Narodowy katolicyzm w publicystyce tygodnika "Prosto z mostu" 1935-1939

master
dc.abstract.enThe purpose of this study is to outline the views of socio - political in the years 1935-1939 presented in the pages of literary and artistic magazine "Straight from the Bridge ' ("Prosto z mostu"), edited by Stanislaw Piasecki formed on the basis of the related environmental profile nationalist weekly" ABC Literary and artistic. "The vast majority of the issues discussed was based on the source text as published in the weekly articles, polemics and reviews in 1935-1939 by a number of journalists, which may qualify as nationalists and Catholics.The work was divided into four chapters. The first chapter is devoted to economic issues.The second section discusses a new perspective on the role of young nationalists, Christian ethics in society.The third chapter concerns the attempts of the new definition of modern nacjonalizmu.W last chapter is a brief characterization of Polish nationalists against the emerging totalitarian regimes including the German National Socialism and Russian socialism from the standpoint of religion.Outdated carried query is supposed to determine what content was important for proponents of national and Catholic point of view. The intention is to indicate how to decompose the emphasis between the authors present a synthesis profile and ideological journal.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest przedstawienie w zarysie poglądów społeczno - politycznych prezentowanych w latach 1935-1939 na łamach tygodnika literacko-artystycznego "Prosto z Mostu" pod redakcją Stanisława Piaseckiego powstałego na bazie powiązanego ze środowiskiem o profilu nacjonalistycznym tygodnika "ABC Literacko-artystycznie".Zdecydowana większość omówionych zagadnień została oparta o teksty źródłowe w postaci zamieszczonych w tygodniku artykułów, polemik i recenzji w latach 1935-1939 przez szereg publicystów, których można kwalifikować jako narodowców i katolików.Pracę podzielono na cztery rozdziały. Rozdział pierwszy został poświęcony zagadnieniom gospodarczym.W rozdziale drugim omówiono nowe spojrzenie młodych narodowców na rolę etyki chrześcijańskiej w życiu społecznym.Rozdział trzeci dotyczy próby nowego zdefiniowania nowoczesnego nacjonalizmu.W ostatnim rozdziale znajduje się zwięzła charakterystyka stosunku polskich narodowców do rozwijających się ustrojów totalitarnych z uwzględnieniem niemieckiego narodowego socjalizmu i rosyjskiego socjalizmu z punktu widzenia religijnego.Przeprowadzona kwerenda archiwalna ma w założeniu określić jakie treści były istotne dla propagatorów narodowego i katolickiego punktu widzenia. Intencją jest wskazać jak rozkładały się akcenty pomiędzy poszczególnymi autorami i przedstawić syntezę profilu ideowego czasopisma.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSzlachta, Bogdan - 132239 pl
dc.contributor.authorJaśkiewicz, Krzysztofpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerRzegocki, Arkady - 100814 pl
dc.contributor.reviewerSzlachta, Bogdan - 132239 pl
dc.date.accessioned2020-07-21T23:20:54Z
dc.date.available2020-07-21T23:20:54Z
dc.date.submitted2011-10-25pl
dc.fieldofstudypolitologiapl
dc.identifier.apddiploma-62705-67509pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176268
dc.languagepolpl
dc.subject.ennationalism, fascism, catholicism, thomismpl
dc.subject.plnacjonalizm, katolicyzm, narodowy radykalizm, faszyzm, tomizmpl
dc.titleNarodowy katolicyzm w publicystyce tygodnika "Prosto z mostu" 1935-1939pl
dc.title.alternativeNational Catholicism in journalism magazinepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this study is to outline the views of socio - political in the years 1935-1939 presented in the pages of literary and artistic magazine "Straight from the Bridge ' ("Prosto z mostu"), edited by Stanislaw Piasecki formed on the basis of the related environmental profile nationalist weekly" ABC Literary and artistic. "The vast majority of the issues discussed was based on the source text as published in the weekly articles, polemics and reviews in 1935-1939 by a number of journalists, which may qualify as nationalists and Catholics.The work was divided into four chapters. The first chapter is devoted to economic issues.The second section discusses a new perspective on the role of young nationalists, Christian ethics in society.The third chapter concerns the attempts of the new definition of modern nacjonalizmu.W last chapter is a brief characterization of Polish nationalists against the emerging totalitarian regimes including the German National Socialism and Russian socialism from the standpoint of religion.Outdated carried query is supposed to determine what content was important for proponents of national and Catholic point of view. The intention is to indicate how to decompose the emphasis between the authors present a synthesis profile and ideological journal.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie w zarysie poglądów społeczno - politycznych prezentowanych w latach 1935-1939 na łamach tygodnika literacko-artystycznego "Prosto z Mostu" pod redakcją Stanisława Piaseckiego powstałego na bazie powiązanego ze środowiskiem o profilu nacjonalistycznym tygodnika "ABC Literacko-artystycznie".Zdecydowana większość omówionych zagadnień została oparta o teksty źródłowe w postaci zamieszczonych w tygodniku artykułów, polemik i recenzji w latach 1935-1939 przez szereg publicystów, których można kwalifikować jako narodowców i katolików.Pracę podzielono na cztery rozdziały. Rozdział pierwszy został poświęcony zagadnieniom gospodarczym.W rozdziale drugim omówiono nowe spojrzenie młodych narodowców na rolę etyki chrześcijańskiej w życiu społecznym.Rozdział trzeci dotyczy próby nowego zdefiniowania nowoczesnego nacjonalizmu.W ostatnim rozdziale znajduje się zwięzła charakterystyka stosunku polskich narodowców do rozwijających się ustrojów totalitarnych z uwzględnieniem niemieckiego narodowego socjalizmu i rosyjskiego socjalizmu z punktu widzenia religijnego.Przeprowadzona kwerenda archiwalna ma w założeniu określić jakie treści były istotne dla propagatorów narodowego i katolickiego punktu widzenia. Intencją jest wskazać jak rozkładały się akcenty pomiędzy poszczególnymi autorami i przedstawić syntezę profilu ideowego czasopisma.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Szlachta, Bogdan - 132239
dc.contributor.authorpl
Jaśkiewicz, Krzysztof
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Rzegocki, Arkady - 100814
dc.contributor.reviewerpl
Szlachta, Bogdan - 132239
dc.date.accessioned
2020-07-21T23:20:54Z
dc.date.available
2020-07-21T23:20:54Z
dc.date.submittedpl
2011-10-25
dc.fieldofstudypl
politologia
dc.identifier.apdpl
diploma-62705-67509
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176268
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
nationalism, fascism, catholicism, thomism
dc.subject.plpl
nacjonalizm, katolicyzm, narodowy radykalizm, faszyzm, tomizm
dc.titlepl
Narodowy katolicyzm w publicystyce tygodnika "Prosto z mostu" 1935-1939
dc.title.alternativepl
National Catholicism in journalism magazine
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Krakow
5
Opole
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Gdynia
1
Hamburg
1
Poznan
1
Teno
1
Torun
1

No access

No Thumbnail Available