotyczą utrzymania prawidłowej masy ciała, akceptacji wyglądu, prowadzenia rozmowy z rodziną o chorobie. Inne trudności są z „praktyką religijną, ze spotkaniami towarzyskimi, z koniecznością unikania kontaktów ze zwierzętami”. Wsparcie otrzymywane od rodziny uważa za wystarczające, a w zespole medycznym źródłem największego wsparcia są dla niej pielęgniarki, psychologowie i lekarz onkolog. Zapotrzebowanie na wsparcie u badanej jest duże.Wnioski: Każda osoba zmagająca się z Chłoniakiem Hodgkina może mieć różny rodzaj i natężenie towarzyszących jej trudności. Zapotrzebowanie na wsparcie jest kwestią indywidualną i każdy chory, w miarę możliwości, sam powinien je ocenić, podobnie jak udzielne mu wsparcie, a także mieć informację, gdzie szukać wsparcia. Istotną rolę w udzielaniu wsparcia pełni zespół terapeutyczny, a w szczególności pielęgniarki.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorWojtas, Katarzyna - 133813 pl
dc.contributor.authorGryboś, Kamilapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerWojtas, Katarzyna - 133813 pl
dc.contributor.reviewerOgórek-Tęcza, Beata - 133025 pl
dc.date.accessioned2022-07-08T21:38:34Z
dc.date.available2022-07-08T21:38:34Z
dc.date.submitted2022-07-06pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-155923-276752pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295629
dc.languagepolpl
dc.subject.enHodgkin's lymphoma, the course of the disease, supportpl
dc.subject.plChłoniak Hodgkina, przebieg choroby, wsparciepl
dc.titleChłoniak Hodgkina - przebieg choroby i zapotrzebowanie na wsparcie - studium przypadkupl
dc.title.alternativeHodgkin's lymphoma - the course of the disease and the need for support - a case studypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Hodgkin's lymphoma is a neoplastic disease of the lymphatic system, during which the most important thing is to select the appropriate type of treatment, depending on the stage of the disease. It is also important to provide an adequate level of support, for which the demand may increase significantly during the course of the disease.Purpose: The aim of the work was to evaluate health problems which appear during Hodgkin lymphoma and define the need for support of the test person.Materials and methods: The case study method was used in my thesis – a study of an individual case. The research techniques used to conduct the study are: survey technique, interview technique, observation, analysis of medical records, measurements of vital functions. Research tools are an original questionnaire, BSSS scale.Results: The test person is a 21 year old girl that experienced many side effects after having undergone 4 cycles of chemotherapy. Current symptoms: enlarged lymph nodes, fatigue, fainting, limb swelling and abdominal pain. A recurrence of the disease is suspected. The greatest difficulties in the course of the disease relate to maintaining a healthy body weight, accepting her appearance, talking to the family about the disease. Other big difficulties are with “religious practice, social interactions and the necessity to limit contact with animals”. She considers the support received from her family as sufficient, and nurses, oncologist and psychologists are the source of the greatest support from the medical team. The test person is in great demand for support.Conclusions: Everyone with Hodgkin's Lymphoma can have different kinds and severities of difficulties. The need for support is an individual matter and each patient, as far as possible, should assess the quality of the provided support, as well as, the support given to him and also have information on where to look for support. The therapeutic team, and nurses in particular, play an important role in providing support.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Chłoniak Hodgkina to choroba nowotworowa układu chłonnego, w czasie trwania której najważniejsze jest dobranie odpowiedniego rodzaju leczenia, w zależności od stopnia zaawansowania choroby. Nie bez znaczenia jest zapewnienie odpowiedniego poziomu wsparcia, na które zapotrzebowanie może znacznie wzrosnąć w czasie trwania choroby. Cel: Celem pracy była ocena występujących trudności w przebiegu Chłoniaka Hodgkina u badanej osoby oraz określenie jej zapotrzebowania na wsparcie.Materiały i metody: W pracy zastosowana została metoda case study – studium indywidualnego przypadku. Techniki badawcze wykorzystane do przeprowadzenia badania to: technika ankiety, technika wywiadu, obserwacja, analiza dokumentacji medycznej, pomiary funkcji życiowych. Narzędzia badawcze to autorski kwestionariusz ankiety, podskala BSSS.Wyniki: Badana w wieku 21 lat, jest po 4 cyklach chemioterapii i doświadcza wielu skutków ubocznych. Aktualnie występujące objawy choroby to: powiększone węzły chłonne, męczliwość, omdlenia, obrzęki kończyn, bóle brzucha. Podejrzewany jest nawrót choroby. Największe trudności w przebiegu choroby dotyczą utrzymania prawidłowej masy ciała, akceptacji wyglądu, prowadzenia rozmowy z rodziną o chorobie. Inne trudności są z „praktyką religijną, ze spotkaniami towarzyskimi, z koniecznością unikania kontaktów ze zwierzętami”. Wsparcie otrzymywane od rodziny uważa za wystarczające, a w zespole medycznym źródłem największego wsparcia są dla niej pielęgniarki, psychologowie i lekarz onkolog. Zapotrzebowanie na wsparcie u badanej jest duże.Wnioski: Każda osoba zmagająca się z Chłoniakiem Hodgkina może mieć różny rodzaj i natężenie towarzyszących jej trudności. Zapotrzebowanie na wsparcie jest kwestią indywidualną i każdy chory, w miarę możliwości, sam powinien je ocenić, podobnie jak udzielne mu wsparcie, a także mieć informację, gdzie szukać wsparcia. Istotną rolę w udzielaniu wsparcia pełni zespół terapeutyczny, a w szczególności pielęgniarki.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Wojtas, Katarzyna - 133813
dc.contributor.authorpl
Gryboś, Kamila
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Wojtas, Katarzyna - 133813
dc.contributor.reviewerpl
Ogórek-Tęcza, Beata - 133025
dc.date.accessioned
2022-07-08T21:38:34Z
dc.date.available
2022-07-08T21:38:34Z
dc.date.submittedpl
2022-07-06
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-155923-276752
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295629
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Hodgkin's lymphoma, the course of the disease, support
dc.subject.plpl
Chłoniak Hodgkina, przebieg choroby, wsparcie
dc.titlepl
Chłoniak Hodgkina - przebieg choroby i zapotrzebowanie na wsparcie - studium przypadku
dc.title.alternativepl
Hodgkin's lymphoma - the course of the disease and the need for support - a case study
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Nowa Deba
3
Warsaw
3
Katowice
2
Gdynia
1
Gliwice
1
Krakow
1
Majdan Krolewski
1
Opole
1
Resko
1
Słupsk
1

No access

No Thumbnail Available