Przestępstwo z art. 189a kodeksu karnego. Aspekty kryminologiczne i kryminalistyczne.

master
dc.abstract.enTrafficking in human beings is a modern form of slavery that manifests itself in various forms, such as trafficking in women, trafficking in children, trafficking in organs, forced labor and mendicity. Article 189a of the Penal Code provides for the criminalization of this offense. In my work, I focused on presenting the problems of this phenomenon.My work consists of five chapters. In the first part, I presented the beginnings of the development of human trafficking, I drew attention to the historical development of modern slavery, as well as to civilization and socio-cultural aspects. In addition, I presented the current definitions of this phenomenon, also focusing on the forms of trafficking in human beings. In the second chapter, I showed the main and most important supply directions, which are the most attractive for traders. In addition, in this part I paid attention to the statistical data that illustrate the enormity of this practice. In the next chapter, I showed a characteristic and repetitive behavior of perpetrators of trafficking in human beings. At this point, I indicated that organized crime groups play an important role, as the process of trafficking in human beings is a long-term practice that requires action by many people. The penultimate chapter contains a lot of information about victims of trafficking in human beings, as individuals most exposed to the practice of modern slavery. In this chapter, I dealt with the victim's profile, taking into account their origin, age, gender and social group. Additionally, at this point I have indicated that modern forms of slavery violate human rights, deprive the individual of the right to basic guarantees and freedoms. In the fifth chapter, I introduced many world, international and regional organizations whose aim is to fight the crime of human trafficking. In the last part of the work, I focused on the activities of Poland, its methods and preventive measures. I analyzed the work on the basis of the available domestic and foreign literature. I used available scientific and journalistic articles as well as legal documents regulating the basic issues related to modern slavery. Moreover, I presented examples of people who became victims of human trafficking.pl
dc.abstract.plHandel ludźmi to współczesna forma niewolnictwa, przejawiająca się w różnych formach, takich jak handel kobietami, handel dziećmi, handel organami, przymusowa praca i żebractwo. Art. 189a kodeksu karnego przewiduje penalizację tego przestępstwa. W mojej pracy skupiłam się na ukazaniu problematyki tego zjawiska. Moja praca składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszej części, przedstawiłam początki rozwoju handlu ludźmi, zwróciłam uwagę na historyczny rozwój współczesnego niewolnictwa, na aspekty cywilizacyjne i społeczno-kulturowe. Dodatkowo, przedstawiłam obowiązujące definicje tego zjawiska, skupiając się także na występujących formach handlu ludźmi. W drugim rozdziale pokazałam główne i najważniejsze kierunki zaopatrzeniowe, które są najbardziej atrakcyjnymi dla handlarzy. Ponadto, w tej części, zwróciłam uwagę na dane statystyczne, które ilustrują ogrom tego procederu. W kolejnym rozdziale, ukazałam charakterystyczny i powtarzalny sposób zachowania się sprawców handlu ludźmi. W tym miejscu, wskazałam, że dużą rolę odgrywają zorganizowane grupy przestępcze, gdyż proces handlu ludźmi jest długotrwałym procederem, wymagającym działania wielu osób. Przedostatni rozdział, zawiera szereg informacji dotyczących ofiar handlu ludźmi, jako jednostek najbardziej narażonych na proceder współczesnego niewolnictwa. W rozdziale tym, zajęłam się profilem ofiary, wzięłam pod uwagę jej pochodzenie, wiek, płeć oraz grupę społeczną. Dodatkowo, w tym miejscu wskazałam, że współczesne formy niewolnictwa łamią prawa człowieka, odbierają jednostce prawo do podstawowych gwarancji i wolności. W piątym rozdziale przedstawiłam wiele organizacji światowych, międzynarodowych i regionalnych, których celem jest, walka z przestępstwem jakim jest handel ludźmi. W ostatniej części pracy, skupiłam się na działaniach Polski, jej metodach i środkach prewencyjnych. Analizy pracy dokonałam w oparciu o dostępną literaturę krajową i zagraniczną. Użyłam dostępnych artykułów naukowych i publicystycznych oraz dokumentów prawnych regulujących podstawowe kwestie związane ze współczesnym niewolnictwem. Ponadto przedstawiłam przykłady osób, które stały się ofiarami handlu ludźmi.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWójcikiewicz, Józef - 132767 pl
dc.contributor.authorBugajska, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerWójcikiewicz, Józef - 132767 pl
dc.contributor.reviewerWilk, Dariuszpl
dc.date.accessioned2020-10-21T19:42:00Z
dc.date.available2020-10-21T19:42:00Z
dc.date.submitted2020-09-18pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-145709-213845pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250605
dc.languagepolpl
dc.subject.enhuman trafficking, human trafficking beings, modern slavery, trafficking in women, trafficking of children, child slavery, mendicity, trafficking in organs, forced labor, victim, human trader, organised criminal organisations, criminal code, criminal law, international law, penalization, internationals organisations, statistics, human rights, methods of combatpl
dc.subject.plhandel ludźmi, współczesne niewolnictwo, handel żywym towarem, handel kobietami, handel dziećmi, niewolnictwo dzieci, żebractwo, handel organami, przymusowa praca, ofiara, handlarz ludźmi, zorganizowane grupy przestępcze, kodeks karny, prawo karne, prawo międzynarodowe, penalizacja, organizacje międzynarodowe, statystyki, prawa człowieka, metody walkipl
dc.titlePrzestępstwo z art. 189a kodeksu karnego. Aspekty kryminologiczne i kryminalistyczne.pl
dc.title.alternativeThe crime under Article 189a of the Criminal Code. Criminological and forensic aspects.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Trafficking in human beings is a modern form of slavery that manifests itself in various forms, such as trafficking in women, trafficking in children, trafficking in organs, forced labor and mendicity. Article 189a of the Penal Code provides for the criminalization of this offense. In my work, I focused on presenting the problems of this phenomenon.My work consists of five chapters. In the first part, I presented the beginnings of the development of human trafficking, I drew attention to the historical development of modern slavery, as well as to civilization and socio-cultural aspects. In addition, I presented the current definitions of this phenomenon, also focusing on the forms of trafficking in human beings. In the second chapter, I showed the main and most important supply directions, which are the most attractive for traders. In addition, in this part I paid attention to the statistical data that illustrate the enormity of this practice. In the next chapter, I showed a characteristic and repetitive behavior of perpetrators of trafficking in human beings. At this point, I indicated that organized crime groups play an important role, as the process of trafficking in human beings is a long-term practice that requires action by many people. The penultimate chapter contains a lot of information about victims of trafficking in human beings, as individuals most exposed to the practice of modern slavery. In this chapter, I dealt with the victim's profile, taking into account their origin, age, gender and social group. Additionally, at this point I have indicated that modern forms of slavery violate human rights, deprive the individual of the right to basic guarantees and freedoms. In the fifth chapter, I introduced many world, international and regional organizations whose aim is to fight the crime of human trafficking. In the last part of the work, I focused on the activities of Poland, its methods and preventive measures. I analyzed the work on the basis of the available domestic and foreign literature. I used available scientific and journalistic articles as well as legal documents regulating the basic issues related to modern slavery. Moreover, I presented examples of people who became victims of human trafficking.
dc.abstract.plpl
Handel ludźmi to współczesna forma niewolnictwa, przejawiająca się w różnych formach, takich jak handel kobietami, handel dziećmi, handel organami, przymusowa praca i żebractwo. Art. 189a kodeksu karnego przewiduje penalizację tego przestępstwa. W mojej pracy skupiłam się na ukazaniu problematyki tego zjawiska. Moja praca składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszej części, przedstawiłam początki rozwoju handlu ludźmi, zwróciłam uwagę na historyczny rozwój współczesnego niewolnictwa, na aspekty cywilizacyjne i społeczno-kulturowe. Dodatkowo, przedstawiłam obowiązujące definicje tego zjawiska, skupiając się także na występujących formach handlu ludźmi. W drugim rozdziale pokazałam główne i najważniejsze kierunki zaopatrzeniowe, które są najbardziej atrakcyjnymi dla handlarzy. Ponadto, w tej części, zwróciłam uwagę na dane statystyczne, które ilustrują ogrom tego procederu. W kolejnym rozdziale, ukazałam charakterystyczny i powtarzalny sposób zachowania się sprawców handlu ludźmi. W tym miejscu, wskazałam, że dużą rolę odgrywają zorganizowane grupy przestępcze, gdyż proces handlu ludźmi jest długotrwałym procederem, wymagającym działania wielu osób. Przedostatni rozdział, zawiera szereg informacji dotyczących ofiar handlu ludźmi, jako jednostek najbardziej narażonych na proceder współczesnego niewolnictwa. W rozdziale tym, zajęłam się profilem ofiary, wzięłam pod uwagę jej pochodzenie, wiek, płeć oraz grupę społeczną. Dodatkowo, w tym miejscu wskazałam, że współczesne formy niewolnictwa łamią prawa człowieka, odbierają jednostce prawo do podstawowych gwarancji i wolności. W piątym rozdziale przedstawiłam wiele organizacji światowych, międzynarodowych i regionalnych, których celem jest, walka z przestępstwem jakim jest handel ludźmi. W ostatniej części pracy, skupiłam się na działaniach Polski, jej metodach i środkach prewencyjnych. Analizy pracy dokonałam w oparciu o dostępną literaturę krajową i zagraniczną. Użyłam dostępnych artykułów naukowych i publicystycznych oraz dokumentów prawnych regulujących podstawowe kwestie związane ze współczesnym niewolnictwem. Ponadto przedstawiłam przykłady osób, które stały się ofiarami handlu ludźmi.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wójcikiewicz, Józef - 132767
dc.contributor.authorpl
Bugajska, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Wójcikiewicz, Józef - 132767
dc.contributor.reviewerpl
Wilk, Dariusz
dc.date.accessioned
2020-10-21T19:42:00Z
dc.date.available
2020-10-21T19:42:00Z
dc.date.submittedpl
2020-09-18
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-145709-213845
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250605
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
human trafficking, human trafficking beings, modern slavery, trafficking in women, trafficking of children, child slavery, mendicity, trafficking in organs, forced labor, victim, human trader, organised criminal organisations, criminal code, criminal law, international law, penalization, internationals organisations, statistics, human rights, methods of combat
dc.subject.plpl
handel ludźmi, współczesne niewolnictwo, handel żywym towarem, handel kobietami, handel dziećmi, niewolnictwo dzieci, żebractwo, handel organami, przymusowa praca, ofiara, handlarz ludźmi, zorganizowane grupy przestępcze, kodeks karny, prawo karne, prawo międzynarodowe, penalizacja, organizacje międzynarodowe, statystyki, prawa człowieka, metody walki
dc.titlepl
Przestępstwo z art. 189a kodeksu karnego. Aspekty kryminologiczne i kryminalistyczne.
dc.title.alternativepl
The crime under Article 189a of the Criminal Code. Criminological and forensic aspects.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
85
Views per month
Views per city
Warsaw
29
Krakow
8
Odense
5
Katowice
4
Wroclaw
4
Bielsko-Biala
3
Grojec
3
Bialystok
2
Gdansk
2
Poznan
2

No access

No Thumbnail Available