Proaktywność w perspektywie kontekstualnej a wybrane zasoby dyspozycyjne osób przygotowujących się do tranzycji z systemu edukacyjnego na rynek pracy.

master
dc.abstract.enBackground: Studies have showed that proactive behaviour results in both more effective career development of an employee and profits for the organization he functions in. Proactivity as an development characteristic linked with different psychological dispositions appears to have a promising impact on the process of transforming own's identity and adaptation to new life and work circumstances.Purpose: The purpose of this study is to examine the correlation of proactivity (and its types) and selected constructs (understood as dispositional resources) in peoples that are about to transition from educational system to the labour market. Selected resources include: factors of "Big Five", generalized self-efficacy, optimism, adaptive perfectionism, future time perspective and individualism/collectivism.Methods: The study was conducted on 112 peoples (54% women and 46% men) currently finishing various studies. Used tests include: General Proactivity Scale (SPO), TIPI-PL, Generalized Self-Efficacy Scale (GSES), Life Orientation Test (LOT-R), Adaptive Perfectionism Scale (PP) from The Polish Adaptive and Maladaptive Perfectionism Questionnaire (KPAD), Future Time Perspective (PP) from The Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI) and Individualism and Collectivism Scale (I-K Scale).Results: Peoples perceiving themselves as efficacious, showing adaptive form of perfectionist style of functioning, optimistic, future-oriented, characterized by extraversion, emotional stability, conscientiousness, agreeableness and openness display proactive behaviour more often. Proactivity didn't show any relation with social orientation (additional tests indicate however a difference regarding this matter between sexes – individualistic males are significantly more proactive).Conclusions: Particular internal resources can be predictors of proactive behaviour among students in the process of transition to the labour market. It is especially important in the context of deeper understanding of the factors allowing young people to better adjust to contemporary socioeconomic development pressures.pl
dc.abstract.plTło teoretyczne: Dotychczasowe badania dowodzą, iż zachowania proaktywne skutkują zarówno efektywniejszym rozwojem kariery pracownika, jak i korzyściami dla organizacji, w której funkcjonuje. Proaktywność jako cecha rozwojowa, powiązana z różnymi dyspozycjami psychologicznymi, wydaje się mieć obiecujący wpływ na przebieg procesu transformowania własnej tożsamości oraz adaptacji do nowych okoliczności życiowych i zawodowych.Cel: Celem pracy jest zbadanie korelacji między proaktywnością (i jej rodzajami) a wybranymi konstruktami (rozumianymi jako zasoby dyspozycyjne) u osób, które w najbliższym czasie czeka przejście z systemu edukacyjnego na rynek pracy. Zasobami tymi są: czynniki „Wielkiej Piątki”, uogólniona własna skuteczność, optymizm, perfekcjonizm adaptacyjny, przyszłościowa perspektywa czasowa oraz indywidualizm/kolektywizm.Metody: W badaniu wzięła udział grupa 112 osób (54% kobiet i 46% mężczyzn), kończących studia na różnych kierunkach. Wykorzystano Skalę Proaktywności Ogólnej (SPO); TIPI-PL; Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES); Test Orientacji Życiowej (LOT-R), Skalę Perfekcjonizmu Adaptacyjnego (PP), pochodzącą z Polskiego Kwestionariusza Perfekcjonizmu Adaptacyjnego i Dezadaptacyjnego (KPAD); Skalę Przyszłościowej Perspektywy Czasowej (PP), pochodzącą z Kwestionariusza Postrzegania Czasu Zimbardo (ZTPI) oraz Skalę Indywidualizmu i Kolektywizmu (I-K).Wyniki: Osoby postrzegające siebie jako skuteczne, prezentujące adaptacyjną formę perfekcjonistycznego stylu funkcjonowania, optymistyczne, zorientowane na przyszłość, charakteryzujące się ekstrawersją, stabilnością emocjonalną, sumiennością, ugodowością i otwartością na doświadczenie prezentują także częściej zachowania proaktywne. Proaktywność nie wykazała zależności z orientacją społeczną (wyniki dodatkowych testów sugerują w tym względzie znaczącą współzmienność płci – proaktywni są indywidualistyczni mężczyźni).Wnioski: Konkretne wewnętrzne zasoby mogą być predyktorami zachowań proaktywnych u studentów będących w procesie tranzycji na rynek pracy. Jest to szczególnie istotne w kontekście dokładniejszego poznania czynników, które umożliwiają młodym osobom lepsze przystosowanie do współczesnych, społeczno-ekonomicznych presji rozwoju.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorKontrymowicz-Ogińska, Halszka - 130256 pl
dc.contributor.authorPawlica, Kamilapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKontrymowicz-Ogińska, Halszka - 130256 pl
dc.contributor.reviewerWontorczyk, Antoni - 132734 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T02:37:41Z
dc.date.available2020-07-27T02:37:41Z
dc.date.submitted2016-10-25pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-109929-132381pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215961
dc.languagepolpl
dc.subject.enproactivity, proactive behaviour, dispositional resources, internal resources, "Big Five", generalized self-efficiacy, optimism, adaptive perfectionism, future time perspective, individualism/collectivism, social orientation, transition from educational system to the labour marketpl
dc.subject.plproaktywność, zachowanie proaktywne, zasoby dyspozycyjne, zasoby wewnętrzne, "Wielka Piątka", uogólniona własna skuteczność, optymizm, perfekcjonizm adaptacyjny, przyszłościowa perspektywa czasowa, indywidualizm/kolektywizm, orientacja społeczna, tranzycja z systemu edukacji na rynek pracypl
dc.titleProaktywność w perspektywie kontekstualnej a wybrane zasoby dyspozycyjne osób przygotowujących się do tranzycji z systemu edukacyjnego na rynek pracy.pl
dc.title.alternativeProactivity in contextual perspective in relation to selected dispositional resources among persons preparing for transition from educational system to the labour market.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Background: Studies have showed that proactive behaviour results in both more effective career development of an employee and profits for the organization he functions in. Proactivity as an development characteristic linked with different psychological dispositions appears to have a promising impact on the process of transforming own's identity and adaptation to new life and work circumstances.Purpose: The purpose of this study is to examine the correlation of proactivity (and its types) and selected constructs (understood as dispositional resources) in peoples that are about to transition from educational system to the labour market. Selected resources include: factors of "Big Five", generalized self-efficacy, optimism, adaptive perfectionism, future time perspective and individualism/collectivism.Methods: The study was conducted on 112 peoples (54% women and 46% men) currently finishing various studies. Used tests include: General Proactivity Scale (SPO), TIPI-PL, Generalized Self-Efficacy Scale (GSES), Life Orientation Test (LOT-R), Adaptive Perfectionism Scale (PP) from The Polish Adaptive and Maladaptive Perfectionism Questionnaire (KPAD), Future Time Perspective (PP) from The Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI) and Individualism and Collectivism Scale (I-K Scale).Results: Peoples perceiving themselves as efficacious, showing adaptive form of perfectionist style of functioning, optimistic, future-oriented, characterized by extraversion, emotional stability, conscientiousness, agreeableness and openness display proactive behaviour more often. Proactivity didn't show any relation with social orientation (additional tests indicate however a difference regarding this matter between sexes – individualistic males are significantly more proactive).Conclusions: Particular internal resources can be predictors of proactive behaviour among students in the process of transition to the labour market. It is especially important in the context of deeper understanding of the factors allowing young people to better adjust to contemporary socioeconomic development pressures.
dc.abstract.plpl
Tło teoretyczne: Dotychczasowe badania dowodzą, iż zachowania proaktywne skutkują zarówno efektywniejszym rozwojem kariery pracownika, jak i korzyściami dla organizacji, w której funkcjonuje. Proaktywność jako cecha rozwojowa, powiązana z różnymi dyspozycjami psychologicznymi, wydaje się mieć obiecujący wpływ na przebieg procesu transformowania własnej tożsamości oraz adaptacji do nowych okoliczności życiowych i zawodowych.Cel: Celem pracy jest zbadanie korelacji między proaktywnością (i jej rodzajami) a wybranymi konstruktami (rozumianymi jako zasoby dyspozycyjne) u osób, które w najbliższym czasie czeka przejście z systemu edukacyjnego na rynek pracy. Zasobami tymi są: czynniki „Wielkiej Piątki”, uogólniona własna skuteczność, optymizm, perfekcjonizm adaptacyjny, przyszłościowa perspektywa czasowa oraz indywidualizm/kolektywizm.Metody: W badaniu wzięła udział grupa 112 osób (54% kobiet i 46% mężczyzn), kończących studia na różnych kierunkach. Wykorzystano Skalę Proaktywności Ogólnej (SPO); TIPI-PL; Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES); Test Orientacji Życiowej (LOT-R), Skalę Perfekcjonizmu Adaptacyjnego (PP), pochodzącą z Polskiego Kwestionariusza Perfekcjonizmu Adaptacyjnego i Dezadaptacyjnego (KPAD); Skalę Przyszłościowej Perspektywy Czasowej (PP), pochodzącą z Kwestionariusza Postrzegania Czasu Zimbardo (ZTPI) oraz Skalę Indywidualizmu i Kolektywizmu (I-K).Wyniki: Osoby postrzegające siebie jako skuteczne, prezentujące adaptacyjną formę perfekcjonistycznego stylu funkcjonowania, optymistyczne, zorientowane na przyszłość, charakteryzujące się ekstrawersją, stabilnością emocjonalną, sumiennością, ugodowością i otwartością na doświadczenie prezentują także częściej zachowania proaktywne. Proaktywność nie wykazała zależności z orientacją społeczną (wyniki dodatkowych testów sugerują w tym względzie znaczącą współzmienność płci – proaktywni są indywidualistyczni mężczyźni).Wnioski: Konkretne wewnętrzne zasoby mogą być predyktorami zachowań proaktywnych u studentów będących w procesie tranzycji na rynek pracy. Jest to szczególnie istotne w kontekście dokładniejszego poznania czynników, które umożliwiają młodym osobom lepsze przystosowanie do współczesnych, społeczno-ekonomicznych presji rozwoju.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Kontrymowicz-Ogińska, Halszka - 130256
dc.contributor.authorpl
Pawlica, Kamila
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kontrymowicz-Ogińska, Halszka - 130256
dc.contributor.reviewerpl
Wontorczyk, Antoni - 132734
dc.date.accessioned
2020-07-27T02:37:41Z
dc.date.available
2020-07-27T02:37:41Z
dc.date.submittedpl
2016-10-25
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-109929-132381
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215961
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
proactivity, proactive behaviour, dispositional resources, internal resources, "Big Five", generalized self-efficiacy, optimism, adaptive perfectionism, future time perspective, individualism/collectivism, social orientation, transition from educational system to the labour market
dc.subject.plpl
proaktywność, zachowanie proaktywne, zasoby dyspozycyjne, zasoby wewnętrzne, "Wielka Piątka", uogólniona własna skuteczność, optymizm, perfekcjonizm adaptacyjny, przyszłościowa perspektywa czasowa, indywidualizm/kolektywizm, orientacja społeczna, tranzycja z systemu edukacji na rynek pracy
dc.titlepl
Proaktywność w perspektywie kontekstualnej a wybrane zasoby dyspozycyjne osób przygotowujących się do tranzycji z systemu edukacyjnego na rynek pracy.
dc.title.alternativepl
Proactivity in contextual perspective in relation to selected dispositional resources among persons preparing for transition from educational system to the labour market.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Gdansk
4
Sosnowiec
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1
Lublin
1
Poznan
1
Rzeszów
1

No access

No Thumbnail Available