Wycena wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych według ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF

master
dc.abstract.enIn order to eliminate or reduce differences among the accounting principles used in different countries, the steps on the way towards the harmonization and standardization of accounting systems have been taken. Despite these actions, it's still possible to identify plenty of areas where differences between national standards and IAS/IFRS exist. The aim of thisthesis is to present and compare methods of measurement of intangible assets and tangible fixed assets under the Polish Accounting Act and IAS/IFRS. The thesis consists of four chapters. Chapter 1 indicates the need of the convergence of accounting standards and presents institutional frames for harmonization and standardization of accounting standards. Chapter 2 and 3 outline the requirements for the recognition and measurement of the fixed assets under the Polish Accounting Act and IAS/IFRS. Chapter 4 consists of excerpt of financial statement and analyses them in therms of compliance with presented regulations.pl
dc.abstract.plW celu wyeliminowania lub zminimalizowania rozbieżności pomiędzy systemamirachunkowości stosowanymi w poszczególnych krajach, prowadzone są działania w zakresie harmonizacji i standaryzacji rachunkowości. Pomimo tych działań wciąż jednak można zidentyfikować wiele obszarów, w których występują różnice między regulacjami krajowymi a MSR/MSSF. Celem niniejszej pracy jest prezentacja i porównanie zasad wyceny wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych według ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział 1 wskazuje przede wszystkim na potrzebę ujednolicenia stosowanych rozwiązań oraz przedstawia ramy instytucjonalne harmonizacji i standaryzacji rachunkowości. Rozdział 2 i 3 przedstawiają zasady klasyfikacji i wyceny aktywów trwałych według ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF. Rozdział 4 stanowi praktyczne zastosowanie części teoretycznej pracy poprzez przedstawienie odpowiednich fragmentów sprawozdania finansowego oraz analizowanie ich pod względem zgodności z omawianymi regulacjami.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.contributor.authorPlicha, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSurdykowska, Stanisława - 132168 pl
dc.contributor.reviewerKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T05:55:20Z
dc.date.available2020-07-25T05:55:20Z
dc.date.submitted2014-10-21pl
dc.fieldofstudyrachunkowość i zarządzanie finansamipl
dc.identifier.apddiploma-92238-97227pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200399
dc.languagepolpl
dc.subject.enIAS/IFRS – intangible assets – measurement - Polish Accounting Act –\ntangible fixed assetspl
dc.subject.plMSR/MSSF – rzeczowe aktywa trwałe – ustawa o rachunkowości –wartości niematerialne - wycenapl
dc.titleWycena wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych według ustawy o rachunkowości i MSR/MSSFpl
dc.title.alternativeMeasurement of intangible assets and tangible fixed assets under the Polish Accounting Act and ISA/IFSRpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In order to eliminate or reduce differences among the accounting principles used in different countries, the steps on the way towards the harmonization and standardization of accounting systems have been taken. Despite these actions, it's still possible to identify plenty of areas where differences between national standards and IAS/IFRS exist. The aim of thisthesis is to present and compare methods of measurement of intangible assets and tangible fixed assets under the Polish Accounting Act and IAS/IFRS. The thesis consists of four chapters. Chapter 1 indicates the need of the convergence of accounting standards and presents institutional frames for harmonization and standardization of accounting standards. Chapter 2 and 3 outline the requirements for the recognition and measurement of the fixed assets under the Polish Accounting Act and IAS/IFRS. Chapter 4 consists of excerpt of financial statement and analyses them in therms of compliance with presented regulations.
dc.abstract.plpl
W celu wyeliminowania lub zminimalizowania rozbieżności pomiędzy systemamirachunkowości stosowanymi w poszczególnych krajach, prowadzone są działania w zakresie harmonizacji i standaryzacji rachunkowości. Pomimo tych działań wciąż jednak można zidentyfikować wiele obszarów, w których występują różnice między regulacjami krajowymi a MSR/MSSF. Celem niniejszej pracy jest prezentacja i porównanie zasad wyceny wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych według ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział 1 wskazuje przede wszystkim na potrzebę ujednolicenia stosowanych rozwiązań oraz przedstawia ramy instytucjonalne harmonizacji i standaryzacji rachunkowości. Rozdział 2 i 3 przedstawiają zasady klasyfikacji i wyceny aktywów trwałych według ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF. Rozdział 4 stanowi praktyczne zastosowanie części teoretycznej pracy poprzez przedstawienie odpowiednich fragmentów sprawozdania finansowego oraz analizowanie ich pod względem zgodności z omawianymi regulacjami.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.contributor.authorpl
Plicha, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Surdykowska, Stanisława - 132168
dc.contributor.reviewerpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.date.accessioned
2020-07-25T05:55:20Z
dc.date.available
2020-07-25T05:55:20Z
dc.date.submittedpl
2014-10-21
dc.fieldofstudypl
rachunkowość i zarządzanie finansami
dc.identifier.apdpl
diploma-92238-97227
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200399
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
IAS/IFRS – intangible assets – measurement - Polish Accounting Act –\ntangible fixed assets
dc.subject.plpl
MSR/MSSF – rzeczowe aktywa trwałe – ustawa o rachunkowości –wartości niematerialne - wycena
dc.titlepl
Wycena wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych według ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF
dc.title.alternativepl
Measurement of intangible assets and tangible fixed assets under the Polish Accounting Act and ISA/IFSR
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
29
Views per month
Views per city
Wroclaw
5
Krakow
3
Lodz
3
Warsaw
3
Katowice
2
Des Moines
1
Dublin
1
Gdynia
1
Kalej
1
Kety
1

No access

No Thumbnail Available