Klastry jako stymulatory konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na przykładzie Klastra LifeScience Kraków

master
dc.abstract.enIn this position there are presented: a conception of clusters, an actual development rate of clusters in Poland, essence of development politics based on clusters that is implemented in the European Union and cluster-based policy that is being introduced by Poland at the national level and already practiced by specific voivodeships. Basing on the example of Małopolska Voivodeship it is proven that sufficiently effective politics which is supporting clusters and enterprises taking part in them strengthens economical potential of the whole region and increases its competitiveness internationally. It is reflected in permanent high level of GDP in Małopolska Voivodeship, research and development potential and relatively low rate of unemployment in comparison to the national rate. Referring to Klaster LifeScience Krakow and one of its members – Selvita S.A. Group (an active firm in the life science field) – it has been shown how enterprises may benefit by taking part in dynamically functioning cluster. The groundwork of this position is an broad analysis of legal acts, scientific papers, journals and information found on numerous websites.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy została przedstawiona koncepcja klastrów, aktualny stan rozwoju klastrów w Polsce, istota polityki rozwoju opartej na klastrach wdrażana w Unii Europejskiej oraz polityka związana z klastrami, którą zaczyna wprowadzać Polska na szczeblu krajowym, a którą uprawiają już konkretne województwa. Na przykładzie Małopolski udowodniono, że dostatecznie efektywnie prowadzona polityka wspierająca klastry oraz przedsiębiorstwa w nich uczestniczące, wzmacnia potencjał gospodarczy całego regionu zwiększając również jego konkurencyjność w skali międzynarodowej. Ma to odzwierciedlenie w utrzymującym się w Małopolsce wysokim wskaźniku PKB, potencjale badawczo-rozwojowym jaki posiada oraz stosunkowo niskim bezrobociu w skali całego kraju. Poprzez odwołanie do Klastra LifeScience Kraków i jednego z jego członków – Grupy Selvita S.A. (intensywnie działającej firmy w obszarze life science) – ukazano jakie korzyści mogą czerpać przedsiębiorstwa z udziału w prężnie funkcjonującym klastrze. Fundamentem do stworzenia niniejszej pracy była szeroka analiza aktów prawnych, publikacji naukowych, czasopism oraz informacji zawartych na stronach internetowych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMatczewski, Andrzej - 130383 pl
dc.contributor.authorMoździerz, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerDudzińska-Korczak, Natalia - 127812 pl
dc.contributor.reviewerMatczewski, Andrzej - 130383 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T02:56:29Z
dc.date.available2020-07-25T02:56:29Z
dc.date.submitted2014-07-10pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie i doradztwo gospodarczepl
dc.identifier.apddiploma-89202-166748pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197682
dc.languagepolpl
dc.subject.encluster-competitiveness-innovation-life sciencepl
dc.subject.plinnowacyjność-klaster-konkurencyjność-life sciencepl
dc.titleKlastry jako stymulatory konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na przykładzie Klastra LifeScience Krakówpl
dc.title.alternativeClusters as drivers of competitiveness of enterprises and regions on the example of Klaster LifeScience Krakowpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this position there are presented: a conception of clusters, an actual development rate of clusters in Poland, essence of development politics based on clusters that is implemented in the European Union and cluster-based policy that is being introduced by Poland at the national level and already practiced by specific voivodeships. Basing on the example of Małopolska Voivodeship it is proven that sufficiently effective politics which is supporting clusters and enterprises taking part in them strengthens economical potential of the whole region and increases its competitiveness internationally. It is reflected in permanent high level of GDP in Małopolska Voivodeship, research and development potential and relatively low rate of unemployment in comparison to the national rate. Referring to Klaster LifeScience Krakow and one of its members – Selvita S.A. Group (an active firm in the life science field) – it has been shown how enterprises may benefit by taking part in dynamically functioning cluster. The groundwork of this position is an broad analysis of legal acts, scientific papers, journals and information found on numerous websites.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy została przedstawiona koncepcja klastrów, aktualny stan rozwoju klastrów w Polsce, istota polityki rozwoju opartej na klastrach wdrażana w Unii Europejskiej oraz polityka związana z klastrami, którą zaczyna wprowadzać Polska na szczeblu krajowym, a którą uprawiają już konkretne województwa. Na przykładzie Małopolski udowodniono, że dostatecznie efektywnie prowadzona polityka wspierająca klastry oraz przedsiębiorstwa w nich uczestniczące, wzmacnia potencjał gospodarczy całego regionu zwiększając również jego konkurencyjność w skali międzynarodowej. Ma to odzwierciedlenie w utrzymującym się w Małopolsce wysokim wskaźniku PKB, potencjale badawczo-rozwojowym jaki posiada oraz stosunkowo niskim bezrobociu w skali całego kraju. Poprzez odwołanie do Klastra LifeScience Kraków i jednego z jego członków – Grupy Selvita S.A. (intensywnie działającej firmy w obszarze life science) – ukazano jakie korzyści mogą czerpać przedsiębiorstwa z udziału w prężnie funkcjonującym klastrze. Fundamentem do stworzenia niniejszej pracy była szeroka analiza aktów prawnych, publikacji naukowych, czasopism oraz informacji zawartych na stronach internetowych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Matczewski, Andrzej - 130383
dc.contributor.authorpl
Moździerz, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Dudzińska-Korczak, Natalia - 127812
dc.contributor.reviewerpl
Matczewski, Andrzej - 130383
dc.date.accessioned
2020-07-25T02:56:29Z
dc.date.available
2020-07-25T02:56:29Z
dc.date.submittedpl
2014-07-10
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie i doradztwo gospodarcze
dc.identifier.apdpl
diploma-89202-166748
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197682
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
cluster-competitiveness-innovation-life science
dc.subject.plpl
innowacyjność-klaster-konkurencyjność-life science
dc.titlepl
Klastry jako stymulatory konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na przykładzie Klastra LifeScience Kraków
dc.title.alternativepl
Clusters as drivers of competitiveness of enterprises and regions on the example of Klaster LifeScience Krakow
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
22
Views per month
Views per city
Krakow
7
Wroclaw
3
Poznan
2
Warsaw
2
Chandler
1
Des Moines
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available