Zanieczyszczenia gleb z okolic Olkusza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi.

master
dc.abstract.enSoil is a basic, non-renewable element of natural environment. Human activities leading to different soil degradation. The most serious transformations are occur under the influence of chemical contaminants such as organic compounds. Particularly important is the determination and continuous monitoring of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in the environment due to their common occurrence, persistence, high toxicity and teratogenicity or mutagenicity.The main sources of PAHs in the Olkusz County are the products of incomplete burning and thermal treatment of all materials of organic origin in particular wood, coal, waste disposal and the operation of heavy industry. PAHs also come from vehicle exhaust, the wear of tires and asphalt or leakage of fuels and lubricantsThe purpose of this Thesis was to determine amounts of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in soils in the area near Olkusz. The analyses were conducted employing High Performance Liquid Chromatography method. Based on the results, it was found that the amount of PAHs in the soil decreases with increasing distance from roads.Comparing the level of hydrocarbons PAHs with literature soil quality in the area Olkusz has been estimated at satisfactory level.pl
dc.abstract.plGleba stanowi podstawowy, nieodnawialny element środowiska przyrodniczego. Działalność człowieka prowadzi do zróżnicowanej degradacji gleby. Do najbardziej najgroźniejszych należą przekształcenia zachodzące pod wpływem zanieczyszczeń chemicznych takich jak związki organiczne. Szczególnie ważne jest oznaczanie i ciągłe kontrolowanie w środowisku wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ze względu na ich powszechne występowanie, wysoką toksyczność i trwałość oraz teratogenność czy mutagenność.Głównymi źródłami wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych na terenie Powiatu Olkuskiego są produkty niepełnego spalania i obróbki termicznej wszelkich materiałów pochodzenia organicznego a w szczególności drewna, węgla; utylizacja odpadów oraz działalność przemysłu ciężkiego. WWA pochodzą również ze spalin samochodowych, ze ścierania się opon i asfaltu oraz wycieków paliw i smarów.Celem niniejszej pracy było określenie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebach w okolicy Olkusza.W badaniach posługiwano się metodą Wysokosprawnej Chromatografii Cieczowej.Na podstawie wyników badań stwierdzono, że ilość WWA w glebie maleję wraz z wzrostem odległości od ciągów komunikacyjnych. Porównując poziom węglowodorów WWA z danymi literaturowymi oceniono stan gleby w okolicy Olkusza jako dobry.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.contributor.advisorMeus, Marek - 130479 pl
dc.contributor.authorDąbal, Sylwiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerSzklarzewicz, Janusz - 132237 pl
dc.contributor.reviewerMeus, Marek - 130479 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T17:56:25Z
dc.date.available2020-07-14T17:56:25Z
dc.date.submitted2011-06-17pl
dc.fieldofstudychemia środowiskapl
dc.identifier.apddiploma-54477-62487pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169480
dc.languagepolpl
dc.subject.enOlkusz County, soil quality, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, High Performance Liquid Chromatography.pl
dc.subject.plPowiat Olkuski, jakość gleby, Wielopierścieniowymi Węglowodorami Aromatycznymi, Wysokosprawna Chromatografia Cieczowa.pl
dc.titleZanieczyszczenia gleb z okolic Olkusza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi.pl
dc.title.alternativeContamination of soil in the area near Olkusz by Polycyclic Aromatic Hydrocarbons.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Soil is a basic, non-renewable element of natural environment. Human activities leading to different soil degradation. The most serious transformations are occur under the influence of chemical contaminants such as organic compounds. Particularly important is the determination and continuous monitoring of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in the environment due to their common occurrence, persistence, high toxicity and teratogenicity or mutagenicity.The main sources of PAHs in the Olkusz County are the products of incomplete burning and thermal treatment of all materials of organic origin in particular wood, coal, waste disposal and the operation of heavy industry. PAHs also come from vehicle exhaust, the wear of tires and asphalt or leakage of fuels and lubricantsThe purpose of this Thesis was to determine amounts of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in soils in the area near Olkusz. The analyses were conducted employing High Performance Liquid Chromatography method. Based on the results, it was found that the amount of PAHs in the soil decreases with increasing distance from roads.Comparing the level of hydrocarbons PAHs with literature soil quality in the area Olkusz has been estimated at satisfactory level.
dc.abstract.plpl
Gleba stanowi podstawowy, nieodnawialny element środowiska przyrodniczego. Działalność człowieka prowadzi do zróżnicowanej degradacji gleby. Do najbardziej najgroźniejszych należą przekształcenia zachodzące pod wpływem zanieczyszczeń chemicznych takich jak związki organiczne. Szczególnie ważne jest oznaczanie i ciągłe kontrolowanie w środowisku wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ze względu na ich powszechne występowanie, wysoką toksyczność i trwałość oraz teratogenność czy mutagenność.Głównymi źródłami wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych na terenie Powiatu Olkuskiego są produkty niepełnego spalania i obróbki termicznej wszelkich materiałów pochodzenia organicznego a w szczególności drewna, węgla; utylizacja odpadów oraz działalność przemysłu ciężkiego. WWA pochodzą również ze spalin samochodowych, ze ścierania się opon i asfaltu oraz wycieków paliw i smarów.Celem niniejszej pracy było określenie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebach w okolicy Olkusza.W badaniach posługiwano się metodą Wysokosprawnej Chromatografii Cieczowej.Na podstawie wyników badań stwierdzono, że ilość WWA w glebie maleję wraz z wzrostem odległości od ciągów komunikacyjnych. Porównując poziom węglowodorów WWA z danymi literaturowymi oceniono stan gleby w okolicy Olkusza jako dobry.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.contributor.advisorpl
Meus, Marek - 130479
dc.contributor.authorpl
Dąbal, Sylwia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Szklarzewicz, Janusz - 132237
dc.contributor.reviewerpl
Meus, Marek - 130479
dc.date.accessioned
2020-07-14T17:56:25Z
dc.date.available
2020-07-14T17:56:25Z
dc.date.submittedpl
2011-06-17
dc.fieldofstudypl
chemia środowiska
dc.identifier.apdpl
diploma-54477-62487
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169480
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Olkusz County, soil quality, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, High Performance Liquid Chromatography.
dc.subject.plpl
Powiat Olkuski, jakość gleby, Wielopierścieniowymi Węglowodorami Aromatycznymi, Wysokosprawna Chromatografia Cieczowa.
dc.titlepl
Zanieczyszczenia gleb z okolic Olkusza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi.
dc.title.alternativepl
Contamination of soil in the area near Olkusz by Polycyclic Aromatic Hydrocarbons.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Krakow
1
Olkusz
1
Prudnik
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available