Charakterystyka gleb wykształconych ze skał wulkanicznych w Polskich Karpatach.

master
dc.abstract.enThe soils analyzed in this study were developed from weathered volcanic rocks (andesite, basalt). They are an interesting objects of study due to their uniqueness in our country. The aim of this study was to characterize the properties of soils developed from weathered rocks of volcanic origin in the Polish Carpathians and to determine the effect of volcanic parent material for the development of these soils. For this purpose it was necessary to analyze the physical, chemical and micromorphological properties of soils and to compare these characteristics with the properties of the surrounding soil, developer from flysch detritus. In addition, influence of bedrock on the physical, chemical and micromorphological properties of soils was shown . The results show that the parent material plays a large role in formation of properties and the development of soils. The impact of volcanic bedrock to the examined soil is visible in the composition of mineral and chemical properties of soil, their granulometric composition, and the depth of the profile. Other factors of soil formation (mainly climate and terrain) also influence on the development of the tested soils, causing that some of the properties of these soils are similar to the characteristics of soils developer from flysch detritus (including soil pH, color).pl
dc.abstract.plGleby analizowane w niniejszej pracy wykształcone zostały ze zwietrzeliny skał pochodzenia wulkanicznego (andezyt, bazalt). Są one interesującym obiektem badań ze względu na ich unikatowość w skali naszego kraju. Celem niniejszej pracy jest charakterystyka gleb wykształconych ze zwietrzeliny skał pochodzenia wulkanicznego w Polskich Karpatach oraz określenie wpływu wulkanicznego materiału macierzystego na rozwój tych gleb. W tym celu niezbędne było dokonanie analizy właściwości fizycznych, chemicznych i mikromorfologicznych badanych gleb oraz porównanie tych właściwości z właściwościami gleb otaczających, wykształconych na zwietrzelinie skał fliszowych. Ponadto wyodrębniono wpływ skały macierzystej na właściwości fizyczne i chemiczne i mikromorfologiczne badanych gleb. Uzyskane wyniki ukazują, iż materiał macierzysty odgrywa dużą rolę w kształtowaniu właściwości oraz rozwoju badanych gleb. Wpływ wulkanicznej skały macierzystej na gleby na niej wykształcone widoczny jest m.in. w składzie mineralnym i chemicznym gleb, ich składzie granulometrycznym, a także w głębokości profilu. Pozostałe czynniki glebotwórcze (przede wszystkim klimat i rzeźba terenu) również wpływają rozwój badanych gleb, sprawiając, że niektóre właściwości omawianych gleb są zbliżone lub porównywalne do cech gleb wykształconych ze zwietrzeliny skał fliszowych (m.in. odczyn gleby, barwa).pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.areaobszar nauk technicznychpl
dc.contributor.advisorSzymański, Wojciechpl
dc.contributor.authorSzkaradek, Małgorzatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerSzymański, Wojciechpl
dc.contributor.reviewerDrewnik, Marek - 127760 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T06:53:11Z
dc.date.available2020-07-25T06:53:11Z
dc.date.submitted2016-10-17pl
dc.fieldofstudyfunkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczegopl
dc.identifier.apddiploma-93538-144201pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201300
dc.languagepolpl
dc.subject.enCarpathians, volcanic rocks, parent material, micromorphology of soils, geochemistrypl
dc.subject.plKarpaty, skały wulkaniczne, skała macierzysta, mikromorfologia gleb, geochemiapl
dc.titleCharakterystyka gleb wykształconych ze skał wulkanicznych w Polskich Karpatach.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The soils analyzed in this study were developed from weathered volcanic rocks (andesite, basalt). They are an interesting objects of study due to their uniqueness in our country. The aim of this study was to characterize the properties of soils developed from weathered rocks of volcanic origin in the Polish Carpathians and to determine the effect of volcanic parent material for the development of these soils. For this purpose it was necessary to analyze the physical, chemical and micromorphological properties of soils and to compare these characteristics with the properties of the surrounding soil, developer from flysch detritus. In addition, influence of bedrock on the physical, chemical and micromorphological properties of soils was shown . The results show that the parent material plays a large role in formation of properties and the development of soils. The impact of volcanic bedrock to the examined soil is visible in the composition of mineral and chemical properties of soil, their granulometric composition, and the depth of the profile. Other factors of soil formation (mainly climate and terrain) also influence on the development of the tested soils, causing that some of the properties of these soils are similar to the characteristics of soils developer from flysch detritus (including soil pH, color).
dc.abstract.plpl
Gleby analizowane w niniejszej pracy wykształcone zostały ze zwietrzeliny skał pochodzenia wulkanicznego (andezyt, bazalt). Są one interesującym obiektem badań ze względu na ich unikatowość w skali naszego kraju. Celem niniejszej pracy jest charakterystyka gleb wykształconych ze zwietrzeliny skał pochodzenia wulkanicznego w Polskich Karpatach oraz określenie wpływu wulkanicznego materiału macierzystego na rozwój tych gleb. W tym celu niezbędne było dokonanie analizy właściwości fizycznych, chemicznych i mikromorfologicznych badanych gleb oraz porównanie tych właściwości z właściwościami gleb otaczających, wykształconych na zwietrzelinie skał fliszowych. Ponadto wyodrębniono wpływ skały macierzystej na właściwości fizyczne i chemiczne i mikromorfologiczne badanych gleb. Uzyskane wyniki ukazują, iż materiał macierzysty odgrywa dużą rolę w kształtowaniu właściwości oraz rozwoju badanych gleb. Wpływ wulkanicznej skały macierzystej na gleby na niej wykształcone widoczny jest m.in. w składzie mineralnym i chemicznym gleb, ich składzie granulometrycznym, a także w głębokości profilu. Pozostałe czynniki glebotwórcze (przede wszystkim klimat i rzeźba terenu) również wpływają rozwój badanych gleb, sprawiając, że niektóre właściwości omawianych gleb są zbliżone lub porównywalne do cech gleb wykształconych ze zwietrzeliny skał fliszowych (m.in. odczyn gleby, barwa).
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.areapl
obszar nauk technicznych
dc.contributor.advisorpl
Szymański, Wojciech
dc.contributor.authorpl
Szkaradek, Małgorzata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Szymański, Wojciech
dc.contributor.reviewerpl
Drewnik, Marek - 127760
dc.date.accessioned
2020-07-25T06:53:11Z
dc.date.available
2020-07-25T06:53:11Z
dc.date.submittedpl
2016-10-17
dc.fieldofstudypl
funkcjonowanie i kształtowanie środowiska przyrodniczego
dc.identifier.apdpl
diploma-93538-144201
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201300
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Carpathians, volcanic rocks, parent material, micromorphology of soils, geochemistry
dc.subject.plpl
Karpaty, skały wulkaniczne, skała macierzysta, mikromorfologia gleb, geochemia
dc.titlepl
Charakterystyka gleb wykształconych ze skał wulkanicznych w Polskich Karpatach.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
54
Views per month
Views per city
Krakow
6
Warsaw
6
Dublin
2
Glogow Malopolski
2
Wroclaw
2
Baguio City
1
Chorzów
1
Gdynia
1
Gmina Śrem
1
Jaworzno
1

No access

No Thumbnail Available