Relacje między przełożonym a podwładnym w instytucjach publicznych na przykładzie funkcjonowania Urzędu Miasta w Jarosławiu

master
dc.abstract.enThe thesis presents the relations, influences and methods of employees'communication with ones’ superiors. The following thesis focuses on examining andestablishing relations and behaviors occurring between the office's employees. Particularly,between the supervisor and one’s subordinates.The thesis contains six thematic chapters of which the first three contain theoreticalfoundations. The fourth chapter of the thesis was devoted to the description of the researchpresented in the fifth chapter, as well as the brief characterization of the studied organization.In the fifth chapter, the research hypotheses were verified - based on the results obtained fromthe conducted research. The thesis is summed up with the chapter that contains theconclusions from the conducted study.pl
dc.abstract.plW pracy przedstawiono relacje, wpływy, a także sposoby komunikowania siępracowników ze swoimi przełożonymi. Niniejsza praca skupia się na zbadaniu i ustaleniurelacji i zachowań występujących między pracownikami urzędu, a w szczególności międzyprzełożonym a podwładnym.Praca zawiera sześć rozdziałów tematycznych, z czego pierwsze trzy zawierająw sobie podstawy teoretyczne. Czwarty rozdział pracy został poświęcony opisowi badaniaprzedstawionego w rozdziale piątym, a także krótkiej charakterystyce badanej organizacji.W rozdziale piątym zweryfikowane zostały hipotezy badawcze na podstawie uzyskanychwyników z przeprowadzonych badań. Praca kończy się rozdziałem, w którym zostały opisanewnioski z przeprowadzonego wcześniej badania.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDorczak, Roman - 127750 pl
dc.contributor.authorCzechowski, Maciejpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerDorczak, Roman - 127750 pl
dc.contributor.reviewerSasak, Janusz - 131804 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T16:15:12Z
dc.date.available2020-07-27T16:15:12Z
dc.date.submitted2018-06-28pl
dc.fieldofstudyzarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimipl
dc.identifier.apddiploma-123637-186160pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227997
dc.languagepolpl
dc.subject.enADMINISTRATION – COMMUNICATION – COMMUNICATIONBARRIERS – MANAGEMENTpl
dc.subject.plADMINISTRACJA – BARIERY KOMUNIKACYJNE –KOMUNIKACJA – ZARZĄDZANIEpl
dc.titleRelacje między przełożonym a podwładnym w instytucjach publicznych na przykładzie funkcjonowania Urzędu Miasta w Jarosławiupl
dc.title.alternativeThe relations between a superior and a subordinate in the public institutions, based on the example of funcioning of the town hall in Jaroslawpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis presents the relations, influences and methods of employees'communication with ones’ superiors. The following thesis focuses on examining andestablishing relations and behaviors occurring between the office's employees. Particularly,between the supervisor and one’s subordinates.The thesis contains six thematic chapters of which the first three contain theoreticalfoundations. The fourth chapter of the thesis was devoted to the description of the researchpresented in the fifth chapter, as well as the brief characterization of the studied organization.In the fifth chapter, the research hypotheses were verified - based on the results obtained fromthe conducted research. The thesis is summed up with the chapter that contains theconclusions from the conducted study.
dc.abstract.plpl
W pracy przedstawiono relacje, wpływy, a także sposoby komunikowania siępracowników ze swoimi przełożonymi. Niniejsza praca skupia się na zbadaniu i ustaleniurelacji i zachowań występujących między pracownikami urzędu, a w szczególności międzyprzełożonym a podwładnym.Praca zawiera sześć rozdziałów tematycznych, z czego pierwsze trzy zawierająw sobie podstawy teoretyczne. Czwarty rozdział pracy został poświęcony opisowi badaniaprzedstawionego w rozdziale piątym, a także krótkiej charakterystyce badanej organizacji.W rozdziale piątym zweryfikowane zostały hipotezy badawcze na podstawie uzyskanychwyników z przeprowadzonych badań. Praca kończy się rozdziałem, w którym zostały opisanewnioski z przeprowadzonego wcześniej badania.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dorczak, Roman - 127750
dc.contributor.authorpl
Czechowski, Maciej
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Dorczak, Roman - 127750
dc.contributor.reviewerpl
Sasak, Janusz - 131804
dc.date.accessioned
2020-07-27T16:15:12Z
dc.date.available
2020-07-27T16:15:12Z
dc.date.submittedpl
2018-06-28
dc.fieldofstudypl
zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
dc.identifier.apdpl
diploma-123637-186160
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227997
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ADMINISTRATION – COMMUNICATION – COMMUNICATIONBARRIERS – MANAGEMENT
dc.subject.plpl
ADMINISTRACJA – BARIERY KOMUNIKACYJNE –KOMUNIKACJA – ZARZĄDZANIE
dc.titlepl
Relacje między przełożonym a podwładnym w instytucjach publicznych na przykładzie funkcjonowania Urzędu Miasta w Jarosławiu
dc.title.alternativepl
The relations between a superior and a subordinate in the public institutions, based on the example of funcioning of the town hall in Jaroslaw
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Krakow
7
Dublin
2
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Sandomierz
1

No access

No Thumbnail Available