Problem uchodźstwa na przykładzie obywateli Koreańskiej Republiki Ludowo Demokratycznej.

licenciate
dc.abstract.enThe topic of this bachelor’s thesis is the problem of refugees on the example of citizens of the Democratic People's Republic of Korea. The purpose of the research is to show that the problem of refugees, which has long been present in the world, is still relevant today, particularly in North Korea. The thesis introduces the circumstances of state formation and the socio-political characteristics of North Korea. Particular attention was paid to the consequences of the norms and rules practiced by the government which are the cases of continuous human rights violations. In this paper, it is shown how the law is enforced by means of inhumane practices. Everyday life of an ordinary North Korea citizen has been depicted and contrasted with the dominant ideology as well as the cult of personality. On the basis of the statements made by people who were able to escape North Korea, it is argued that the problem of refugees in this country is real, severe and cannot be ignored.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy jest problem uchodźstwa na przykładzie obywateli Koreańskiej Republiki Ludowo - Demokratycznej. Celem badań było wykazanie, że problem uchodźstwa, istniejąc na świecie od dawna, jest wciąż aktualny, w szczególności w Korei Północnej. W pracy przedstawiono okoliczności powstania państwa północnokoreańskiego oraz scharakteryzowano je pod względem polityczno - społecznym. Zwrócono szczególną uwagę na konsekwencje wynikające z przyjętych przez państwo norm i zasad, jakimi są przypadki nieustannego łamania praw człowieka. Ukazano jak przy pomocy niehumanitarnych metod egzekwuje się posłuszeństwo obywateli wobec prawa. Zobrazowano życie dnia codziennego przeciętnego mieszkańca Korei Północnej zestawiając go z ideologią oraz kultem jednostki. W oparciu o relacje wybranych osób, którym udało się uciec, uargumentowano tezę, że problem uchodźstwa w Korei Północnej jest problemem realnym, poważnym i że nie można go ignorować.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStrnad, Grażynapl
dc.contributor.authorKosek, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerGuzik, Joannapl
dc.contributor.reviewerStrnad, Grażynapl
dc.date.accessioned2020-07-27T05:41:26Z
dc.date.available2020-07-27T05:41:26Z
dc.date.submitted2017-07-03pl
dc.fieldofstudystudia dalekowschodniepl
dc.identifier.apddiploma-113244-159854pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218729
dc.languagepolpl
dc.subject.enNorth Korea, refugees, Democratic People's Republic of Korea, society, human rights violationspl
dc.subject.plKorea Północna, uchodźcy, Koreańska Republika Ludowo - Demokratyczna, społeczeństwo, łamanie praw człowiekapl
dc.titleProblem uchodźstwa na przykładzie obywateli Koreańskiej Republiki Ludowo Demokratycznej.pl
dc.title.alternativeThe Problem of Refugees on the Example of Citizens of the Democratic People's Republic of Korea.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The topic of this bachelor’s thesis is the problem of refugees on the example of citizens of the Democratic People's Republic of Korea. The purpose of the research is to show that the problem of refugees, which has long been present in the world, is still relevant today, particularly in North Korea. The thesis introduces the circumstances of state formation and the socio-political characteristics of North Korea. Particular attention was paid to the consequences of the norms and rules practiced by the government which are the cases of continuous human rights violations. In this paper, it is shown how the law is enforced by means of inhumane practices. Everyday life of an ordinary North Korea citizen has been depicted and contrasted with the dominant ideology as well as the cult of personality. On the basis of the statements made by people who were able to escape North Korea, it is argued that the problem of refugees in this country is real, severe and cannot be ignored.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy jest problem uchodźstwa na przykładzie obywateli Koreańskiej Republiki Ludowo - Demokratycznej. Celem badań było wykazanie, że problem uchodźstwa, istniejąc na świecie od dawna, jest wciąż aktualny, w szczególności w Korei Północnej. W pracy przedstawiono okoliczności powstania państwa północnokoreańskiego oraz scharakteryzowano je pod względem polityczno - społecznym. Zwrócono szczególną uwagę na konsekwencje wynikające z przyjętych przez państwo norm i zasad, jakimi są przypadki nieustannego łamania praw człowieka. Ukazano jak przy pomocy niehumanitarnych metod egzekwuje się posłuszeństwo obywateli wobec prawa. Zobrazowano życie dnia codziennego przeciętnego mieszkańca Korei Północnej zestawiając go z ideologią oraz kultem jednostki. W oparciu o relacje wybranych osób, którym udało się uciec, uargumentowano tezę, że problem uchodźstwa w Korei Północnej jest problemem realnym, poważnym i że nie można go ignorować.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Strnad, Grażyna
dc.contributor.authorpl
Kosek, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Guzik, Joanna
dc.contributor.reviewerpl
Strnad, Grażyna
dc.date.accessioned
2020-07-27T05:41:26Z
dc.date.available
2020-07-27T05:41:26Z
dc.date.submittedpl
2017-07-03
dc.fieldofstudypl
studia dalekowschodnie
dc.identifier.apdpl
diploma-113244-159854
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218729
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
North Korea, refugees, Democratic People's Republic of Korea, society, human rights violations
dc.subject.plpl
Korea Północna, uchodźcy, Koreańska Republika Ludowo - Demokratyczna, społeczeństwo, łamanie praw człowieka
dc.titlepl
Problem uchodźstwa na przykładzie obywateli Koreańskiej Republiki Ludowo Demokratycznej.
dc.title.alternativepl
The Problem of Refugees on the Example of Citizens of the Democratic People's Republic of Korea.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Wroclaw
5
Poznan
3
Krakow
2
Deszczno
1
Dublin
1
Gniezno
1
Olsztyn
1
Rybnik
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available