Przetańczyć trudności, przetańczyć przeciwności losu. Taniec jako strategia radzenia sobie

master
dc.abstract.enThe purpose of the Master's thesis: "To dance problems/dance adversities. The dance as the strategy of dealing with" is presenting the dance as the strategy of dealing problems with is in case of blind, unsuited socially/excluded and persons having difficulty from alumnus/ person giving classes. Individual groups were characterised including the their situation in life, of experienced problems and of strategy of dealing them with in case of every of them.In the destination of obtaining the response to the problems and research questions were conducted: analysis of literature, interviews with representatives of given groups, observation of dance classes and analysis of the plot (of films).A master's thesis contains also taking back to history and application of the dance in the life of the man including using it in case of chosen research groups.pl
dc.abstract.plCelem pracy „Przetańczyć trudności/przetańczyć przeciwności losu. Taniec jako strategia radzenia sobie” jest przedstawienie tańca jako strategii radzenia sobie z trudnościami w przypadku osób niewidomych, niedostosowanych społecznie/wykluczonych oraz osób mających trudności z wychowankami/prowadzących zajęcia. Poszczególne grupy zostały scharakteryzowane z uwzględnieniem sytuacji życiowej, doświadczanych trudności oraz strategii radzenia sobie z nimi w przypadku każdej z nich.W celu uzyskania odpowiedzi na problemy i pytania badawcze przeprowadzono analizę literatury, wywiady z przedstawicielami danych grup, obserwacje zajęć tanecznych oraz analizę treści (filmów).Praca zawiera również odniesienie do historii i zastosowania samego tańca w życiu człowieka z uwzględnieniem jego zastosowania w przypadku wybranych grup badawczych.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.contributor.advisorŚwiątkiewicz-Mośny, Maria - 132346 pl
dc.contributor.authorMokrzycka, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerBobrowska, Ewa - 127369 pl
dc.contributor.reviewerŚwiątkiewicz-Mośny, Maria - 132346 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T15:19:36Z
dc.date.available2020-07-24T15:19:36Z
dc.date.submitted2013-06-25pl
dc.fieldofstudypedagogika społeczno-opiekuńczapl
dc.identifier.apddiploma-74002-101620pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186850
dc.languagepolpl
dc.subject.endance, strategies of dealing with, problems, one's situation in lifepl
dc.subject.pltaniec, strategie radzenia sobie, trudności, sytuacja życiowapl
dc.titlePrzetańczyć trudności, przetańczyć przeciwności losu. Taniec jako strategia radzenia sobiepl
dc.title.alternativeTo dance problems/dance adversities. The dance as the strategy of dealing withpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of the Master's thesis: "To dance problems/dance adversities. The dance as the strategy of dealing with" is presenting the dance as the strategy of dealing problems with is in case of blind, unsuited socially/excluded and persons having difficulty from alumnus/ person giving classes. Individual groups were characterised including the their situation in life, of experienced problems and of strategy of dealing them with in case of every of them.In the destination of obtaining the response to the problems and research questions were conducted: analysis of literature, interviews with representatives of given groups, observation of dance classes and analysis of the plot (of films).A master's thesis contains also taking back to history and application of the dance in the life of the man including using it in case of chosen research groups.
dc.abstract.plpl
Celem pracy „Przetańczyć trudności/przetańczyć przeciwności losu. Taniec jako strategia radzenia sobie” jest przedstawienie tańca jako strategii radzenia sobie z trudnościami w przypadku osób niewidomych, niedostosowanych społecznie/wykluczonych oraz osób mających trudności z wychowankami/prowadzących zajęcia. Poszczególne grupy zostały scharakteryzowane z uwzględnieniem sytuacji życiowej, doświadczanych trudności oraz strategii radzenia sobie z nimi w przypadku każdej z nich.W celu uzyskania odpowiedzi na problemy i pytania badawcze przeprowadzono analizę literatury, wywiady z przedstawicielami danych grup, obserwacje zajęć tanecznych oraz analizę treści (filmów).Praca zawiera również odniesienie do historii i zastosowania samego tańca w życiu człowieka z uwzględnieniem jego zastosowania w przypadku wybranych grup badawczych.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.contributor.advisorpl
Świątkiewicz-Mośny, Maria - 132346
dc.contributor.authorpl
Mokrzycka, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Bobrowska, Ewa - 127369
dc.contributor.reviewerpl
Świątkiewicz-Mośny, Maria - 132346
dc.date.accessioned
2020-07-24T15:19:36Z
dc.date.available
2020-07-24T15:19:36Z
dc.date.submittedpl
2013-06-25
dc.fieldofstudypl
pedagogika społeczno-opiekuńcza
dc.identifier.apdpl
diploma-74002-101620
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186850
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
dance, strategies of dealing with, problems, one's situation in life
dc.subject.plpl
taniec, strategie radzenia sobie, trudności, sytuacja życiowa
dc.titlepl
Przetańczyć trudności, przetańczyć przeciwności losu. Taniec jako strategia radzenia sobie
dc.title.alternativepl
To dance problems/dance adversities. The dance as the strategy of dealing with
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Lodz
7
Krakow
3
Gdynia
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Gniew
1
Katowice
1
Niszczewice
1

No access

No Thumbnail Available