Kontrola formalna wniosku o wszczęcie postępowania

licenciate
dc.abstract.enThe aim of the work is to present the procedure of initiation of proceedings and control of the application for initiation of proceedings. General definitions of the application and motion to initiate proceedings are described, and what characterizes jurisdictional proceedings. The work also contains a description of the activities undertaken by the authority as part of the formal control of the submission of an application to initiate proceedings (first of all, which is examined by a public administration authority, whether the requirements for applications and the authority of the authority are met). There was also a discussion in the literature and case-law on the form in which the application should be left without examination, i.e. the procedural consequences of finding formal irregularities in the application to initiate proceedings.pl
dc.abstract.plPraca ma na celu przedstawić procedurę wszczęcia postępowania i kontrolę wniosku o wszczęcie postępowania. Opisane są ogólne definicje podania i wniosku o wszczęcie postępowania oraz czym charakteryzuje się postępowanie jurysdykcyjne. W pracy została również zawarta charakterystyka czynności podejmowanych przez organ w ramach formalnej kontroli wniesienia wniosku o wszczęcie postępowania (przede wszystkim co bada organ administracji publicznej, czy spełnione są wymagania stawiane podaniom oraz właściwość organu). Przedstawiona została również dyskusja występująca w literaturze i orzecznictwie na temat tego w jakiej formie powinno nastąpić pozostawienie podania bez rozpoznania czyli konsekwencje procesowe stwierdzenia nieprawidłowości formalnych wniosku o wszczęcie postępowania.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorCebera, Agatapl
dc.contributor.authorJasińska, Kamilapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerCebera, Agatapl
dc.contributor.reviewerKiełkowski, Tadeusz - 128779 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T08:27:03Z
dc.date.available2020-07-28T08:27:03Z
dc.date.submitted2020-07-10pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-143783-245110pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242739
dc.languagepolpl
dc.subject.enapplication for initiation of proceedings, application, public administration body,pl
dc.subject.plwniosek o wszczęcie postępowania, podanie, organ administracji publicznej,pl
dc.titleKontrola formalna wniosku o wszczęcie postępowaniapl
dc.title.alternativeFormal control of the application for initiation of proceedingspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the work is to present the procedure of initiation of proceedings and control of the application for initiation of proceedings. General definitions of the application and motion to initiate proceedings are described, and what characterizes jurisdictional proceedings. The work also contains a description of the activities undertaken by the authority as part of the formal control of the submission of an application to initiate proceedings (first of all, which is examined by a public administration authority, whether the requirements for applications and the authority of the authority are met). There was also a discussion in the literature and case-law on the form in which the application should be left without examination, i.e. the procedural consequences of finding formal irregularities in the application to initiate proceedings.
dc.abstract.plpl
Praca ma na celu przedstawić procedurę wszczęcia postępowania i kontrolę wniosku o wszczęcie postępowania. Opisane są ogólne definicje podania i wniosku o wszczęcie postępowania oraz czym charakteryzuje się postępowanie jurysdykcyjne. W pracy została również zawarta charakterystyka czynności podejmowanych przez organ w ramach formalnej kontroli wniesienia wniosku o wszczęcie postępowania (przede wszystkim co bada organ administracji publicznej, czy spełnione są wymagania stawiane podaniom oraz właściwość organu). Przedstawiona została również dyskusja występująca w literaturze i orzecznictwie na temat tego w jakiej formie powinno nastąpić pozostawienie podania bez rozpoznania czyli konsekwencje procesowe stwierdzenia nieprawidłowości formalnych wniosku o wszczęcie postępowania.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Cebera, Agata
dc.contributor.authorpl
Jasińska, Kamila
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Cebera, Agata
dc.contributor.reviewerpl
Kiełkowski, Tadeusz - 128779
dc.date.accessioned
2020-07-28T08:27:03Z
dc.date.available
2020-07-28T08:27:03Z
dc.date.submittedpl
2020-07-10
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-143783-245110
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242739
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
application for initiation of proceedings, application, public administration body,
dc.subject.plpl
wniosek o wszczęcie postępowania, podanie, organ administracji publicznej,
dc.titlepl
Kontrola formalna wniosku o wszczęcie postępowania
dc.title.alternativepl
Formal control of the application for initiation of proceedings
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
23
Views per month
Views per city
Krakow
2
Rzeszów
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Kolbuszowa
1
Kutno
1
Nowa Sol
1
Rawa Mazowiecka
1
Torun
1

No access

No Thumbnail Available