Prawnoautorskie Aspekty Współczesnej Fotografii

master
dc.abstract.enWhen for the first time in the history, the result of the work of man, who used a camera, has been recognized for his work under copyright law, there was no shortage proponents of the theory, according to which images – being only a reflection of the reality – lack the qualities of creativity and individuality. Crucial in this field, the judgment of the Supreme Court of the United States in 1884., The Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony case, concerning infringement of copyright for the work "Oscar Wilde No. 18" by Napoleon Sarony, is the cornerstone of the modern perception of photography in the scope of copyright law. The theory of copyright protection – photography as the work of the authorship and a photographer as an author – has evolved with technological advance. Currently, there is no doubt that the picture may be the subject, and its author – the entity of copyright law, however problems arise in defining the limits of this protection, and the analysis of specific cases often leads to different conclusions. Due to the prevalence of photography and its growing popularity, it becomes necessary to specify the conditions, which enable to recognise an image as a work of authorship. This work presents the analysis of copyright protection of photographs. Cited in argumentation, Polish, European Union and international legislation and case law examples intend to illustrate the problems associated with classifying images as a work of authorship. Technical issues are discussed only to the extent necessary for the proper analysis of the legal aspects. Considerations, aimed at presenting the key questions relating to the protection of contemporary photography, end proposing postulates de lege ferenda for Polish copyright law changes due to the specificity of the photographic work.pl
dc.abstract.plKiedy pierwszy raz w historii efekt pracy człowieka, posługującego się aparatem fotograficznym, uznany został za utwór w rozumieniu prawa autorskiego, nie brakowało zwolenników teorii, zgodnie z którą zdjęcia – stanowiące jedynie odzwierciedlenie zastanej rzeczywistości – pozbawione są cech twórczości i indywidualności. Przełomowe w tym zakresie orzeczenie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z 1884r., w sprawie Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony, dotyczącej naruszenia praw autorskich do utworu „Oscar Wilde No 18”, autorstwa Napoleona Sarony’ego, stanowi fundament współczesnego postrzegania fotografii w świetle prawa autorskiego. Teoria prawnoautorskiej ochrony – fotografii jako utworu i fotografa jako twórcy – ewaluowała wraz z postępem technologicznym. Obecnie nie ulega wątpliwości, iż zdjęcie może być przedmiotem, a jego autor – podmiotem prawa autorskiego, jednak problemy pojawiają się w zakreśleniu granic tej ochrony, a analiza konkretnych przypadków niejednokrotnie prowadzi do różnych wniosków. Z uwagi na upowszechnienie się fotografii i jej rosnącą popularność koniecznym staje się sprecyzowanie przesłanek decydujących o możliwości uznania zdjęcia za utwór. Niniejsza praca zawiera analizę prawnoautorskiej ochrony fotografii. Powoływane w wywodzie polskie, unijne i zagraniczne regulacje prawne oraz przykłady z orzecznictwa mają na celu zobrazowanie problemów, wiążących się z zakwalifikowaniem zdjęcia jako utworu. Zagadnienia techniczne omówione zostały wyłącznie w zakresie niezbędnym dla prawidłowej analizy aspektów prawnych. Rozważania, nakierowane na przedstawienie kluczowych wątpliwości dotyczących ochrony współczesnej fotografii, kończą się zaproponowaniem postulatów de lege ferenda zmiany polskiego prawa autorskiego ze względu na specyfikę utworu fotograficznego.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMarkiewicz, Ryszard - 130341 pl
dc.contributor.authorWróblewska, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerBarta, Janusz - 127235 pl
dc.contributor.reviewerMarkiewicz, Ryszard - 130341 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T15:25:02Z
dc.date.available2020-07-24T15:25:02Z
dc.date.submitted2013-07-12pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-74084-97291pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186930
dc.languagepolpl
dc.subject.enphotography, work of authorship, copyright protection, photographer.pl
dc.subject.plfotografia, utwór, ochrona prawnoautorska, fotograf.pl
dc.titlePrawnoautorskie Aspekty Współczesnej Fotografiipl
dc.title.alternativeThe copyright Aspects of Contemporary Photographypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
When for the first time in the history, the result of the work of man, who used a camera, has been recognized for his work under copyright law, there was no shortage proponents of the theory, according to which images – being only a reflection of the reality – lack the qualities of creativity and individuality. Crucial in this field, the judgment of the Supreme Court of the United States in 1884., The Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony case, concerning infringement of copyright for the work "Oscar Wilde No. 18" by Napoleon Sarony, is the cornerstone of the modern perception of photography in the scope of copyright law. The theory of copyright protection – photography as the work of the authorship and a photographer as an author – has evolved with technological advance. Currently, there is no doubt that the picture may be the subject, and its author – the entity of copyright law, however problems arise in defining the limits of this protection, and the analysis of specific cases often leads to different conclusions. Due to the prevalence of photography and its growing popularity, it becomes necessary to specify the conditions, which enable to recognise an image as a work of authorship. This work presents the analysis of copyright protection of photographs. Cited in argumentation, Polish, European Union and international legislation and case law examples intend to illustrate the problems associated with classifying images as a work of authorship. Technical issues are discussed only to the extent necessary for the proper analysis of the legal aspects. Considerations, aimed at presenting the key questions relating to the protection of contemporary photography, end proposing postulates de lege ferenda for Polish copyright law changes due to the specificity of the photographic work.
dc.abstract.plpl
Kiedy pierwszy raz w historii efekt pracy człowieka, posługującego się aparatem fotograficznym, uznany został za utwór w rozumieniu prawa autorskiego, nie brakowało zwolenników teorii, zgodnie z którą zdjęcia – stanowiące jedynie odzwierciedlenie zastanej rzeczywistości – pozbawione są cech twórczości i indywidualności. Przełomowe w tym zakresie orzeczenie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z 1884r., w sprawie Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony, dotyczącej naruszenia praw autorskich do utworu „Oscar Wilde No 18”, autorstwa Napoleona Sarony’ego, stanowi fundament współczesnego postrzegania fotografii w świetle prawa autorskiego. Teoria prawnoautorskiej ochrony – fotografii jako utworu i fotografa jako twórcy – ewaluowała wraz z postępem technologicznym. Obecnie nie ulega wątpliwości, iż zdjęcie może być przedmiotem, a jego autor – podmiotem prawa autorskiego, jednak problemy pojawiają się w zakreśleniu granic tej ochrony, a analiza konkretnych przypadków niejednokrotnie prowadzi do różnych wniosków. Z uwagi na upowszechnienie się fotografii i jej rosnącą popularność koniecznym staje się sprecyzowanie przesłanek decydujących o możliwości uznania zdjęcia za utwór. Niniejsza praca zawiera analizę prawnoautorskiej ochrony fotografii. Powoływane w wywodzie polskie, unijne i zagraniczne regulacje prawne oraz przykłady z orzecznictwa mają na celu zobrazowanie problemów, wiążących się z zakwalifikowaniem zdjęcia jako utworu. Zagadnienia techniczne omówione zostały wyłącznie w zakresie niezbędnym dla prawidłowej analizy aspektów prawnych. Rozważania, nakierowane na przedstawienie kluczowych wątpliwości dotyczących ochrony współczesnej fotografii, kończą się zaproponowaniem postulatów de lege ferenda zmiany polskiego prawa autorskiego ze względu na specyfikę utworu fotograficznego.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Markiewicz, Ryszard - 130341
dc.contributor.authorpl
Wróblewska, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Barta, Janusz - 127235
dc.contributor.reviewerpl
Markiewicz, Ryszard - 130341
dc.date.accessioned
2020-07-24T15:25:02Z
dc.date.available
2020-07-24T15:25:02Z
dc.date.submittedpl
2013-07-12
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-74084-97291
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186930
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
photography, work of authorship, copyright protection, photographer.
dc.subject.plpl
fotografia, utwór, ochrona prawnoautorska, fotograf.
dc.titlepl
Prawnoautorskie Aspekty Współczesnej Fotografii
dc.title.alternativepl
The copyright Aspects of Contemporary Photography
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Dublin
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available