„Ocena polskich procedur odwoławczych w prawie zamówień publicznych w świetle wymogów prawa Unii Europejskiej”

master
dc.abstract.enThis thesis evaluates the procedures on public procurement, codified in Polish legislation, in the context of European Union law. Therefore, the next few chapters describe the institutions of the Polish appeal procedure (including their practical application by the National Board of Appeal) in light of European Union law governing this issue of the Treaty, namely the Charter of Fundamental Rights and the appropriate directives of the European Parliament, together with the interpretations adopted by the European Court of Justice in its judgments within the scope of the subject matter.The first chapter addresses preliminary matters (the reference of use, the scope of a contractual relationship, the basic principles of public procurement and control of contracting authorities). The main body of this thesis assesses the entities authorized to appeal and complain, the substantive appeal (violation of the law by the contracting authority, the concept of interest, injury or possibility of the injury) and complaints, as well as the formal conditions for the application of protective measures (time limits and their written form). The rest of the thesis addresses remedies, including compensation claims (damages). It also discusses the subject of appeals and the conditions needing to be met for recognition by the National Board of Appeal of a judicial authority within the meaning of Art. 267 TFEU, providing rules for appeal, followed by consideration of how the complaint is handled. The analysis ends with a concluding summary.pl
dc.abstract.plPraca została poświęcona ocenie procedur odwoławczych funkcjonujących w systemie polskiego prawa w zakresie zamówień publicznych w kontekście prawa Unii Europejskiej. Z tego też względu w kolejnych rozdziałach pracy poszczególne instytucje funkcjonujące w polskiej procedurze odwoławczej (w tym również ich praktyczne zastosowanie przez Krajową Izbę Odwoławczą) zostały omówione w świetle wymogów prawa Unii Europejskiej tj. normujących powyższe zagadnienie postanowień Traktatowych, Karty Praw Podstawowych oraz właściwych Dyrektyw Parlamentu Europejskiego wraz z przedstawieniem ich interpretacji przyjętej przez Trybunał Sprawiedliwości w wyrokach z zakresu przedmiotowej tematyki. Pierwszy rozdział pracy omawia podstawowe zagadnienia tj. zakres zastosowania, strony stosunku zobowiązaniowego, podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych oraz kontroli decyzji instytucji zamawiających. W zasadniczej części pracy scharakteryzowano podmioty uprawnione do wniesienia odwołania i skargi, przesłanki materialne odwołania (tj. naruszenie prawa przez instytucję zamawiającą, pojęcie interesu, przesłankę poniesienia lub możliwości poniesienia szkody) oraz skargi, a także przesłanki formalne zastosowania środków ochrony prawnej (zachowanie terminu oraz przypisanej formy). W dalszej części pracy scharakteryzowano środki ochrony prawnej, w tym także omówiono roszczenie odszkodowawcze podmiotu odwołującego się oraz scharakteryzowano przesłanki uznania Krajowej Izby Odwoławczej za organ sądowy w rozumieniu art. 267 TFUE przedstawiając zasady postępowania odwoławczego, a w dalszej kolejności scharakteryzowano postepowanie skargowe. Tak przeprowadzona analiza kończy się podsumowaniem zawierającym wnioski.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPółtorak, Nina - 131538 pl
dc.contributor.authorZięba, Bożenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerSołtysińska, Aleksandra - 173756 pl
dc.contributor.reviewerPółtorak, Nina - 131538 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T18:53:40Z
dc.date.available2020-07-24T18:53:40Z
dc.date.submitted2013-09-16pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-77709-101230pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190182
dc.languagepolpl
dc.subject.enProcedures on public procurement, Polish legislation, European Union lawpl
dc.subject.plprocedury odwoławcze w zamówieniach publicznych, polskie ustawodawstwo, prawo UEpl
dc.title„Ocena polskich procedur odwoławczych w prawie zamówień publicznych w świetle wymogów prawa Unii Europejskiej”pl
dc.title.alternativeEvaluation of the procedures Polish public procurement law in the light of European Union lawpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis evaluates the procedures on public procurement, codified in Polish legislation, in the context of European Union law. Therefore, the next few chapters describe the institutions of the Polish appeal procedure (including their practical application by the National Board of Appeal) in light of European Union law governing this issue of the Treaty, namely the Charter of Fundamental Rights and the appropriate directives of the European Parliament, together with the interpretations adopted by the European Court of Justice in its judgments within the scope of the subject matter.The first chapter addresses preliminary matters (the reference of use, the scope of a contractual relationship, the basic principles of public procurement and control of contracting authorities). The main body of this thesis assesses the entities authorized to appeal and complain, the substantive appeal (violation of the law by the contracting authority, the concept of interest, injury or possibility of the injury) and complaints, as well as the formal conditions for the application of protective measures (time limits and their written form). The rest of the thesis addresses remedies, including compensation claims (damages). It also discusses the subject of appeals and the conditions needing to be met for recognition by the National Board of Appeal of a judicial authority within the meaning of Art. 267 TFEU, providing rules for appeal, followed by consideration of how the complaint is handled. The analysis ends with a concluding summary.
dc.abstract.plpl
Praca została poświęcona ocenie procedur odwoławczych funkcjonujących w systemie polskiego prawa w zakresie zamówień publicznych w kontekście prawa Unii Europejskiej. Z tego też względu w kolejnych rozdziałach pracy poszczególne instytucje funkcjonujące w polskiej procedurze odwoławczej (w tym również ich praktyczne zastosowanie przez Krajową Izbę Odwoławczą) zostały omówione w świetle wymogów prawa Unii Europejskiej tj. normujących powyższe zagadnienie postanowień Traktatowych, Karty Praw Podstawowych oraz właściwych Dyrektyw Parlamentu Europejskiego wraz z przedstawieniem ich interpretacji przyjętej przez Trybunał Sprawiedliwości w wyrokach z zakresu przedmiotowej tematyki. Pierwszy rozdział pracy omawia podstawowe zagadnienia tj. zakres zastosowania, strony stosunku zobowiązaniowego, podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych oraz kontroli decyzji instytucji zamawiających. W zasadniczej części pracy scharakteryzowano podmioty uprawnione do wniesienia odwołania i skargi, przesłanki materialne odwołania (tj. naruszenie prawa przez instytucję zamawiającą, pojęcie interesu, przesłankę poniesienia lub możliwości poniesienia szkody) oraz skargi, a także przesłanki formalne zastosowania środków ochrony prawnej (zachowanie terminu oraz przypisanej formy). W dalszej części pracy scharakteryzowano środki ochrony prawnej, w tym także omówiono roszczenie odszkodowawcze podmiotu odwołującego się oraz scharakteryzowano przesłanki uznania Krajowej Izby Odwoławczej za organ sądowy w rozumieniu art. 267 TFUE przedstawiając zasady postępowania odwoławczego, a w dalszej kolejności scharakteryzowano postepowanie skargowe. Tak przeprowadzona analiza kończy się podsumowaniem zawierającym wnioski.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Półtorak, Nina - 131538
dc.contributor.authorpl
Zięba, Bożena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Sołtysińska, Aleksandra - 173756
dc.contributor.reviewerpl
Półtorak, Nina - 131538
dc.date.accessioned
2020-07-24T18:53:40Z
dc.date.available
2020-07-24T18:53:40Z
dc.date.submittedpl
2013-09-16
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-77709-101230
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/190182
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Procedures on public procurement, Polish legislation, European Union law
dc.subject.plpl
procedury odwoławcze w zamówieniach publicznych, polskie ustawodawstwo, prawo UE
dc.titlepl
„Ocena polskich procedur odwoławczych w prawie zamówień publicznych w świetle wymogów prawa Unii Europejskiej”
dc.title.alternativepl
Evaluation of the procedures Polish public procurement law in the light of European Union law
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Bialobrzegi
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available