Wpływy francuskich przekładów Pisma Świętego na tłumaczenie Biblii Brzeskiej (1563)

master
dc.abstract.enThe work is a comparison of Biblia brzeska and three editions of Olivétan's Bible from 1535, 1540 and 1546. In the first chapter, the author describes the context of the development of biblical philology in the sixteenth century and the transformations of that discipline. Subsequently the history of the translation of the Bible to French is outlined. The author discusses the most important editions of the french translations. The attention was drawn particularlly to their possible significance in relation to the Polish translation. The next part presents the context of the creation of Biblia brzeska and its links with the developing of the Reformation movement in Poland. In the analitical part the author compares selected passages from the Scriptures. The fragments refer to sacraments of baptism and eucharist - important from the point of view of Protestant theology. It allowed to place the Biblia brzeska in a broad context.pl
dc.abstract.plPraca stanowi porównanie Biblii Brzeskiej i trzech edycji Biblii Olivétana z 1535, 1540 i 1546 roku na podstawie wybranych fragmentów z Pisma Świętego. W pierwszej części pracy przywołany został szeroki kontekst dotyczący rozwoju filologii biblijnej w XVI wieku i przeobrażeń, którym dyscyplina ta została poddana. Następnie nakreślona została historia tłumaczeń Pisma Świętego na język francuski. Omówione zostały najważniejsze wydania przekładów i zwrócona została uwaga na ich możliwe znaczenie w stosunku do polskiego przekładu. W kolejnej części przedstawiony został kontekst powstania Biblii brzeskiej. Zaakcentowane zostały jej związki z rozwijającym się ruchem reformacyjnym w Polsce. W części analitycznej przeprowadzone zostało porównanie. Analizowane fragmenty dotyczyły sakramentów chrztu i eucharystii – istotnych z punktu widzenia teologii protestanckiej. Pozwoliło to na osadzenie Biblii brzeskiej w szerokim kontekście przemian religijnych.pl
dc.affiliationOśrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznychpl
dc.contributor.advisorKoryl, Jakubpl
dc.contributor.authorMotyka, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/SDOMISHpl
dc.contributor.reviewerKoryl, Jakubpl
dc.contributor.reviewerNiedźwiedź, Jakub - 130940 pl
dc.date.accessioned2021-10-14T04:41:29Z
dc.date.available2021-10-14T04:41:29Z
dc.date.submitted2021-09-27pl
dc.fieldofstudypolonistyka - komparatystyka w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznychpl
dc.identifier.apddiploma-153763-226359pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280034
dc.languagepolpl
dc.subject.enBiblia brzeska, Jan Kalwin, biblical philology, Jacques Lefèvre d’Étaples, Sebastian Castellionpl
dc.subject.plBiblia brzeska, Jan Kalwin, filologia biblijna, Jacques Lefèvre d’Étaples, Sebastian Castellionpl
dc.titleWpływy francuskich przekładów Pisma Świętego na tłumaczenie Biblii Brzeskiej (1563)pl
dc.title.alternativeInfluences of the French translations of the Bible on the translation of Biblia Brzeska (1563)pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work is a comparison of Biblia brzeska and three editions of Olivétan's Bible from 1535, 1540 and 1546. In the first chapter, the author describes the context of the development of biblical philology in the sixteenth century and the transformations of that discipline. Subsequently the history of the translation of the Bible to French is outlined. The author discusses the most important editions of the french translations. The attention was drawn particularlly to their possible significance in relation to the Polish translation. The next part presents the context of the creation of Biblia brzeska and its links with the developing of the Reformation movement in Poland. In the analitical part the author compares selected passages from the Scriptures. The fragments refer to sacraments of baptism and eucharist - important from the point of view of Protestant theology. It allowed to place the Biblia brzeska in a broad context.
dc.abstract.plpl
Praca stanowi porównanie Biblii Brzeskiej i trzech edycji Biblii Olivétana z 1535, 1540 i 1546 roku na podstawie wybranych fragmentów z Pisma Świętego. W pierwszej części pracy przywołany został szeroki kontekst dotyczący rozwoju filologii biblijnej w XVI wieku i przeobrażeń, którym dyscyplina ta została poddana. Następnie nakreślona została historia tłumaczeń Pisma Świętego na język francuski. Omówione zostały najważniejsze wydania przekładów i zwrócona została uwaga na ich możliwe znaczenie w stosunku do polskiego przekładu. W kolejnej części przedstawiony został kontekst powstania Biblii brzeskiej. Zaakcentowane zostały jej związki z rozwijającym się ruchem reformacyjnym w Polsce. W części analitycznej przeprowadzone zostało porównanie. Analizowane fragmenty dotyczyły sakramentów chrztu i eucharystii – istotnych z punktu widzenia teologii protestanckiej. Pozwoliło to na osadzenie Biblii brzeskiej w szerokim kontekście przemian religijnych.
dc.affiliationpl
Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
dc.contributor.advisorpl
Koryl, Jakub
dc.contributor.authorpl
Motyka, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/SDOMISH
dc.contributor.reviewerpl
Koryl, Jakub
dc.contributor.reviewerpl
Niedźwiedź, Jakub - 130940
dc.date.accessioned
2021-10-14T04:41:29Z
dc.date.available
2021-10-14T04:41:29Z
dc.date.submittedpl
2021-09-27
dc.fieldofstudypl
polonistyka - komparatystyka w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
dc.identifier.apdpl
diploma-153763-226359
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280034
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Biblia brzeska, Jan Kalwin, biblical philology, Jacques Lefèvre d’Étaples, Sebastian Castellion
dc.subject.plpl
Biblia brzeska, Jan Kalwin, filologia biblijna, Jacques Lefèvre d’Étaples, Sebastian Castellion
dc.titlepl
Wpływy francuskich przekładów Pisma Świętego na tłumaczenie Biblii Brzeskiej (1563)
dc.title.alternativepl
Influences of the French translations of the Bible on the translation of Biblia Brzeska (1563)
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
31
Views per month
Views per city
Lublin
5
Wroclaw
3
Gliwice
2
Krakow
2
Lodz
2
Warsaw
2
Boardman
1
Debica
1
Dublin
1
Katowice
1

No access

No Thumbnail Available