Rola optymalizacji podatkowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa

master
dc.abstract.enThe aim of this paper is to present the role of tax optimization in managing the company's finances. The first chapter was devoted to the analysis of taxes and their classification. Moreover, the essay concept of tax optimization, tax avoidance and tax evasion are discussed here. The second chapter presents the methods and techniques used to reduce tax liabilities. It indicates classification and characteristics of tax optimization areas. The third chapter presents legal measures limiting aggressive tax optimization. The dissertation shows the impact of tax optimization on corporate finance management. The main sources of materials used in this paper were books’ publications and all materials available on websites devoted to tax optimization.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest przybliżenie roli optymalizacji podatkowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Pierwszy rozdział został poświęcony analizie podatków oraz ich klasyfikacji. Ponadto omówione tu zostały pojęcia z zakresu optymalizacji podatkowej, unikania opodatkowania oraz uchylania się od opodatkowania. W drugim rozdziale przedstawiono metody oraz techniki wykorzystywane w celu obniżania zobowiązań podatkowych. Dokonano tu również klasyfikacji i charakterystyki obszarów optymalizacji podatkowej. Trzeci rozdział prezentuje z kolei środki prawne ograniczające agresywną optymalizację podatkową. Praca ukazuje wpływ optymalizacji podatkowej na zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Głównymi źródłami materiałów wykorzystanych w niniejszej pracy były publikacje książkowe, a także wszelkiego rodzaju materiały dostępna na stronach internetowych poświęconych tematyce optymalizacji podatkowej.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWyciślak, Sławomir - 132795 pl
dc.contributor.authorSkop, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWyciślak, Sławomir - 132795 pl
dc.contributor.reviewerAdamus, Wiktor - 102333 pl
dc.date.accessioned2020-11-01T23:20:12Z
dc.date.available2020-11-01T23:20:12Z
dc.date.submitted2020-10-26pl
dc.fieldofstudyrachunkowość i zarządzanie finansamipl
dc.identifier.apddiploma-140605-212352pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252160
dc.languagepolpl
dc.subject.entax optimization – tax avoidance – tax evasion – corporate financepl
dc.subject.ploptymalizacja podatkowa – unikanie opodatkowanie – uchylanie się od opodatkowania – finanse przedsiębiorstwpl
dc.titleRola optymalizacji podatkowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwapl
dc.title.alternativeThe role of tax optimization in managing the company’s financespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this paper is to present the role of tax optimization in managing the company's finances. The first chapter was devoted to the analysis of taxes and their classification. Moreover, the essay concept of tax optimization, tax avoidance and tax evasion are discussed here. The second chapter presents the methods and techniques used to reduce tax liabilities. It indicates classification and characteristics of tax optimization areas. The third chapter presents legal measures limiting aggressive tax optimization. The dissertation shows the impact of tax optimization on corporate finance management. The main sources of materials used in this paper were books’ publications and all materials available on websites devoted to tax optimization.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest przybliżenie roli optymalizacji podatkowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Pierwszy rozdział został poświęcony analizie podatków oraz ich klasyfikacji. Ponadto omówione tu zostały pojęcia z zakresu optymalizacji podatkowej, unikania opodatkowania oraz uchylania się od opodatkowania. W drugim rozdziale przedstawiono metody oraz techniki wykorzystywane w celu obniżania zobowiązań podatkowych. Dokonano tu również klasyfikacji i charakterystyki obszarów optymalizacji podatkowej. Trzeci rozdział prezentuje z kolei środki prawne ograniczające agresywną optymalizację podatkową. Praca ukazuje wpływ optymalizacji podatkowej na zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Głównymi źródłami materiałów wykorzystanych w niniejszej pracy były publikacje książkowe, a także wszelkiego rodzaju materiały dostępna na stronach internetowych poświęconych tematyce optymalizacji podatkowej.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wyciślak, Sławomir - 132795
dc.contributor.authorpl
Skop, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wyciślak, Sławomir - 132795
dc.contributor.reviewerpl
Adamus, Wiktor - 102333
dc.date.accessioned
2020-11-01T23:20:12Z
dc.date.available
2020-11-01T23:20:12Z
dc.date.submittedpl
2020-10-26
dc.fieldofstudypl
rachunkowość i zarządzanie finansami
dc.identifier.apdpl
diploma-140605-212352
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/252160
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
tax optimization – tax avoidance – tax evasion – corporate finance
dc.subject.plpl
optymalizacja podatkowa – unikanie opodatkowanie – uchylanie się od opodatkowania – finanse przedsiębiorstw
dc.titlepl
Rola optymalizacji podatkowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa
dc.title.alternativepl
The role of tax optimization in managing the company’s finances
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
47
Views per month
Views per city
Warsaw
17
Poznan
6
Wroclaw
3
Krakow
2
Bratkowice
1
Chełmża
1
Dublin
1
Fasty
1
Gliwice
1
Grodzisk Mazowiecki
1

No access

No Thumbnail Available