Rola systemu wartości w konstruowaniu stereotypu Czechów przez Polaków mieszkających w Krakowie i w Pradze. Analiza porównawcza

master
dc.abstract.enMaster's thesis focuses on the problem of the role of the value system in constructing the stereotype of Czechs by Poles living in Cracow and Prague. In order to present the broader context of the phenomenon, I applied a comparative analysis based on interviews with a group from Cracow and Prague.At work, I answered four main research questions that I set myself before the research. The first concerned similarities and differences in the stereotypes of the Czechs between Poles living in Prague and in Cracow, and whether or not they were related to their value systems. The next question was focused on the value system of Poles living in Cracow and Prague. The last two questions referred to the features that characterize the stereotype of the Czechs constructed by the Poles and the factors influencing them.I obtained the answers to the above research questions by using a qualitative method of data collection. It consisted of conducting twenty in-depth interviews, using the projection method, the social distance scale and the modified value scale developed by Milton Rokeach.pl
dc.abstract.plPraca magisterska skupia się na problematyce roli systemu wartości w konstruowaniu stereotypu Czechów przez Polaków mieszkających w Krakowie i w Pradze. W celu przedstawienia szerszego kontekstu zjawiska zastosowałam analizę porównawczą opartą na wywiadach z grupą z Krakowa oraz z Pragi.W pracy odpowiedziałam na cztery główne pytania badawcze, które postawiłam sobie przed przystąpieniem do badań. Pierwsze z nich dotyczyło podobieństw i różnic w konstruowanych stereotypach Czechów między Polakami mieszkającymi w Pradze i w Krakowie oraz tego czy, i jeśli tak, to jak są one powiązane z ich systemami wartości. Następne z pytań skupiało się na systemie wartości Polaków mieszkających w Krakowie i w Pradze. Dwa ostatnie pytania odnosiły się do cech, którymi charakteryzuje się stereotyp Czechów konstruowany przez Polaków oraz do czynników na niego wpływających.Odpowiedzi na powyższe pytania badawcze uzyskałam stosując jakościową metodę zbierania danych. Polegała ona na przeprowadzeniu dwudziestu wywiadów pogłębionych z użyciem metody projekcyjnej, skali dystansu społecznego oraz zmodyfikowanej na potrzeby badania skali wartości stworzonej przez Miltona Rokeacha.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBogunia-Borowska, Małgorzata - 127388 pl
dc.contributor.authorKocop, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerBogunia-Borowska, Małgorzata - 127388 pl
dc.contributor.reviewerNowak, Piotrpl
dc.date.accessioned2020-07-27T09:53:42Z
dc.date.available2020-07-27T09:53:42Z
dc.date.submitted2017-07-28pl
dc.fieldofstudysocjologiapl
dc.fieldofstudykomunikowanie społecznepl
dc.identifier.apddiploma-117339-167746pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222549
dc.languagepolpl
dc.subject.enStereotypes, Czechs, Value System, Comparison, Values, Cracow, Prague, Qualitative Research.pl
dc.subject.plstereotypy, Czesi, system wartości, porównanie, wartości, Kraków, Praga, badanie jakościowe.pl
dc.titleRola systemu wartości w konstruowaniu stereotypu Czechów przez Polaków mieszkających w Krakowie i w Pradze. Analiza porównawczapl
dc.title.alternativeThe Role of the Value System in Constructing the Stereotype of Czechs by Poles Living in Cracow and Prague. Comparative Analysispl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Master's thesis focuses on the problem of the role of the value system in constructing the stereotype of Czechs by Poles living in Cracow and Prague. In order to present the broader context of the phenomenon, I applied a comparative analysis based on interviews with a group from Cracow and Prague.At work, I answered four main research questions that I set myself before the research. The first concerned similarities and differences in the stereotypes of the Czechs between Poles living in Prague and in Cracow, and whether or not they were related to their value systems. The next question was focused on the value system of Poles living in Cracow and Prague. The last two questions referred to the features that characterize the stereotype of the Czechs constructed by the Poles and the factors influencing them.I obtained the answers to the above research questions by using a qualitative method of data collection. It consisted of conducting twenty in-depth interviews, using the projection method, the social distance scale and the modified value scale developed by Milton Rokeach.
dc.abstract.plpl
Praca magisterska skupia się na problematyce roli systemu wartości w konstruowaniu stereotypu Czechów przez Polaków mieszkających w Krakowie i w Pradze. W celu przedstawienia szerszego kontekstu zjawiska zastosowałam analizę porównawczą opartą na wywiadach z grupą z Krakowa oraz z Pragi.W pracy odpowiedziałam na cztery główne pytania badawcze, które postawiłam sobie przed przystąpieniem do badań. Pierwsze z nich dotyczyło podobieństw i różnic w konstruowanych stereotypach Czechów między Polakami mieszkającymi w Pradze i w Krakowie oraz tego czy, i jeśli tak, to jak są one powiązane z ich systemami wartości. Następne z pytań skupiało się na systemie wartości Polaków mieszkających w Krakowie i w Pradze. Dwa ostatnie pytania odnosiły się do cech, którymi charakteryzuje się stereotyp Czechów konstruowany przez Polaków oraz do czynników na niego wpływających.Odpowiedzi na powyższe pytania badawcze uzyskałam stosując jakościową metodę zbierania danych. Polegała ona na przeprowadzeniu dwudziestu wywiadów pogłębionych z użyciem metody projekcyjnej, skali dystansu społecznego oraz zmodyfikowanej na potrzeby badania skali wartości stworzonej przez Miltona Rokeacha.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bogunia-Borowska, Małgorzata - 127388
dc.contributor.authorpl
Kocop, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Bogunia-Borowska, Małgorzata - 127388
dc.contributor.reviewerpl
Nowak, Piotr
dc.date.accessioned
2020-07-27T09:53:42Z
dc.date.available
2020-07-27T09:53:42Z
dc.date.submittedpl
2017-07-28
dc.fieldofstudypl
socjologia
dc.fieldofstudypl
komunikowanie społeczne
dc.identifier.apdpl
diploma-117339-167746
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222549
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Stereotypes, Czechs, Value System, Comparison, Values, Cracow, Prague, Qualitative Research.
dc.subject.plpl
stereotypy, Czesi, system wartości, porównanie, wartości, Kraków, Praga, badanie jakościowe.
dc.titlepl
Rola systemu wartości w konstruowaniu stereotypu Czechów przez Polaków mieszkających w Krakowie i w Pradze. Analiza porównawcza
dc.title.alternativepl
The Role of the Value System in Constructing the Stereotype of Czechs by Poles Living in Cracow and Prague. Comparative Analysis
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Gliwice
3
Prague
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Konyaalti
1
Krakow
1
Poznan
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available