Gatunki obce zagrożeniem dla rodzimej przyrody.

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of this work was to show threats to biological diversity, with special regard of non-native species. The work concerns animals species, especially mammals. The elaboration was concentrated on patterns of these expansion course, as they are usually repetitive and typically includes three phases: settling, expansion and saturation. There were given conditions, that have to be fulfill by both new, alien species and area endangered by invasion. They are two types of entering of the new species, that is introduction and invasion, and several examples of species for both these types were presented. In current work there were given also an examples of invasive species occurred in Poland. The most important documents on biological diversity were discussed, like the Convention on Biological Diversity and the Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy było przedstawienie zagrożeń różnorodności biologicznej,ze szczególnym uwzględnieniem wpływu gatunków obcych. Praca dotyczy obcych gatunków zwierząt, a w zwłaszcza ssaków. W opracowaniu przedstawiono powtarzalne schematy przebiegu ekspansji gatunków, to jest fazę osiedlania się, ekspansji i wysycenia. Opisane zostały warunki, które muszą spełniać zarówno organizmy, jak i sam obszar objęty inwazją. Przedstawiono dwa typy wprowadzenia nowego gatunku, to jest introdukcję i inwazję, wrazz przykładami dla obydwóch typów zasiedlania. W pracy zaprezentowano również przykłady gatunków obcych w faunie Polski. Omówiono również najważniejsze dokumenty w sprawie ochrony różnorodności biologicznej, to jest Konwencję o różnorodności biologicznej oraz Paneuropejską Strategię Różnorodności Biologicznej i Krajobrazowej.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorZakrzewska, Marta - 132846 pl
dc.contributor.authorGoc, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerKruczek, Małgorzata - 129509 pl
dc.contributor.reviewerZakrzewska, Marta - 132846 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T22:10:52Z
dc.date.available2020-07-23T22:10:52Z
dc.date.submitted2012-07-06pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-63893-110919pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177495
dc.languagepolpl
dc.subject.eninvasion, introduction, non-native species, biodiversitypl
dc.subject.plinwazja, introdukcja, gatunki obce, bioróżnorodnośćpl
dc.titleGatunki obce zagrożeniem dla rodzimej przyrody.pl
dc.title.alternativeInvasive species as a threat to native naturepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this work was to show threats to biological diversity, with special regard of non-native species. The work concerns animals species, especially mammals. The elaboration was concentrated on patterns of these expansion course, as they are usually repetitive and typically includes three phases: settling, expansion and saturation. There were given conditions, that have to be fulfill by both new, alien species and area endangered by invasion. They are two types of entering of the new species, that is introduction and invasion, and several examples of species for both these types were presented. In current work there were given also an examples of invasive species occurred in Poland. The most important documents on biological diversity were discussed, like the Convention on Biological Diversity and the Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy było przedstawienie zagrożeń różnorodności biologicznej,ze szczególnym uwzględnieniem wpływu gatunków obcych. Praca dotyczy obcych gatunków zwierząt, a w zwłaszcza ssaków. W opracowaniu przedstawiono powtarzalne schematy przebiegu ekspansji gatunków, to jest fazę osiedlania się, ekspansji i wysycenia. Opisane zostały warunki, które muszą spełniać zarówno organizmy, jak i sam obszar objęty inwazją. Przedstawiono dwa typy wprowadzenia nowego gatunku, to jest introdukcję i inwazję, wrazz przykładami dla obydwóch typów zasiedlania. W pracy zaprezentowano również przykłady gatunków obcych w faunie Polski. Omówiono również najważniejsze dokumenty w sprawie ochrony różnorodności biologicznej, to jest Konwencję o różnorodności biologicznej oraz Paneuropejską Strategię Różnorodności Biologicznej i Krajobrazowej.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Zakrzewska, Marta - 132846
dc.contributor.authorpl
Goc, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Kruczek, Małgorzata - 129509
dc.contributor.reviewerpl
Zakrzewska, Marta - 132846
dc.date.accessioned
2020-07-23T22:10:52Z
dc.date.available
2020-07-23T22:10:52Z
dc.date.submittedpl
2012-07-06
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-63893-110919
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177495
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
invasion, introduction, non-native species, biodiversity
dc.subject.plpl
inwazja, introdukcja, gatunki obce, bioróżnorodność
dc.titlepl
Gatunki obce zagrożeniem dla rodzimej przyrody.
dc.title.alternativepl
Invasive species as a threat to native nature
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Wroclaw
4
Dublin
2
Krakow
1
Rybnik
1
Trzebnica
1
Warsaw
1
Zabrze
1

No access

No Thumbnail Available