Przestępcy seksualni w polskim i irlandzkim systemie penitencjarnym.

master
dc.abstract.enSexual crime has always been a controversial topic due to the fact that it is entering the most intimate zone of human life. It arouses particularly negative emotions in society, is openly criticized and stigmatized. It belongs to this category of crimes that we find difficult to rationalize.This work describes selected issues of treatment of sex offenders in Ireland and Poland. However, it is not a comparative work, but an attempt to show some elements of the government’s activities and society's cooperation in fighting in this category of crime.It should also be remembered that the fight against sexual crime doesn’t end when offender is being sent to prison and eliminated from society for a certain time. In fact, work in prison is just beginning. What is more, therapeutic interactions shouldn’t end at the end of imprisonment.After leaving the prison, when there is a lack of specialized influence and discipline, the offender is exposed to many temptations and his path of return to crime appears as the most profitable option of survival in a new, unknown world.pl
dc.abstract.plPrzestępczość seksualna od zawsze stanowiła kontrowersyjny temat, z uwagi na fakt, że stanowi wkroczenie w najbardziej intymną strefę życia człowieka. Budzi szczególnie negatywne emocje w społeczeństwie, jest otwarcie krytykowana i piętnowana. Należy bowiem do tej kategorii przestępstw, które trudno nam zracjonalizować.Niniejsza praca opisuje wybrane zagadnienia postępowania wobec sprawców przestępstw seksualnych w Irlandii i w Polsce. Nie stanowi jednak pracy porównawczej, a próbę ukazania pewnych elementów działania Państwa i współpracy społeczeństwa z walce z tą kategorią przestępstw. Należy pamiętać także, że walka z przestępczością seksualną nie kończy się w momencie orzeczenia kary pozbawienia wolności i wyeliminowania sprawcy ze społeczeństwa na określony czas. Tak naprawdę, w zakładzie karnym praca dopiero się rozpoczyna. Co więcej, oddziaływania terapeutyczne i praca nad skazanym nie powinna i nie może zakończyć się w momencie zakończenia odbywania kary pozbawienia wolnościPo zakończeniu odbywania kary izolacyjnej, gdy brakuje specjalistycznych oddziaływań i dyscypliny sprawca narażony jest na wiele pokus i jego droga powrotu do przestępstwa jawi się jako najbardziej opłacalna opcja przeżycia w nowym, nieznanym świecie.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStańdo-Kawecka, Barbara - 132070 pl
dc.contributor.authorBaran, Małgorzatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerStańdo-Kawecka, Barbara - 132070 pl
dc.contributor.reviewerRaglewska, Joanna - 197368 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T03:38:45Z
dc.date.available2020-07-28T03:38:45Z
dc.date.submitted2019-10-08pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-136462-62197pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238384
dc.languagepolpl
dc.subject.ensex offenders, sex crime, therapy, therapeutic system, prison, imprisonment, Ireland, treatment of sex offenders, therapeutic program, history of sexual crime, statistics, prison in Ireland, sex offender, recidivism, therapeutic interactionspl
dc.subject.plprzestępcy seksualni, przestępczość seksualna, terapia, system terapeutyczny, zakład karny, środki zabezpieczające, środki karne, Irlandia, oddziaływania terapeutyczne, historia przestępczości seksualnej, statystyka, zakłady karne w Irlandii, przestępca seksualny, program terapeutyczny, recydywapl
dc.titlePrzestępcy seksualni w polskim i irlandzkim systemie penitencjarnym.pl
dc.title.alternativeSex offenders in the Polish and Irish penitentiary system.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Sexual crime has always been a controversial topic due to the fact that it is entering the most intimate zone of human life. It arouses particularly negative emotions in society, is openly criticized and stigmatized. It belongs to this category of crimes that we find difficult to rationalize.This work describes selected issues of treatment of sex offenders in Ireland and Poland. However, it is not a comparative work, but an attempt to show some elements of the government’s activities and society's cooperation in fighting in this category of crime.It should also be remembered that the fight against sexual crime doesn’t end when offender is being sent to prison and eliminated from society for a certain time. In fact, work in prison is just beginning. What is more, therapeutic interactions shouldn’t end at the end of imprisonment.After leaving the prison, when there is a lack of specialized influence and discipline, the offender is exposed to many temptations and his path of return to crime appears as the most profitable option of survival in a new, unknown world.
dc.abstract.plpl
Przestępczość seksualna od zawsze stanowiła kontrowersyjny temat, z uwagi na fakt, że stanowi wkroczenie w najbardziej intymną strefę życia człowieka. Budzi szczególnie negatywne emocje w społeczeństwie, jest otwarcie krytykowana i piętnowana. Należy bowiem do tej kategorii przestępstw, które trudno nam zracjonalizować.Niniejsza praca opisuje wybrane zagadnienia postępowania wobec sprawców przestępstw seksualnych w Irlandii i w Polsce. Nie stanowi jednak pracy porównawczej, a próbę ukazania pewnych elementów działania Państwa i współpracy społeczeństwa z walce z tą kategorią przestępstw. Należy pamiętać także, że walka z przestępczością seksualną nie kończy się w momencie orzeczenia kary pozbawienia wolności i wyeliminowania sprawcy ze społeczeństwa na określony czas. Tak naprawdę, w zakładzie karnym praca dopiero się rozpoczyna. Co więcej, oddziaływania terapeutyczne i praca nad skazanym nie powinna i nie może zakończyć się w momencie zakończenia odbywania kary pozbawienia wolnościPo zakończeniu odbywania kary izolacyjnej, gdy brakuje specjalistycznych oddziaływań i dyscypliny sprawca narażony jest na wiele pokus i jego droga powrotu do przestępstwa jawi się jako najbardziej opłacalna opcja przeżycia w nowym, nieznanym świecie.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stańdo-Kawecka, Barbara - 132070
dc.contributor.authorpl
Baran, Małgorzata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Stańdo-Kawecka, Barbara - 132070
dc.contributor.reviewerpl
Raglewska, Joanna - 197368
dc.date.accessioned
2020-07-28T03:38:45Z
dc.date.available
2020-07-28T03:38:45Z
dc.date.submittedpl
2019-10-08
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-136462-62197
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238384
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
sex offenders, sex crime, therapy, therapeutic system, prison, imprisonment, Ireland, treatment of sex offenders, therapeutic program, history of sexual crime, statistics, prison in Ireland, sex offender, recidivism, therapeutic interactions
dc.subject.plpl
przestępcy seksualni, przestępczość seksualna, terapia, system terapeutyczny, zakład karny, środki zabezpieczające, środki karne, Irlandia, oddziaływania terapeutyczne, historia przestępczości seksualnej, statystyka, zakłady karne w Irlandii, przestępca seksualny, program terapeutyczny, recydywa
dc.titlepl
Przestępcy seksualni w polskim i irlandzkim systemie penitencjarnym.
dc.title.alternativepl
Sex offenders in the Polish and Irish penitentiary system.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
48
Views per month
Views per city
Krakow
9
Wroclaw
5
Dublin
2
Lodz
2
Poznan
2
Rumia
2
Torun
2
Bartoszyce
1
Bydgoszcz
1
Gaj
1

No access

No Thumbnail Available