Analiza samodzielności pacjentki z wielochorobowością będącej w wieku geriatrycznym

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Multimorbidity is a phenomenon that is increasingly recognized, especially among geriatric patients. A multitude of conditions, and consequently ailments, negatively affect the daily functioning of patients and progressively impairs their independence. The work includes two parts. The theoretical first part shows some aspects of multimorbidity, describes the process of aging in the human body and selected diseases of the elderly and presents the issue of polypharmacotherapy. Part two includes a description of the current state of health and medical history along with an analysis of the patient's independence.Objectives: The main aim of this case study is to analyze the autonomy of a geriatric patient diagnosed with more than two diseases occurring at the same time.Material and methods: Interview and observation of the patient in the home environment, analysis of medical records and measurement of major vital signs were used to create the study. Such research tools as an interview and observation questionnaire of own construction, NRS scale, VAS scale and Barthel scale have been used.Results: Based on the patient's history, observation, analysis of medical records and assessment by Barthel scale, the patient's functioning was estimated to be sufficient to function independently, with little help from externals.Conclusions: Multimorbidity significantly disables the patient's fundamental functioning, both physically and mentally. Despite this, the patient manages most of her daily activities without requiring additional care.pl
dc.abstract.plWstęp: Wielochorobowość to zjawisko, które coraz częściej jest rozpoznawane, zwłaszcza wśród pacjentów geriatrycznych. Mnogość schorzeń, a co za tym idzie również dolegliwości, negatywnie wpływają na codzienne funkcjonowanie chorych i stopniowo upośledzają ich samodzielność. Praca składa się z dwóch części. Część pierwsza, teoretyczna, przedstawia niektóre aspekty wielochorobowości, opisuje przebieg procesów starzenia się w organizmie człowieka i wybrane choroby osób starszych, a także przybliża zagadnienie polifarmakoterapii. Część druga zawiera opis aktualnego stanu zdrowia i historię choroby, wraz z analizą samodzielności omawianej pacjentki. Cel pracy: Celem pracy jest ocena samodzielności pacjentki w wieku geriatrycznym, u której zdiagnozowano więcej niż dwie choroby, występujące w tym samym czasie. Materiały i metody: Do stworzenia pracy zastosowano wywiad i obserwację pacjentki w środowisku domowym, analizę dokumentacji medycznej oraz pomiar podstawowych parametrów życiowych. Wykorzystano takie narzędzia badawcze, jak kwestionariusz wywiadu i obserwacji własnej konstrukcji, skalę NRS, skalę VAS i skalę Barthel. Wyniki: Bazując na przeprowadzonym wywiadzie, obserwacji, analizie dokumentacji medycznej i ocenie wg skali Barthel, sprawność pacjentki oceniono na wystarczającą do samodzielnego funkcjonowania, przy niewielkiej pomocy ze strony osób trzecich. Wnioski: Wielochorobowość znacznie upośledza podstawowe funkcjonowanie pacjentki, zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i psychicznej. Pomimo tego, chora radzi sobie z większością codziennych obowiązków, nie wymagając przy tym dodatkowej opieki.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorMalinowska-Lipień, Iwona - 130829 pl
dc.contributor.authorWitecka, Martynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerMalinowska-Lipień, Iwona - 130829 pl
dc.contributor.reviewerZurzycka, Patrycja - 199873 pl
dc.date.accessioned2023-07-07T21:53:27Z
dc.date.available2023-07-07T21:53:27Z
dc.date.submitted2023-06-30pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-165385-291622pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314874
dc.languagepolpl
dc.subject.enmultimorbidity, self-care, polypharmacypl
dc.subject.plwielochorobowość, samodzielność, polifarmakoterapiapl
dc.titleAnaliza samodzielności pacjentki z wielochorobowością będącej w wieku geriatrycznympl
dc.title.alternativeAnalysis of independence of a geriatric patient with multimorbiditypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Multimorbidity is a phenomenon that is increasingly recognized, especially among geriatric patients. A multitude of conditions, and consequently ailments, negatively affect the daily functioning of patients and progressively impairs their independence. The work includes two parts. The theoretical first part shows some aspects of multimorbidity, describes the process of aging in the human body and selected diseases of the elderly and presents the issue of polypharmacotherapy. Part two includes a description of the current state of health and medical history along with an analysis of the patient's independence.Objectives: The main aim of this case study is to analyze the autonomy of a geriatric patient diagnosed with more than two diseases occurring at the same time.Material and methods: Interview and observation of the patient in the home environment, analysis of medical records and measurement of major vital signs were used to create the study. Such research tools as an interview and observation questionnaire of own construction, NRS scale, VAS scale and Barthel scale have been used.Results: Based on the patient's history, observation, analysis of medical records and assessment by Barthel scale, the patient's functioning was estimated to be sufficient to function independently, with little help from externals.Conclusions: Multimorbidity significantly disables the patient's fundamental functioning, both physically and mentally. Despite this, the patient manages most of her daily activities without requiring additional care.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Wielochorobowość to zjawisko, które coraz częściej jest rozpoznawane, zwłaszcza wśród pacjentów geriatrycznych. Mnogość schorzeń, a co za tym idzie również dolegliwości, negatywnie wpływają na codzienne funkcjonowanie chorych i stopniowo upośledzają ich samodzielność. Praca składa się z dwóch części. Część pierwsza, teoretyczna, przedstawia niektóre aspekty wielochorobowości, opisuje przebieg procesów starzenia się w organizmie człowieka i wybrane choroby osób starszych, a także przybliża zagadnienie polifarmakoterapii. Część druga zawiera opis aktualnego stanu zdrowia i historię choroby, wraz z analizą samodzielności omawianej pacjentki. Cel pracy: Celem pracy jest ocena samodzielności pacjentki w wieku geriatrycznym, u której zdiagnozowano więcej niż dwie choroby, występujące w tym samym czasie. Materiały i metody: Do stworzenia pracy zastosowano wywiad i obserwację pacjentki w środowisku domowym, analizę dokumentacji medycznej oraz pomiar podstawowych parametrów życiowych. Wykorzystano takie narzędzia badawcze, jak kwestionariusz wywiadu i obserwacji własnej konstrukcji, skalę NRS, skalę VAS i skalę Barthel. Wyniki: Bazując na przeprowadzonym wywiadzie, obserwacji, analizie dokumentacji medycznej i ocenie wg skali Barthel, sprawność pacjentki oceniono na wystarczającą do samodzielnego funkcjonowania, przy niewielkiej pomocy ze strony osób trzecich. Wnioski: Wielochorobowość znacznie upośledza podstawowe funkcjonowanie pacjentki, zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i psychicznej. Pomimo tego, chora radzi sobie z większością codziennych obowiązków, nie wymagając przy tym dodatkowej opieki.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Malinowska-Lipień, Iwona - 130829
dc.contributor.authorpl
Witecka, Martyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Malinowska-Lipień, Iwona - 130829
dc.contributor.reviewerpl
Zurzycka, Patrycja - 199873
dc.date.accessioned
2023-07-07T21:53:27Z
dc.date.available
2023-07-07T21:53:27Z
dc.date.submittedpl
2023-06-30
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-165385-291622
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314874
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
multimorbidity, self-care, polypharmacy
dc.subject.plpl
wielochorobowość, samodzielność, polifarmakoterapia
dc.titlepl
Analiza samodzielności pacjentki z wielochorobowością będącej w wieku geriatrycznym
dc.title.alternativepl
Analysis of independence of a geriatric patient with multimorbidity
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Bielsk Podlaski
1
Bobowa
1
Rejowiec Fabryczny
1
Tomaszów Mazowiecki
1
Świętochłowice
1

No access

No Thumbnail Available