Akceptacja siebie po utracie piersi : wsparcie informacyjne

2011
journal article
article
dc.abstract.enIntroduction. Relation between a doctor and a patient is a very important element of the treatment process. Nowadays the need to enrich the medical knowledge of doctors with some elements of psychology and behavioral medicine is perceived more and more often. Patients after mastectomy feel anxiety, are lost and convinced about their physical unattractiveness. Sexuality is a very important component of quality of life of women suffering from nipple tumor, because female breast is extremely strongly associated with physical attractiveness and femininity. Therefore each woman requires an individual approach, depending on their personal skills to cope in the situation of illness and their level of self-acceptance after a breast reduction. Material and methods. 120 women with diagnosed breast cancer took part in survey researchers. Verification of statistical hypotheses based on the test of independence c2 was applied in the statistical analysis. Significance of differences between research results was observed at the level p ≤ 0,05. Research results were developed by means of STATISTICA program. Results. 93% of women with diagnosed breast cancer wanted to be informed about their health condition and expected from a doctor an explanation concerning the conducted treatment. The statistically significant correlation between assessment of the information reported by a doctor, regarding the possibility of occurrence of side effects of medicines used as well as the nature of adverse effects and hormonal therapy in women as a form of a supplemental treatment (p = 0.038458) has been estimated. Conclusions. Results of researches conducted all over the world pointed out, that demand on informative support, covering knowledge about disease, treatment, prognosis, side effects, possibilities of recurrence and chance for reconstruction of the reduced breast gland is significant.pl
dc.abstract.plWstęp. Relacja między lekarzem a pacjentem jest bardzo ważnym elementem procesu leczenia. Współcześnie coraz częściej dostrzega się potrzebę wzbogacania medycznej wiedzy lekarzy o elementy z zakresu psychologii i medycyny behawioralnej. Chore po zabiegu mastektomii odczuwają lęk, są zagubione i przekonane o swojej nieatrakcyjności fizycznej. Seksualność jest bardzo ważnym komponentem jakości życia kobiet cierpiących na nowotwór sutka, ponieważ kobiece piersi są niezwykle silnie kojarzone z atrakcyjnością fizyczną i kobiecością. Każda kobieta wymaga zatem indywidualnego podejścia, w zależności od osobistych umiejętności radzenia sobie w sytuacji choroby oraz poziomu samoakceptacji po utracie piersi. Materiał i metody. W badaniach ankietowych wzięło udział łącznie 120 kobiet z rozpoznanym nowotworem piersi. W analizie statystycznej wykorzystano weryfikację hipotez statystycznych opartą na teście niezależności c2. Istotność różnic między wynikami badań stwierdzano przy poziomie p ≤ 0,05. Wyniki badań opracowano z wykorzystaniem programu STATISTICA. Wyniki. Spośród kobiet z rozpoznaniem nowotworu piersi objętych badaniem 93% chciało być informowanych o stanie zdrowia i oczekiwało od lekarza wyjaśnienia istoty prowadzonego leczenia. Wykazano statystycznie istotny związek między oceną przekazanych przez lekarza informacji dotyczących możliwości wystąpienia skutków ubocznych stosowanych leków oraz charakteru działań niepożądanych a stosowaniem u kobiet hormonoterapii jako formy leczenia uzupełniającego (p = 0,038458). Wnioski. Wnioski. Wyniki badań prowadzonych na całym świecie wykazały, że zapotrzebowanie na wsparcie informacyjne, obejmujące wiedzę o samej chorobie, leczeniu, rokowaniu, skutkach ubocznych, możliwości nawrotu oraz szansie na rekonstrukcję utraconego gruczołu piersiowego, jest znaczne.pl
dc.contributor.authorMakara-Studzińska, Marta - 358352 pl
dc.contributor.authorKowalska, Agnieszka J.pl
dc.date.accessioned2020-08-24T09:36:16Z
dc.date.available2020-08-24T09:36:16Z
dc.date.issued2011pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number1pl
dc.description.physical16-21pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume9pl
dc.identifier.eissn1731-9544pl
dc.identifier.issn1731-6677pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/244487
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enbreast cancerpl
dc.subject.eninformative supportpl
dc.subject.enself-acceptancepl
dc.subject.plnowotwór piersipl
dc.subject.plwsparcie informacyjnepl
dc.subject.plsamoakceptacjapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleAkceptacja siebie po utracie piersi : wsparcie informacyjnepl
dc.title.alternativeSelf-acceptance after a breast reduction : informative supportpl
dc.title.journalSeksuologia Polskapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction. Relation between a doctor and a patient is a very important element of the treatment process. Nowadays the need to enrich the medical knowledge of doctors with some elements of psychology and behavioral medicine is perceived more and more often. Patients after mastectomy feel anxiety, are lost and convinced about their physical unattractiveness. Sexuality is a very important component of quality of life of women suffering from nipple tumor, because female breast is extremely strongly associated with physical attractiveness and femininity. Therefore each woman requires an individual approach, depending on their personal skills to cope in the situation of illness and their level of self-acceptance after a breast reduction. Material and methods. 120 women with diagnosed breast cancer took part in survey researchers. Verification of statistical hypotheses based on the test of independence c2 was applied in the statistical analysis. Significance of differences between research results was observed at the level p ≤ 0,05. Research results were developed by means of STATISTICA program. Results. 93% of women with diagnosed breast cancer wanted to be informed about their health condition and expected from a doctor an explanation concerning the conducted treatment. The statistically significant correlation between assessment of the information reported by a doctor, regarding the possibility of occurrence of side effects of medicines used as well as the nature of adverse effects and hormonal therapy in women as a form of a supplemental treatment (p = 0.038458) has been estimated. Conclusions. Results of researches conducted all over the world pointed out, that demand on informative support, covering knowledge about disease, treatment, prognosis, side effects, possibilities of recurrence and chance for reconstruction of the reduced breast gland is significant.
dc.abstract.plpl
Wstęp. Relacja między lekarzem a pacjentem jest bardzo ważnym elementem procesu leczenia. Współcześnie coraz częściej dostrzega się potrzebę wzbogacania medycznej wiedzy lekarzy o elementy z zakresu psychologii i medycyny behawioralnej. Chore po zabiegu mastektomii odczuwają lęk, są zagubione i przekonane o swojej nieatrakcyjności fizycznej. Seksualność jest bardzo ważnym komponentem jakości życia kobiet cierpiących na nowotwór sutka, ponieważ kobiece piersi są niezwykle silnie kojarzone z atrakcyjnością fizyczną i kobiecością. Każda kobieta wymaga zatem indywidualnego podejścia, w zależności od osobistych umiejętności radzenia sobie w sytuacji choroby oraz poziomu samoakceptacji po utracie piersi. Materiał i metody. W badaniach ankietowych wzięło udział łącznie 120 kobiet z rozpoznanym nowotworem piersi. W analizie statystycznej wykorzystano weryfikację hipotez statystycznych opartą na teście niezależności c2. Istotność różnic między wynikami badań stwierdzano przy poziomie p ≤ 0,05. Wyniki badań opracowano z wykorzystaniem programu STATISTICA. Wyniki. Spośród kobiet z rozpoznaniem nowotworu piersi objętych badaniem 93% chciało być informowanych o stanie zdrowia i oczekiwało od lekarza wyjaśnienia istoty prowadzonego leczenia. Wykazano statystycznie istotny związek między oceną przekazanych przez lekarza informacji dotyczących możliwości wystąpienia skutków ubocznych stosowanych leków oraz charakteru działań niepożądanych a stosowaniem u kobiet hormonoterapii jako formy leczenia uzupełniającego (p = 0,038458). Wnioski. Wnioski. Wyniki badań prowadzonych na całym świecie wykazały, że zapotrzebowanie na wsparcie informacyjne, obejmujące wiedzę o samej chorobie, leczeniu, rokowaniu, skutkach ubocznych, możliwości nawrotu oraz szansie na rekonstrukcję utraconego gruczołu piersiowego, jest znaczne.
dc.contributor.authorpl
Makara-Studzińska, Marta - 358352
dc.contributor.authorpl
Kowalska, Agnieszka J.
dc.date.accessioned
2020-08-24T09:36:16Z
dc.date.available
2020-08-24T09:36:16Z
dc.date.issuedpl
2011
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
1
dc.description.physicalpl
16-21
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
9
dc.identifier.eissnpl
1731-9544
dc.identifier.issnpl
1731-6677
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/244487
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
breast cancer
dc.subject.enpl
informative support
dc.subject.enpl
self-acceptance
dc.subject.plpl
nowotwór piersi
dc.subject.plpl
wsparcie informacyjne
dc.subject.plpl
samoakceptacja
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Akceptacja siebie po utracie piersi : wsparcie informacyjne
dc.title.alternativepl
Self-acceptance after a breast reduction : informative support
dc.title.journalpl
Seksuologia Polska
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Krakow
4
Ashburn
3
Warsaw
3
Wroclaw
2
Dublin
1
Gdansk
1
Gliwice
1
Lodz
1
Sosnowiec
1
Świnoujście
1
Downloads
makara-studzinska_kowalska_akceptacja_siebie_po_utracie_piersi_2011.odt
13
makara-studzinska_kowalska_akceptacja_siebie_po_utracie_piersi_2011.pdf
2