Turystyka w przestrzeni Pekinu

master
dc.abstract.enBeijing is on of the biggest metropolis in the world, rich in culture and history heritage. Over the years thru many changes of government and political powers it is located on top of the cities visited by tourists every year. Below master thesis is aimed to show the city of Beijing as tourism space in terms of cultural and historical tourism assets. In that case, short historical and geographical characteristic was shown in the paper, next step was to display the most visited monuments in Beijing. Final stage of the master thesis was astute analysis of data gathered from Beijing Statistic Bureau. In paper also was included changes of society and tourism trends which are characteristic for big metropolises. In final chapter author formulated the final conclusion about tourism space in Beijing.pl
dc.abstract.plPekin jest jedną z największych metropolii świata, bogatą w dziedzictwo kulturowe oraz historyczne. Dzięki wielu zmianom ustrojowym oraz politycznym, znajduje się obecnie na czele miast odwiedzanych przez turystów na arenie międzynarodowej. Niniejsza praca ma na celu ukazanie miasta jako przestrzeni atrakcyjnej turystycznie, nie tylko dzięki walorom kulturowym, ale także turystycznym, które doceniają mieszkańcy całego świata. W tym celu została najpierw przedstawiona krótka charakterystyka miasta pod względem geograficznym oraz historycznym, z uwzględnieniem przeszłości Chin. Następnie omówiono najważniejsze zabytki oraz atrakcje znajdujące się w ścisłej czołówce wśród miejsc odwiedzanych przez turystów. Kolejnym etapem była analiza danych zebranych przez Pekiński Urząd Statystyczny oraz porównanie zmian na rynku turystycznym w omawianym obszarze na przestrzeni lat. W pracy uwzględniono również zmiany zachodzące w społeczeństwie, trendy turystyczne oraz procesy charakterystyczne dla dużych metropolii. W ostatnim rozdziale podjęto próbę sformułowania wniosków oraz podsumowania zmian jakie mają miejsce w pekińskim sektorze turystyki.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.areaobszar nauk technicznychpl
dc.contributor.advisorKurek, Włodzimierz - 129760 pl
dc.contributor.authorBarański, Jakubpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerKurek, Włodzimierz - 129760 pl
dc.contributor.reviewerKubal-Czerwińska, Magdalenapl
dc.date.accessioned2020-07-27T13:35:10Z
dc.date.available2020-07-27T13:35:10Z
dc.date.submitted2019-10-15pl
dc.fieldofstudyturystykapl
dc.identifier.apddiploma-120869-177168pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225545
dc.languagepolpl
dc.subject.enBeijing, tourism, space, economy, heritage, monuments, China, city, social change, war, history, metropolis, tourism development.pl
dc.subject.plPekin, turystyka, przestrzeń, ekonomia, zabytki, Chiny, miasto, przemiany społeczne, wojna, historia, metropolia, rozwój turystyki, miejscowość turystyczna.pl
dc.titleTurystyka w przestrzeni Pekinupl
dc.title.alternativeTourism in space of Beijingpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Beijing is on of the biggest metropolis in the world, rich in culture and history heritage. Over the years thru many changes of government and political powers it is located on top of the cities visited by tourists every year. Below master thesis is aimed to show the city of Beijing as tourism space in terms of cultural and historical tourism assets. In that case, short historical and geographical characteristic was shown in the paper, next step was to display the most visited monuments in Beijing. Final stage of the master thesis was astute analysis of data gathered from Beijing Statistic Bureau. In paper also was included changes of society and tourism trends which are characteristic for big metropolises. In final chapter author formulated the final conclusion about tourism space in Beijing.
dc.abstract.plpl
Pekin jest jedną z największych metropolii świata, bogatą w dziedzictwo kulturowe oraz historyczne. Dzięki wielu zmianom ustrojowym oraz politycznym, znajduje się obecnie na czele miast odwiedzanych przez turystów na arenie międzynarodowej. Niniejsza praca ma na celu ukazanie miasta jako przestrzeni atrakcyjnej turystycznie, nie tylko dzięki walorom kulturowym, ale także turystycznym, które doceniają mieszkańcy całego świata. W tym celu została najpierw przedstawiona krótka charakterystyka miasta pod względem geograficznym oraz historycznym, z uwzględnieniem przeszłości Chin. Następnie omówiono najważniejsze zabytki oraz atrakcje znajdujące się w ścisłej czołówce wśród miejsc odwiedzanych przez turystów. Kolejnym etapem była analiza danych zebranych przez Pekiński Urząd Statystyczny oraz porównanie zmian na rynku turystycznym w omawianym obszarze na przestrzeni lat. W pracy uwzględniono również zmiany zachodzące w społeczeństwie, trendy turystyczne oraz procesy charakterystyczne dla dużych metropolii. W ostatnim rozdziale podjęto próbę sformułowania wniosków oraz podsumowania zmian jakie mają miejsce w pekińskim sektorze turystyki.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.areapl
obszar nauk technicznych
dc.contributor.advisorpl
Kurek, Włodzimierz - 129760
dc.contributor.authorpl
Barański, Jakub
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Kurek, Włodzimierz - 129760
dc.contributor.reviewerpl
Kubal-Czerwińska, Magdalena
dc.date.accessioned
2020-07-27T13:35:10Z
dc.date.available
2020-07-27T13:35:10Z
dc.date.submittedpl
2019-10-15
dc.fieldofstudypl
turystyka
dc.identifier.apdpl
diploma-120869-177168
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225545
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Beijing, tourism, space, economy, heritage, monuments, China, city, social change, war, history, metropolis, tourism development.
dc.subject.plpl
Pekin, turystyka, przestrzeń, ekonomia, zabytki, Chiny, miasto, przemiany społeczne, wojna, historia, metropolia, rozwój turystyki, miejscowość turystyczna.
dc.titlepl
Turystyka w przestrzeni Pekinu
dc.title.alternativepl
Tourism in space of Beijing
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
26
Views per month
Views per city
Wroclaw
17
Niepołomice
3
Dublin
1
Krakow
1
Shanghai
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available